Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva KR-2023/08-ZSsMS-13 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení a realizácii projektu "Dajme spolu gól" s DPH 11.09.2023 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 12.09.2023
Objednávka 08/2023 Zoznam odoslaných objednávok - august 2023 s DPH 04.09.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 04.09.2023
Faktúra Faktúry AUGUST 2023 s DPH 04.09.2023 04.09.2023
Zmluva KR-2023/08-ZSsMS-11 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 14.08.2023 NIVAM ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 15.08.2023
Zmluva KR-2023/08-ZSsMS-12 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 07.08.2023 NIVAM ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 08.08.2023
Faktúra Faktúry JÚL 2023 s DPH 03.08.2023 03.08.2023
Objednávka 07/2023 Zoznam odoslaných objednávok - júl 2023 s DPH 02.08.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 02.08.2023
Faktúra Faktúry JÚN 2023 s DPH 04.07.2023 04.07.2023
Objednávka 06/2023 Zoznam odoslaných objednávok - jún 2023 s DPH 03.07.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 03.07.2023
Zmluva KR-2023/8-ZSsMS-9 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB s DPH 05.06.2023 PCProfi s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 06.06.2023
Zmluva KR-2023/8-ZSsMS-10 ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM s DPH 05.06.2023 PCProfi s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 06.06.2023
Objednávka 05/2023 Zoznam odoslaných objednávok - máj 2023 s DPH 02.06.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 02.06.2023
Faktúra Faktúry MÁJ 2023 s DPH 02.06.2023 02.06.2023
Zmluva KR-2023/24-ZSsMS Kolektívna zmluva s DPH 29.05.2023 ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Krivany ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 30.05.2023
Objednávka 04/2023 Zoznam odoslaných objednávok - apríl 2023 s DPH 03.05.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 03.05.2023
Faktúra Faktúry APRÍL 2023 s DPH 03.05.2023 03.05.2023
Zmluva 6810420709 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 6810420709 s DPH 02.05.2023 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 03.05.2023
Zmluva KR-2023/8-ZSsMS-8 ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU s DPH 02.05.2023 CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária ZŠ s MŠ Krivany PaedDr. Katarína Janičová zástupca organizátora ŠVP 03.05.2023
Zmluva KR-2023/8-ZSsMS-7 Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie školy v prírode. s DPH 18.04.2023 CK AZAD s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany PaedDr. Katarína Janičová zástupca organizátora ŠVP 26.04.2023
Zmluva KR-2023/08-ZSsMS-04 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy EDM_LZ_101070715 s DPH 14.04.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 28.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/449