Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-19 Dodávka tovaru pre ŠJ s DPH 30.11.2022 RAJO s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-18 Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 29.11.2022 CMK PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na dodanie tovaru uzatvorenej dňa 1.3.2022 s DPH 24.11.2022 Martin Leško ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry OKTÓBER 2022 s DPH 04.11.2022
Objednávka 10/2022 Zoznam odoslaných objednávok - október 2022 s DPH 03.11.2022 ZŠ s MŠ Kriivany
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-15 Zmluva - Drevná štiepka s DPH 13.10.2022 PM, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry SEPTEMBER 2022 s DPH 04.10.2022
Objednávka 09/2022 Zoznam odoslaných objednávok - september 2022 s DPH 03.10.2022 ZŠ s MŠ Kriivany
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-14 Dodávka tovaru pre ŠJ s DPH 07.09.2022 RAJO s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-12 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby s DPH 02.09.2022 Obec Krivany ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-13 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby s DPH 02.09.2022 INTERsen, n.o. Denný stacionár Krivany, Záhradná 46/6 ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry AUGUST 2022 s DPH 02.09.2022
Objednávka 08/2022 Zoznam odoslaných objednávok - august 2022 s DPH 02.09.2022 ZŠ s MŠ Kriivany
Objednávka MA/20220047 Objednávka - membránové čerpadlo s DPH 11.08.2022 LUX Prešov s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Jozefína Prevužňáková zástupkyňa RŠ
Objednávka MA/20220046 Objednávka - lepová pasca s DPH 09.08.2022 VeGa solutions s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Jozefína Prevužňáková zástupkyňa RŠ
Objednávka SL/20220021 Objednávka - revízia tlakových nádob s DPH 04.08.2022 EMIKA THERM, spol. s r. o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka SL/20220019 Objednávka - dodávka a montáž materiálu na úpravu vody s DPH 04.08.2022 Anton Timko - BEGAS ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Jozefína Prevužňáková zástupkyňa RŠ
Faktúra Faktúry JÚL 2022 s DPH 02.08.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-11 Zmluva o dielo s DPH 02.08.2022 Anton Piskura ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy
Objednávka SL/20220020 Objednávka - oprava kosačky s DPH 22.07.2022 Mountfield SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Jozefína Prevužňáková zástupkyňa RŠ
zobrazené záznamy: 1-20/407