• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      V pondelok 27. marca sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 27 žiakov prvého a druhého stupňa. Medzi úspešných riešiteľov (t.j. patriacich medzi 20 % najúspešnejších vo svojej kategórii) sa zaradili druháčka Marianna Berdisová a piatak Filip Šimko.

    • Život v školskom klube
     • Život v školskom klube

      Školský klub je zaujímavým miestom na trávenie voľného času po vyučovaní. V našom školskom klube sa snažíme deťom voľný čas vyplniť zaujímavými činnosťami a aktivitami. Ak to počasie dovolí, snažíme sa tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. U detí rozvíjame dôležité schopnosti a zručnosti. Rozvíjame kognitívne, komunikačné, sociálne, emocionálne kompetencie. Pri aktivitách kladieme dôraz na humanizáciu výchovy mimo vyučovania pomocou cieľov, ktorými sú formovanie charakteru dieťaťa, poznávanie seba samého, zlepšenie komunikačných schopností, osvojenie si morálnych a sociálnych hodnôt, rozvíjanie kritického myslenia a podobne. Vo výchove mimo vyučovania sa snažíme čo najviac využívať aktivizujúce a inovatívne metódy ako napríklad artefiletiku, výchovu zážitkom, didaktické hry, bádateľské aktivity a podobne.

     • Dajme šancu knihám

      Maratón v čítaní

      Naša základná škola sa zapojila do celoslovenského čitateľského maratónu pod názvom „Čítajme si” 2023. Keďže je všeobecne známe, že deti v súčasnosti čítajú veľmi málo, cieľom podujatia bolo zapojiť do tejto aktivity čo najväčší počet žiakov. Sme veľmi radi, že 24. mája aj naži žiaci zobrali túto myšlienku zodpovedne. Každý účastník „maratónu“ prečítal nahlas jednu stranu alebo odstavec z vybranej knihy. Čítalo sa v triedach, na chodbách školy, či v čitateľských kútikoch.

     • Workshop v meste pod Tatrami

      Už vieme, ako má vyzerať dobre napísaná správa

      Podtatranská knižnica v Poprade pozvala členov redakčných rád časopisov Prešovského samosprávneho kraja na tvorivú dielňu pod názvom „Ako písať vo svete (dez)informácií”. 25. mája sa naši „novinári” ocitli v priestrannej Podtatranskej knižnici v Poprade, kde sa dozvedeli o základných pravidlách práce s informáciami.

    • Neporaziteľní vesmírni bojovníci
     • Neporaziteľní vesmírni bojovníci

      Každoročne sa zapájame do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ a nepochybne patríme medzi najúspešnejšie školy v okrese. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami. Tento školský rok sa z východného Slovenska zapojilo 875 výtvarných prác. Každý rok sa snažíme s deťmi vytvoriť tie najrozličnejšie a obsahovo pútavé výtvarné dielka. Je úžasné pozorovať deti pri práci, keď žiaria ako „hviezdičky“. Svojou fantáziou a nekonečnou nápaditosťou tvoria sám vesmír.

     • Modrý gombík 2023

      Milí rodičia, v týchto dňoch po celom Slovensku prebieha verejna zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023. Na našej škole bude zbierka prebiehať v stredu 17.5.Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou. Podporiť zbierku môžete dobrovoľným príspevkom vyhodeným do pokladnice (prostredníctvom Vašich deti) alebo zaslaním SMS v tvare MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) alebo cez www.modrygombik.sk Za Váš dobrý skutok veľmi pekne ďakujeme.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 10. 6. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje