• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

      Vážení rodičia predškolákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024, ktorý sa uskutoční v základnej škole v stredu 5. apríla 2023 v čase od 14.00 do 17.00 v triede 4. A (učebňa č. 19 na prvom poschodí).

      Ponúkame možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na telefónnom čísle 0915546673 (Mgr. Mária Onuferová, učiteľka poverená zápisom a budúca učiteľka prvákov).

     • Riaditeľské voľno

      27. 3. 2023

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany oznamuje, že dňa 31. 3. 2023 (piatok) udeľuje v zmysle §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a so súhlasom zriaďovateľa deťom MŠ a žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Deň učiteľov).

      Mgr. Mária Kromková

     • Obedy zadarmo od 1. mája 2023

      Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu,
      ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
      ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

    • Workshop s umelcom Antonom Kočišom
     • Workshop s umelcom Antonom Kočišom

      MALÉ POOHLIADNUTIE

      Takto znie názov výstavy Antona Kočiša umelca zo Stropkova. Žiaci 1. a 2. stupňa našej školy sa v pondelok dňa 20. marca zúčastnili workshopu v mestskej galérii v Lipanoch. Stretnutie s týmto nezameniteľným umelcom, ktorý sršal entuziazmom a úžasným pohľadom na svet zanechal v nás nezabudnuteľný zážitok. Mali sme možnosť prejsť si jeho obrazy počas, ktorých nás sprevádzal a odhaľoval tajomstvá každého diela. Žiaci kládli zaujímavé a často krát ťažké otázky s ktorými sa musel pán Anton vysporiadať. Ako sám povedal „milé deti máte teraz nového kamaráta Tóna zo Stropkova.“

    • STUDNIČKA  KADLUBEK
     • STUDNIČKA  KADLUBEK

      Je plná života

      Vyzeralo to, že nám vyschla! Našťastie nie! Je plná života a veľmi sa tomu tešíme.

      Po štyroch rokoch s ďalšími nadšenými žiakmi sme sa rozhodli obnoviť prameň studničky Kadlubek.

      Studničku Kadlubek využívali vojaci, keď táborili v Krivanoch na Kamencoch. Dali si urobiť rozbor aj z ostatných studní, no najlepšiu kvalitu mala tá „Kadlubkova“. Studničku sme vyčistili s pomocou pána Šejirmana. Označili sme ju tabuľkou vyrobenou p. Hriňákom na podnet p. Karabašovej, s finančnou podporou OZ ZRPŠ Krivany.

     • Deň vody

      Organizácia spojených národov v roku 1993 určila 22. marec Dňom vody. Šiestaci a siedmaci z našej školy „oslávili“ tento deň čistením nášho okolia. Šiestaci s pani učiteľkou Janoškovou čistili dedinu a podarilo sa im nazbierať tri vrecia odpadu. Siedmaci s pánom učiteľom Klembarom čistili povodie rieky Torysa a okrem ôsmich vriec odpadu bola ich najcennejším úlovkom železničná tabuľa s nápisom Rožkovany.
      Nezabúdajme: „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa jesť nedajú.“
      Mgr. Štefan Klembara

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje