• Matematický klokan

      Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. U nás sa jej zúčastnilo 21 žiakov prvého a druhého stupňa. Z tohto počtu máme až troch úspešných riešiteľov, ktorí boli odmenení vecnými cenami. Mená najúspešnejších riešiteľov uvádzame v tabuľke. Pri žiakoch je uvedený percentil, ktorý udáva, koľko percent žiakov v konkrétnej kategórii malo horší výsledok ako daný žiak. Za pomoc s organizáciou súťaže na prvom stupni ďakujeme pani učiteľke Janičovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom gratulujeme.

     • TALENT ŠKD 2024

      Vo štvrtok 6.6.2024 sa uskutočnila prehliadka talentov detí, ktoré navštevujú školské kluby v regióne hornej Torysy. Okrem nášho školského klubu sa zúčastnili aj kluby z ďalších siedmych okolitých obcí ako Nižný Slavkov, Brezovica, Lipany, Rožkovany, Červenica, Pečovská Nová Ves a Dubovica. Deti sa predviedli tancom, spevom, recitáciou a hrou na hudobný nástroj. Dievčatá z nášho klubu sa predviedli moderným tancom, ktorý sme si v klube nacvičovali už niekoľko týždňov. A bolo vidieť, že si vystúpenie užili. Svetlá, pódium a celková atmosféra urobili svoje. Ďakujeme Emily Dzugasovej, Vaneske Salasovičovej, Evičke Karabašovej, Emke Kohanovej, Eliške Kažovej, Lýdii Kuchárovej a Zojke Šejirmanovej .

     • Pomáhať druhým sa oplatí

      Stretnutie s prezidentkou

      Bývalí žiaci našej školy Dominik Oreško a Samuel Čorňák 28. mája prežili jedinečný zážitok. V Prezidentskom paláci v Bratislave sa stretli so Zuzanou Čaputovou, prezidentkou Slovenskej republiky, ktorá prevzala záštitu nad celoslovenským projektom Detský čin roka. V školskom roku 2022/2023 Dominik Oreško, žiak 9.A, napísal o svojom dobrom skutku, ktorý vykonal so spolužiakom Samuelom Čorňákom. Práve ich príbeh bol nominovaný v kategórii Pomoc ľuďom. Ich odmenou bol nielen dobrý pocit, ale aj diplom a vecný dar. To ešte chlapci netušili, že sa koncom mája tohto roka spolu s ďalšími deťmi, ktorých skutky boli v projekte ocenené alebo nominované, ocitnú v Grasalkovičovom paláci, v sídle prezidentky Slovenskej republiky. Detský čin roka je celoslovenský projekt, ktorý motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov. A o to by sme sa mali snažiť aj my dospelí.

     • Záchrana Ruženky

      Ruža v tŕni, ruža v kríčku, najkrajšia je v ...

      Po dlhom čase nás opäť potešilo svojim predstavením bábkové divadlo GAŠPARKO. Škôlkarov aj prvostupniarov očarili nádherné kulisy a bábky. Zatajili sme dych pri sledovaní deja rozprávky Šípková Ruženka. Najmladším deťom sa páčil hlavne kostým princeznej, či kráľovský šašo a najstarší chlapci sa pousmiali nad bozkávaním princa a princeznej J Divadelné predstavenie sa nieslo v duchu dobrodružnej záchrany princeznej a bolo doplnené o vtipné dialógy a komentáre, na ktorých sa zasmiali aj pani učiteľky.

     • Vesmírna súťaž

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská hvezdáreň v Hurbanove. Dňa 11.4.2024 sa v budove Hvezdárne a planetária v Prešove konalo vyhodnotenie okresných kôl tejto súťaže pre okresy Prešov, Poprad, Sabinov, Kežmarok a Levoča. Z 59 prác v druhej kategórii, kam patrili práce žiakov 1. - 4. ročníka, získala naša žiačka, Lenka Lubinszká, ocenenie za najlepšiu prácu v okresnom kole. Lenka navštevuje prvý rok Základnú umeleckú školu v Lipanoch, výtvarný odbor, čo sa odrazilo na jej tvorivosti a zmysle pre detail. Maľovanie ju baví a chce sa v tom naďalej zdokonaľovať. Už teraz je skvelá! Čo poviete?

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 14. 6. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje