• Aktuálne pracovné ponuky

  • Pomocný vychovávateľ v materskej škole

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.02.2022
   • Požiadavky:
    Informácia o voľnom pracovnom mieste
    Krivany, 25. 1. 2022
    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
    Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681
    Pracovná pozícia: Pomocný vychovávateľ v materskej škole
    Kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania) a povinnosť počas trvania pracovnej zmluvy absolvovať vzdelávanie pre pomocných vychovávateľov. (Vzdelávanie je hradené z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.) Vítaná je znalosť rómskeho jazyka.
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady
    o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
    Iné súvisiace informácie: nástup od 1.2.2022 na dobu určitú
    Platové podmienky: 646 €
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou najneskôr do 31.1.2022, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
    Mgr. Mária Kromková, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany