• Aktuálne pracovné ponuky

  • Učiteľ/ka ZŠ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2021
   • Požiadavky:
    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
    Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
    Kategória zamestnanca: učiteľ/ka
    Podkategória zamestnanca: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy – s aprobáciou matematika – fyzika, resp. matematika s iným predmetom
    Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
    Iné súvisiace informácie: nástup od 01. 09. 2021 na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky, úväzok 100 %
    Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 915,00 €
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 14. 07. 2021, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
    V Krivanoch 6.7. 2021
    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
  • Učiteľ/ka MŠ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2021
   • Požiadavky:
    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
    Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
    Kategória zamestnanca: učiteľ/ka
    Podkategória zamestnanca: učiteľ/ka materskej školy
    Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15. 1. 2020)
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
    Iné súvisiace informácie: úväzok 100 %, nástup od 1.9.2021
    Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 738, 50 €.
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 14. 07. 2021.
    V Krivanoch 6.7. 2021
    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
  • Školský špeciálny pedagóg

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2021
   • Požiadavky:
    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
    Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
    Pracovná pozícia: Školský špeciálny pedagóg
    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15. 1. 2020)
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
    Iné súvisiace informácie: doba určitá od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022, úväzok 100 %, (Národný projekt PoP I)
    Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 976,50 €.
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 16. 07. 2021.
    V Krivanoch 6. 7. 2021
    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
  • Učiteľ/ka ZŠ 1. stupeň

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2021
   • Požiadavky:
    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
    Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
    Kategória zamestnanca: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy
    Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
    Iné súvisiace informácie: pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022, úväzok 100 %
    Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 915,00 €
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 16. 07. 2021, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

    V Krivanoch 7. 7. 2021
    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany