• Aktuálne pracovné ponuky

  • Pedagogický asistent v ZŠ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1. september 2023
   • Požiadavky:
    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

    Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

    Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

    Pracovná pozícia : Pedagogický asistent v ZŠ

    Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

    Dátum nástupu: 01. 09. 2023

    Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

    Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
  • Školský digitálny koordinátor

   • Úväzok:
    50 %
    Dátum nástupu:
    1. september 2023
   • Požiadavky:
     Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

    Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

    Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

    Pracovná pozícia : Školský digitálny koordinátor

    Úväzok : 50 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

    Dátum nástupu: 01. 09. 2023

    Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania – najneskôr do roka od nástupu na pozíciu.

    Ďalšie požiadavky: počítačové znalosti, flexibilita, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

    Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
  • Školský psychológ v materskej škole

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1. september 2023
   • Požiadavky:
    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)
    Pracovná pozícia : Školský psychológ
    Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovnej zmluvy)
    Dátum nástupu: 01. 09. 2023
    Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
    Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
  • Učiteľ materskej školy

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1. september 2023
   • Požiadavky:
    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)
    Pracovná pozícia : Učiteľ materskej školy
    Úväzok : 100 % (pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky)
    Dátum nástupu: 01. 09. 2023

    Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

    Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
    Žiadosti o zamestnanie posielajte mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor pravdepodobne 17. 08. 2023.

    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
  • Pedagogický asistent (v MŠ)

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1. september 2023
   • Požiadavky:
     Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

    Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

    Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

    Pracovná pozícia : Pedagogický asistent (v MŠ)

    Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

    Dátum nástupu: 01. 09. 2023

    Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

    Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany