Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 12/2022 Zoznam odoslaných objednávok - december 2022 s DPH 04.01.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 04.01.2023
Faktúra Faktúry DECEMBER 2022 s DPH 04.01.2023 04.01.2023
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-20 Dohoda o spolupráci č. 11/2022 s DPH 06.12.2022 CPPPaP Sabinov ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 08.12.2022
Objednávka 11/2022 Zoznam odoslaných objednávok - november 2022 s DPH 05.12.2022 ZŠ s MŠ Kriivany 05.12.2022
Faktúra Faktúry NOVEMBER 2022 s DPH 05.12.2022 05.12.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-19 Dodávka tovaru pre ŠJ s DPH 30.11.2022 RAJO s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 30.11.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-18 Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 29.11.2022 CMK PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 29.11.2022
Zmluva Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na dodanie tovaru uzatvorenej dňa 1.3.2022 s DPH 24.11.2022 Martin Leško ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 28.11.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-24 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 21.11.2022 Križan IT SERVICES, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 22.11.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-23 Zmluva č. 0007/2022/12 o poskytovaní priestoru na zálohovanie na vzdialených serveroch s DPH 21.11.2022 Križan IT SERVICES, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 22.11.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-22 Príloha k zmluve č. 0007/2017/05 s DPH 21.11.2022 Križan IT SERVICES, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 22.11.2022
Faktúra Faktúry OKTÓBER 2022 s DPH 04.11.2022 04.11.2022
Objednávka 10/2022 Zoznam odoslaných objednávok - október 2022 s DPH 03.11.2022 ZŠ s MŠ Kriivany 04.11.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-21 Zmluva o spolupráci s DPH 20.10.2022 Katolícka univerzita v Ružomberku ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 21.10.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-15 Zmluva - Drevná štiepka s DPH 13.10.2022 PM, s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 14.10.2022
Faktúra Faktúry SEPTEMBER 2022 s DPH 04.10.2022 04.10.2022
Objednávka 09/2022 Zoznam odoslaných objednávok - september 2022 s DPH 03.10.2022 ZŠ s MŠ Kriivany 03.10.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-14 Dodávka tovaru pre ŠJ s DPH 07.09.2022 RAJO s.r.o. ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 07.09.2022
Objednávka 08/2022 Zoznam odoslaných objednávok - august 2022 s DPH 02.09.2022 ZŠ s MŠ Kriivany 02.09.2022
Zmluva KR-2022/17-ZSsMS-12 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby s DPH 02.09.2022 Obec Krivany ZŠ s MŠ Krivany Mgr. Mária Kromková riaditeľka školy 03.09.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/416