Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry JANUÁR 2014 s DPH 03.02.2014
Faktúra Faktúry DECEMBER 2018 s DPH 08.01.2019
Faktúra Faktúry JÚL 2018 s DPH 01.08.2018
Faktúra Faktúry AUGUST 2018 s DPH 03.09.2018
Faktúra Faktúry SEPTEMBER 2018 s DPH 03.10.2018
Faktúra Faktúry OKTÓBER 2018 s DPH 05.11.2018
Faktúra Faktúry JÚN 2022 s DPH 04.07.2022
Faktúra Faktúry MÁJ 2022 s DPH 02.06.2022
Faktúra Faktúry NOVEMBER 2018 s DPH 03.12.2018
Faktúra Faktúry JANUÁR 2019 s DPH 05.02.2019
Faktúra Faktúry JÚL 2022 s DPH 02.08.2022
Faktúra Faktúry FEBRUÁR 2019 s DPH 05.03.2019
Faktúra Faktúry MAREC 2019 s DPH 02.04.2019
Zmluva Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_049 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” s DPH 26.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Zmluva Dohoda č. 19/37/054/163 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s DPH 28.08.2019 ÚPSVaR Prešov
Faktúra Faktúry JÚN 2019 s DPH 02.07.2019
Faktúra Faktúry JÚL 2019 s DPH 06.08.2019
Faktúra Faktúry JÚN 2018 s DPH 03.07.2018
Faktúra Faktúry AUGUST 2022 s DPH 02.09.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/407