• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Faktúry JANUÁR 2014 s DPH 03.02.2014 20.02.2014
  Faktúra Faktúry FEBRUÁR 2022 s DPH 03.03.2022 03.03.2022
  Faktúra Faktúry JÚN 2023 s DPH 04.07.2023 04.07.2023
  Faktúra Faktúry JÚL 2023 s DPH 03.08.2023 03.08.2023
  Objednávka 06/2023 Zoznam odoslaných objednávok - jún 2023 s DPH 03.07.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 03.07.2023
  Objednávka 07/2023 Zoznam odoslaných objednávok - júl 2023 s DPH 02.08.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 02.08.2023
  Faktúra Faktúry APRÍL 2022 s DPH 03.05.2022 03.05.2022
  Faktúra Faktúry MAREC 2022 s DPH 04.04.2022 04.04.2022
  Faktúra Faktúry AUGUST 2023 s DPH 04.09.2023 04.09.2023
  Objednávka 08/2023 Zoznam odoslaných objednávok - august 2023 s DPH 04.09.2023 ZŠ s MŠ Kriivany 04.09.2023
  Faktúra Faktúry JANUÁR 2022 s DPH 03.02.2022 03.02.2022
  Faktúra Faktúry SEPTEMBER 2018 s DPH 03.10.2018 03.10.2018
  Faktúra Faktúry SEPTEMBER 2023 s DPH 03.10.2023 03.10.2023
  Faktúra Faktúry NOVEMBER 2018 s DPH 03.12.2018 03.12.2018
  Faktúra Faktúry DECEMBER 2018 s DPH 08.01.2019 08.01.2019
  Faktúra Faktúry JANUÁR 2019 s DPH 05.02.2019 05.02.2019
  Faktúra Faktúry FEBRUÁR 2019 s DPH 05.03.2019 05.03.2019
  Faktúra Faktúry MAREC 2019 s DPH 02.04.2019 02.04.2019
  Faktúra Faktúry APRÍL 2019 s DPH 02.05.2019 02.05.2019
  Faktúra Faktúry DECEMBER 2021 s DPH 05.01.2022 05.01.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/481