• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • OZNAM

      Plenárne a triedne zasadnutia Rodičovského združenia

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v stredu 21. septembra 2022 o 16. 00 h na chodbe školy (1. poschodie).

      Triedne aktívy sa uskutočnia po plenárnom RZ v jednotlivých triedach.

     • Oznam

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. 9. 2022 o 9.00 h na chodbe školy. Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci presunú s triednymi učiteľmi do svojich tried. Po úvodných informáciách v triedach ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú domov.

     • Oznam

      Distribúcia antigénových samotestov pre školský rok 2022/2023

      Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy, aby si prišli vyzdvihnúť do školy antigénové samotesty v dňoch: vo štvrtok 1. 9. 2022 v čase od 15.00 do 17.00, v piatok 2. 9. 2022 od 7.00 do 11.00, v sobotu 3. 9. 2022 od 9.00 do 11.00. Testy budú vydávané rodičom na podpis v počte 5 ks na žiaka.

     • Oznam

      Oznam o udelení riaditeľského voľna deťom materskej školy

      Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom udeľuje
      riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 2. 9. 2022 deťom materskej školy.

      Prevádzka materskej školy bude po prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu pokračovať v riadnom režime od pondelka 5. 9. 2022.

    • Info
     • Info

      Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Krivany

      Vychovávateľka: Mgr. Monika Kuchárová Kontakt: 0908 848 659

      Prevádzka ŠKD: od 11:15 do 16:30 facebook/ŠKD KRIVANY

      Poplatky: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
      klubu detí je 5,- €/mesiac.
      Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.
      Číslo účtu: SK26
      0200 0000 0016 3681 0556

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 30. 9. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje