• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • OZNAM

      · ŠKOLSKÝ SEMAFOR - aktualizácia

      · 28. 11. 2021

      · V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení Vás informujeme, že dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorým sa riadia školy, školské zariadenia a ich prevádzka. Jeho celé znenie si môžete prečítať TU: Skolsky_semafor_od_29.11..pdf

     • „Knižnica je vedomosť i liek“

      „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2021“

      Základná škola s materskou školou Krivany sa aj tento rok zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. V pondelok 25. októbra sme sa naplno venovali knihe a téme „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Zábavné aj poučné aktivity motivovali žiakov, aby predstavili svoje vedomosti, ukázali originálne zručnosti, či prekvapili super nápadmi. Keďže najkrajším darčekom bola pre deti návšteva spisovateľky Marky Staviarskej, väčšina tvorivých aktivít súvisela práve s ňou.

    • Jabĺčkový beh
     • Jabĺčkový beh

      Z jari bolo nežným kvetom,
      na konári zrelo letom.
      Dnes je pekné, guľaté,
      všetci ho ochutnáte.

      Dňa 15. 10. sa na našej škole uskutočnil „Jabĺčkový beh“ a s ním spojené šantenie v priestoroch školy, ba aj v centre dediny. Všetky tieto aktivity boli spojené s jablkom, zdravou výživou. V triedach prvého stupňa mali žiaci tematické vyučovanie a rôzne aktivity. Štvrtáci riešili zábavné úlohy na hodinách matematiky a slovenského jazyka. V závere, počas výtvarnej výchovy, prstovými farbami maľovali jablká. Tretiaci vyrábali papierové jabĺčka, mamky nachystali jablkovú desiatu a pani učiteľka sladkú maškrtu. Druháci počítali jablkové príklady - hľadali a spájali správne výsledky s papierovým jablkom. Na výtvarnej výchove si vyrobili vlnené jablko, ktoré otláčali spolu s listami. Prváci na matematike počítali jablkové jadierka a spájali ich so správnou číslicou. Z papiera si vyrobili jablká aj

     • OZNAM

      Obnovenie prevádzky MŠ

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od stredy 24.11.2021 obnovíme výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Bližšie informácie poskytne zástupkyňa RŠ pre MŠ Mgr. Mária Berdisová.

     • Oznam riaditeľky školy

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠKD i MŠ od pondelka 22.11.2021

      Z dôvodu ochorenia COVID-19 u zamestnancov bude prerušená prevádzka v šiestich triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 22.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 7.
     • OZNAM

      Prerušenie prevádzky v MŠ dňa 19.11.2021

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Krivanoch, so súhlasom zriaďovateľa, preruší v piatok 19.11.2021 prevádzku materskej školy z dôvodu pozitívneho zamestnanca na ochorenie Covid-19. Deti a zamestnanci MŠ, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na Covid-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním, pôjdu do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Posledný kontakt s pozitívnou osobou bol v utorok 16.11.2021.
      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 6. 12. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje