• Projekt podporený NDS

    • Názov projektu:    KOLO Krivian za zdravím
     Trvanie projektu: 1. 12. 2020 – 31. 8. 2021

     Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska
     z Nadačného fondu Deti v bezpečí
     www.nds.sk

     Správna rada Nadácie pre deti Slovenska rozhodla v rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne 2020 o podpore nášho projektu s názvom KOLO Krivian za zdravím. Pri rozdeľovaní podpory (40 963,39 €) sa brala do úvahy odborná a technická kapacita žiadateľa, vhodnosť, účelnosť a pridaná hodnota projektu, spôsob jeho realizácie, efektívnosť a zmysluplnosť projektu pre vybranú cieľovú skupinu ako aj rozpočet a nákladová efektívnosť. Do hodnotiaceho procesu bolo tento rok zaradených 119 projektov.
      

     Anotácia projektu: Deti milujú bicyklovanie. Ale pustia ich rodičia na cesty plné áut? V obci máme krásnu záhradu v areáli s historickým kaštieľom. Vďaka zakúpeniu drevených prenosných prekážok chceme vytvoriť cyklistickú dráhu (nielen pre cyklistov) na ohradenom veľkoplošnom prírodnom povrchu. Využitie bude takmer celoročné, no máme aj vyšší cieľ. Chceme šíriť osvetu bicyklovania ako zdravého životného štýlu, a organizovaním cyklo-podujatí na úrovni obce aj regiónu Horná Torysa poukázať na potrebu dobudovania diaľkovej cykloturistickej trasy EuroVelo11 v našej lokalite.

     Osoby zodpovedné za realizáciu projektu:

     Ing. Ľudmila Karabašová, PhD. - koordinátor
     Ing. Ján Horváth – realizátor aktivít projektu
     Zuzana Kravcová – realizátor aktivít projektu

     Odborníci zapojení do projektu:

     Ing. Vladimír Karabáš – projektant
     Pavol Ištoňa – bezpečnostný poradca
     Mgr. Kamil Šejirman – organizačný poradca

     Partneri projektu:

     Obec Krivany
     ZŠ s MŠ Krivany
     ODEVA spol s r.o. LIPANY
     GOMA ELEKTRO, s.r.o.
     Občianske združenie HVIEZDIČKA Lipany