• POLITIKA OCHRANY DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ
    v ZRPŠ Krivany o.z.

     

    O ČO NÁM IDE

    ZRPŠ Krivany o.z. záleží na všetkých deťoch a mladých ľuďoch. Preto sa snaží zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú našich aktivít, projektov a podujatí, ktoré podporujeme, boli v bezpečí a šťastné. Máme vypracovaný postup, čo robiť, aby deti a mladí ľudia boli v bezpečí - ten hovorí : kde môžu deti a mladí ľudia vyhľadať pomoc, čo majú dospelí, ktorí sa im venujú, robiť, aby im čo najlepšie pomohli.

    O ČO SA SNAŽÍME

     Robiť to, čo je pre deti a mladých ľudí najlepšie. Prijímať rozhodnutia, ktoré sa detí a mladých ľudí dotýkajú, spolu s nimi. Správať sa ku všetkým deťom a mladým ľuďom s rešpektom a rovnako. Rešpektovať a oceňovať rôznorodosť a jedinečnosť všetkých detí a mladých ľudí. Spolupracovať s inými dospelými, ktorí môžu pomôcť deťom a mladým ľuďom v rozličných situáciách. Urobiť všetko pre to, aby deti a mladí ľudia boli v bezpečí za každých okolností. Je pre nás dôležité, aby deti a mladí ľudia vedeli, kam sa obrátiť o pomoc, keď sú nešťastné, alebo sa im deje niečo zlé.

    KEDY URČITE POŽIADAŤ O POMOC

    Niekto sa ti vysmieva, hovorí o tebe veci, ktoré sa ti nepáčia a hnevajú ťa.

    Niekto sa ťa dotýka a ty si to vyslovene neželáš, nie je ti to príjemné.

    Niekto ťa fyzicky napáda a ubližuje ti.

    Niekto ti ponúka alkohol, cigarety, drogy alebo tabletky.

    Niekto ti posiela správy na mobil alebo na internet, ktoré sa ti nepáčia a hnevajú ťa.

    ČO SA STANE, KEĎ POŽIADAŠ O POMOC

    Čokoľvek nám povieš, budeme počúvať pozorne a všetko, čo nám povieš, bude pre nás dôverné. Deti a mladí ľudia, ktorí nám povedia o svojich problémoch a obavách, z toho nebudú mať problémy, dokonca, ak by nám povedali aj o niektorom z dospelých zamestnancov a dobrovoľníkov o ich nevhodnom a zlom správaní.
     

    AKO POSTUPOVAŤ AK POTREBUJEŠ RADU ALEBO POMOC
     

    Mal by si sa porozprávať s dospelým, ktorému dôveruješ alebo s nami. Ak sa nechceš s nami rozprávať ty sám osobne, môžeš požiadať niekoho z tvojej rodiny alebo z priateľov, aby ti pomohli. Ak chceš prebrať svoju situáciu, obavy, zlé skúsenosti osobne,

    môžeš sa obrátiť na nás: zrps.krivany.oz@gmail.com , 0918 791 290

    na pedagóga školy: Mgr. Jozefína Prevužňáková, fina@centrum.sk, 0903881335

    Ak chceš ostať v anonymite môžeš využiť Linku detskej istoty 116 111

    a internetovú on-line poradňu IPčko na www.ipcko.sk.

    Obidve pracujú neustále a sú zdarma.