• Kolégium Zelenej školy

    • 1. Jozef Kušnír (6. A)

     2. Jozef Karabáš ( 7. A)

     3. Richard Kohan ( 7. A)

     4. Michal Majtner ( 7. A)

     5. Daniel Jiříkovský (8. A)

     6. Dávid Jiříkovský (8. A)

     7. Jakub Šoltýs (8. A)

     8. Natália Berdisová (9. A)

     9. Dávid Duda (9. A)

     10. Kristián Mišenčík (9. A)

     11. Dominik Oreško (9. A)

     12. Mgr. Mária Kromková (riaditeľka školy)

     13. Mgr. Mária Šimová ( koordinátorka ZŠ)