• VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY 2021

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 1.  apríla 2021 (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok).
      V týchto dňoch bude prerušené prezenčné aj dištančné vzdelávanie žiakov,
      zároveň bude
      prerušená aj prevádzka školského klubu detí (ŠKD) a prevádzka materskej školy (MŠ).

      Vo vyučovaní a v prevádzke MŠ a ŠKD  budeme pokračovať od 7. apríla 2021 (streda) podľa doteraz platných podmienok a nariadení.

      Prajeme všetkým radostné a pokojné Veľkonočné sviatky!

     • Oznam - ZÁPIS

     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

      Vážení rodičia (zákonní zástupcovia) budúcich prvákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy
      v stredu 7. apríla 2021 v čase od 13.00 do 17.00 v učebni IV.A.  

      Ponúkame aj možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na tel. č.: 0908 251 830 – u učiteľky poverenej zápisom PaedDr. Kataríny Janičovej.

      Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí.

      Po dohode s vedením školy (tel. č.: 0910 897 681) je možné zapísať dieťa aj v inom termíne.

      PRIEBEH ZÁPISU:

      1. Rodičia, ktorých deti navštevujú Materskú školu v Krivanoch, budú mať v deň zápisu zápisný lístok pripravený na kontrolu a potvrdenie údajov.
      2. Rodičia, ktorých deti nenavštevujú Materskú školu v Krivanoch, vyplnia
       a odošlú ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (najneskôr jeden deň pred konaním zápisu)
       alebo si ZÁPISNÝ LÍSTOK vytlačia, vypíšu a donesú v deň zápisu.
      3. Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
      4. Rodičia môžu však odoslať prihlášku aj mailom, poštou, prípadne využiť aj schránku školy.

      V deň zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča,
      poplatok 25 €
      (na zaplatenie učebných pomôcok – po dohode aj dodatočne).

      Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení:

      • do školy vstupujte s respirátorom  FFP2 na tvári a platným negatívnym testom na ochorenie Covid19, nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke z testovania,
      • použite dezinfekciu rúk,
      • doneste si svoje pero,
      • dodržujte od ostatných dvojmetrový odstup,
      • v prípade príchodu viacerých rodičov naraz, prosíme, nezdržujte sa všetci v priestoroch školy, ale počkajte pred budovou.

      Zápisu sa zúčastnia aj rodičia detí s minuloročným odkladom školskej dochádzky.

     • .

     • Čo  potrebuje  prvák ?

      Zoznam pomôcok a potrieb pre budúcich prváčikov

      Prezuvky

      -  so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky 
       

      Hygienické potreby

      -  menší uterák s uškom na zavesenie, mydlo, 1ks toaletný papier, hygienické vreckovky 5ks

       

      Vrecúško na TEV

      - tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou - nešmykľavou podrážkou, biele ponožky

       

       VYV

      -  košeľa alebo plášť na prezlečenie s uškom na zavesenie

       

      Peračník

      -  3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, guma,

      -  nožnice (nie špicaté), lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), farebné perá (zel., červ, čierne)

      Neskôr /2 ks atramentové pero (najlepšie zn. TORNADO alebo pero na bombičky), malá bavlnená handrička /

       

      Iné pomôcky

      - fixky

      - voskovky

      - plastelína

      - pravítko / krátke aby vošlo do peračníka /

      - náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky

      - desiatu baliť do malej uzatváracej dózičky

      - čaj /voda do plastovej nerozbitnej fľaše /

       

        Zošity : 

      - Zošit 5110  (2 ks)                              

      - Zošit 511   (3 ks) 

      - Zošit 512   (3 ks)                                                                 

      - Zošit 513   (3 ks)                                 

      - Zošit 420   (1 ks)

       Obaly na zošity, knihy

      Pomôcky označiť menom

      (veci vo vrecúškach TEV, na prezuvkách, pomôcky v peračníku..)

     • Vesmír očami detí

     • Vírus v zajatí

      Každý rok sa zapájame do súťaže „Vesmír očami detí. “  Ide o  veľmi vďačnú tému, lebo predstavivosť detí je nekonečná. Vesmír si predstavujú ako rozprávkový, kvetinkový alebo aj ako strašidelný. Takto strašidelne si ho predstavuje aj Matúš Bujňaček, ktorý so svojou prácou SPACE VÍRUS  postúpil do celoslovenského kola v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2021.

      Matúšovu prácu ale aj ostatné diela si môžete pozrieť v priebehu mesiaca marca na webovej stránke (www.astropresov.sk) v podobe virtuálnej výstavy.

      Matúšovi k úspechu gratulujeme a v celoslovenskom kole mu držíme palce.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Oznam - rozvrhy

     • Vyučovanie žiakov 2. stupňa - dištančná forma – na diaľku až do odvolania
      podľa rozvrhu DV v prílohe od 22.03.2021
       

      Upozornenie:

      Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi.

      Rozvrh dištančného vzdelávania sa môže v nevyhnutnom prípade vzhľadom na nepredvídané záležitosti meniť, avšak o zmene  rozvrhu je povinný žiaka a zákonného zástupcu vopred informovať vyučujúci, resp. triedny učiteľ cez Edupage.

      Konzultácie – možnosť individuálnych konzultácií s vyučujúcim, triednym učiteľom a výchovným poradcom po dohode v čase od 13. 00 do 15. 30 h. Termín a čas vopred dohodnúť cez Edupage, telefonicky alebo mailom prostredníctvom triedneho učiteľa.

      Ďakujeme všetkým za trpezlivosť a pochopenie.

     • OZNAM

     • VYUČOVANIE OD 8. MARCA 2021

       06. 03. 2021

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že od pondelka 8. marca 2021 bude prevádzka materskej školy prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a predškolákov.

      Prezenčné vyučovanie v základnej škole pokračuje pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka,  špeciálnych tried  a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu a vzdelávať sa budú v skupinách 5+1.

      Školský klub detí (ŠKD) bude v prevádzke prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Pri nástupe do školy dieťa / žiak absolvuje ranný filter, dodržiava zvýšené protiepidemické opatrenia ( ruky – odstup - rúško ) a pri vstupe do budovy odovzdá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Potrebné vyhlásenie dostali žiaci domov v piatok prostredníctvom triednych učiteliek.

      Naďalej platí podmienka negatívneho testu na Covid - 19 zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu, resp. žiaka (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Ten sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky).

      (na stiahnutie: 
      Cestne_vyhlasenie_ZZ_nemozu_pracovat_z_domu_8.3.docx
      Cestne_vyhlasenie_bez_pristupu_k_distancnemu_vzdelavaniu_alebo_vynimka_riaditela_8.3.docx
      Za žiaka sa  dá vyhlásenie  podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti  nie je možné zúčastniť sa vyučovania.

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 47 platí podmienka negatívneho testu (alebo výnimka) aj na vstup do priestorov školy. Ostatné podmienky  sú v platnosti od 8. 2. 2021.

      Aj naďalej pokračuje dištančné vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Dištančne („na diaľku“) sa budú vzdelávať aj všetci žiaci z Torysy, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej triede a v skupinách 5+1.

      V prípade ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy alebo triednu učiteľku dieťaťa.

      Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.docx