• Deň matiek
     • Deň matiek

     • je dňom, kedy vzdávame úctu všetkým mamám za to, čo pre nás robia. Tento sviatok má korene v 16. storočí v Anglicku,  avšak až na prelome 19. a 20. storočia sa v Amerike začali formovať rôzne zoskupenia žien, ktoré prispeli ku vzniku tohto sviatku a to vyústilo k tomu, že vtedajší americký prezident Woodrow Wilson podpísal 9. mája 1914 vyhlásenie, podľa ktorého je Deň matiek oslavou materstva a pripadá na druhú májovú nedeľu.

      Deti v školskom klube sa na sviatok Dňa matiek svedomito pripravili. Spolu s pani vychovávateľkou  a pani učiteľkou Katarínou Janoškovou pre svoje mamky stihli pripraviť niekoľko zaujímavých darčekov. Veríme, že darčeky všetky mamky potešili a na ich tvárach vyčarili úsmev.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Zápis do MŠ pre školský rok 2021/2022  

     •  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krivany v súlade s § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú prijímať od 3. mája 2021 do 17. mája 2021.

      Zákonný zástupca môže podať žiadosť nasledovne:

      1. vyplniť a odoslať ELEKTRONICKÚ ŽIADOSŤ  (+ vložiť naskenované / odfotené lekárske potvrdenie)
      2. vytlačiť a vypísať Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ následne ju poslať e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,  poštou na adresu školy alebo osobne ju vhodiť do poštovej schránky školy (pri hlavnom vchode školy)

      Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní:
      Lekarske_potvrdenie_o_zdravotnom_stave_dietata_2021.docx.

      Prednostne sa prijímajú deti:

      1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacitné, personálne a organizačné podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia do MŠ v priebehu školského roka.Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do MŠ automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

      V prípade, ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do materskej školy)  do 15. júna 2021.

     • Oznam

     • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov

      Na základe Návratu do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021 vydaného  MŠVVaŠ a Vyhlášky č. 197 ÚVZ SR už nie je  podmienkou účasti žiaka (dieťaťa) na prezenčnom vyučovaní negatívny test žiaka a zákonného zástupcu.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: (na stiahnutie: 
      Vyhlasenie_ZZ_dietata-ziaka_o_bezinfekcnosti.docx  (príloha č. 8 ) alebo na vrátnici školy alebo sa toto vyhlásenie za žiakov dá podať cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)