• Oznam

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) 2021 o 8.30 hod. 

      Na základe odporúčania RÚVZ škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v triede 1. ročníka v sprievode  zákonného zástupcu dieťaťa.

      Ostatné triedy majú otvorenie školského roka bez zákonného zástupcu v triede so svojím triednym učiteľom a prostredníctvom školského rozhlasu.

      Žiaci a zákonní zástupcovia sú povinní mať rúško. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest sa nesmie zúčastniť otvorenia školského roka!

      Pred nástupom do školy zákonný zástupca žiaka vyplní elektronicky Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci, ktorí ešte nemajú prístup na konto Edupage, donesú toto vyhlásenie vyplnené a zákonným zástupcom podpísané.

      Ďakujeme za  dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov.

      Prílohy na stiahnutie:
      1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak
      1A Písomné vyhlasenie o bezpríznakovosti - návštevník školy

     • OZNAM

     • Bezpečné prostredie v škole

      Zisťovanie záujmu o antigénové samotestovanie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      • na podnet ministerstva školstva má škola možnosť zabezpečiť  pre Vaše deti testy na dobrovoľné samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí za účelom udržania bezpečného prostredia v škole. Takúto možnosť majú aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o testy prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.
      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o samotestovanie, dostane jedno balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. O presnom výdaji samotestov Vás budeme informovať od 31.8. 2021.

      Záujem o tieto testy je potrebné vyjadriť najneskôr do 25.8.2021 do 14:00 hod. a to:

      1. Rodičia, ktorých deti majú konto na školskej EDUPAGE, sa vyjadria prostredníctvom svojich detí na ich žiackom konte, kde je spustené zisťovanie záujmu.

      2. Rodičia nových žiakov, ktorí ešte nemajú svoje konto na EDUPAGE to nahlásia telefonicky do kancelárie školy na tel. č.: 051 4572476 alebo mailom na adresu: skola@zskrivany.edu.sk.