• Oznam a upozornenie pre rodičov

     • Antigénové testy  na domáce testovanie

      Oznamujeme rodičom, ktorí  prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými testami,  že prevzatie samotestov potvrdili svojim podpisom a tým sa zároveň zaviazali, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.

      Za použitie samotestov je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu potvrdí škole – ideálne prostredníctvom edupage /žiadosti, vyhlásenia - domáci AG samotest výsledok/. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu. Výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      V prílohe je sprievodca samotestovaním, návod na použitie je  súčasťou obsahu balíčka s testami. Testovanie žiaka sa odporúča vo štvrtok a v pondelok.

      Príloha: Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf