• Dobrá novina

     • Dobrá novina sa snaží viesť detí a mladých k solidarite a zapájaniu sa do aktivít s cieľom zlepšenia životnej situácie v rozvojových krajinách. Pomôcť môžete aj vy a to zapojením do zbierky, ktorá sa uskutoční 16. a 17. decembra na chodbe našej školy alebo zaslaním peňažného daru na číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4045 7894 ( do poznámky uveďte prosím svoj email, alebo korešpondenčnú adresu).

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     •           V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa 16 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Kvôli karanténe súťažili 3 žiaci online formou z domu. Zvyšní 13 žiaci súťažili klasickou papierovou formou v škole. V utorok 8.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. V stredu 9.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 úloh z 15. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Veľmi nás potešila skutočnosť, že až 7 žiakov našej školy sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola.

      Mgr. Štefan Klembara

     • OZNAM

     • MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA

      10. 12. 2021

      V nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 Vás informujeme, že:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 (pondelok) do 17.decembra 2021 (piatok) bude na našej škole mimoriadne prerušené prezenčné vyučovanie pre žiakov na druhom stupni základnej školy. V uvedenom termíne bude pre nich prebiehať dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v Edupage.
       Z obedov budú deti automaticky odhlásené, netreba volať vedúcej jedálne.
      2. V termíne od 13. decembra 2021 (pondelok) do 17. decembra 2021 (piatok) bude pre žiakov prvého stupňa a v triedach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebiehať prezenčné vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín.
      3. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
      4. Zároveň oznamujeme rodičom, že od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 bude so súhlasom zriaďovateľa prerušená aj prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

       V prípade zmeny Vás budeme informovať.