• PROSLAVIS 2021
     • PROSLAVIS 2021

     • Súťaž školských časopisov

       

      Základná škola v Krivanoch už trinásť rokov vydáva každoročne tri čísla časopisu Krivý Jany. Ani v roku 2021 tomu nebolo inak. Aj napriek zhoršeným podmienkam na prácu z dôvodu karantén a dištančného vzdelávania sme časopisy vytvorili a vydali. S časopisom sa zapájame do súťaže PROSLAVIS, organizovanou Domom Matice slovenskej v Žiline. Naše úsilie bolo odmenené. V celoslovenskej súťaži sme sa umiestnili na jednom z popredných miest. Citujeme z listu organizátorov:

      Do súťaže sa zapojilo 190 školských a triednych časopisov, čo nás prekvapujúco potešilo a úroveň všetkých zúčastnených bola naozaj veľmi vysoká a profesionálna. Z takého množstva časopisov bolo ťažké vybrať tie najlepšie a verte, keby finančné možnosti a podmienky súťaže dovoľovali vyhodnotiť väčšie množstvo zúčastnených časopisov, bola by som prvá, ktorá by tieto ocenenia s láskou a radosťou odovzdala viacerým, nielen udelila tri popredné miesta. Touto cestou Vám chcem oznámiť, že odborná komisia udelila v súťaži PROSLAVIS 2021:

                                                    časopisu KRIVÝ JANY 3. MIESTO

      Redakčná rada: Linda Verešpejová, Katarína Jaššová, Tatiana Berdisová, Sebastián Bujňák. Žiaci pracovali pod dohľadom a odborným vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Hrabčákovej.

      Z ocenenia sa tešíme a zároveň sme hrdí na prácu pani učiteľky a žiakov - ich úsilie neostalo bez povšimnutia ani medzi odborníkmi.

      Výsledky práce autorov časopisu si môžete prečítať na stránke školy:

      https://www.zskrivany.sk/a/skolsky-casopis

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že od 27.1.2022 do 28.1.2022  prerušíme na dva dni, so súhlasom zriaďovateľa, výchovno-vzdelávací proces v triede materskej školy s celodennou prevádzkou. Obmedzenie je z dôvodu vysokého počtu respiračných ochorení u detí MŠ.

     • OZNAM

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Krivany, 25. 1. 2022

      V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk ,  M: 0910 897 681

      Pracovná pozícia: Pomocný vychovávateľ v materskej škole

      Kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania) a povinnosť počas trvania pracovnej zmluvy absolvovať vzdelávanie pre pomocných vychovávateľov. (Vzdelávanie je hradené z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.) Vítaná je znalosť rómskeho jazyka.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady
      o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: nástup od 1.2.2022 na dobu určitú

      Platové podmienky: 646 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou najneskôr do 31.1.2022, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

      Mgr. Mária Kromková, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Preberanie testov na domáce testovanie - 1/2022

                  Oznamujeme rodičom, ktorí do 10.1.2022 prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými samotestami, že prvých 5 kusov si môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 18.1. do 21.1. (utorok až piatok) v čase od 7.30 do 16.30 na vrátnici školy s dodržaním protiepidemiologických opatrení (respirátor, dezinfekcia, odstup).

     • OZNAM

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie aj v našej škole v avizovanom termíne 10. januára 2022. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať všetky deti materskej školy i všetci žiaci základnej školy. V prevádzke bude školský klub detí i školská jedáleň.

      Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť tzv. Školským semaforom. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa škola plošne zatvárať nebude. V prípade pozitivity žiaka/zamestnanca príslušnú triedu uzatvorí riaditeľka školy. Pokiaľ bude na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb, regionálny hygienik môže rozhodnúť o zatvorení celej školy.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov školy,  ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

      Na škole budú, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, povinné rúška pre žiakov i zamestnancov školy. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole.

      Aby sme zabezpečili v škole bezpečné prostredie, žiaci sa pred nástupom do školy pretestujú domácim antigénovým samotestom. V prípade, že rodičia už všetky testy použili na testovanie svojich detí a doma už antigénové samotesty nemajú, môžu si 5 ks testov vyzdvihnúť v škole (na vrátnici) v piatok 7. januára od 7.00 do 13.30 h.