• Súťaž EXPERT

     • Dňa 30.11.2021 sa na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT. Išlo o súťaž z prírodovedných a spoločenských predmetov, kultúry, športu a anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov druhého stupňa. Traja žiaci súťažili online formou z domu, siedmi papierovou formou zo školy. Žiaci piateho a šiesteho ročníka riešili úlohy v kategóriách Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Žiaci siedmeho až deviateho ročníka si mohli vybrať zo šiestich ponúknutých tém. Úlohy boli veľmi zaujímavé a rozšírili naše obzory (žiacke aj učiteľské). V prílohe si môžete pozrieť fotografiu žiakov, ktorí súťažili zo školy; ukážku úloh, s ktorými sme sa pasovali a tabuľku najúspešnejších riešiteľov školy.

      Mgr. Štefan Klembara