• Oznam

     • Rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v pondelok 2. mája 2022  v čase od 13.00 do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a dohodnete si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

    • 22. apríl - svetový deň Zeme
     • 22. apríl - svetový deň Zeme

     • Stromy - naša záchrana 

      S týmto úmyslom sme sa smelo pustili do práce. Nelenili sme a oslávili deň Zeme so Zemou, na Zemi aj v zemi. Zamerali sme sa na stromy a čistenie okolia školy. Všetky triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi vysádzali stromčeky - buky, duby, smreky, smrekovce, borovice, jedle, javory. Spoločnými silami sme vysadili vyše 200 sadeníc, ktoré sme dostali ako sponzorský dar prostredníctvom Ing. Ivana Varchola, vedúceho zo škôlkarského strediska LESOV SR, š.p. v Šarišských Michaľanoch. Myšlienka vysádzania stromčekov žiakmi ho veľmi nadchla. A tak nás nezištným spôsobom v užitočnom úmysle podporil. Za čo sme mu veľmi vďační.

      Vysádzali sme v okolí školy a v časti obce Pod Huru. V spolupráci s pánom starostom Jánom Šejirmanom, ktorý zabezpečil kvalitnú čiernu zeminu, vodu a hnojivo nám to išlo „od ruky“. Zamestnanci obce nám ochotne pomohli. Veľmi si to vážime a ďakujeme im za pomoc.

      Na našej škole dbáme na čistotu a tak niektoré triedy zberali odpadky v jej okolí a na kopci smerom k Lipanom. Vyzberali cca 15 vriec odpadov, čím sme prírode tiež radi pomohli. Všetci žiaci pracovali usilovne, ochotne a zodpovedne.

      Krivianskú zeminu si každý z nás doniesol na topánkach aj domov. Myslím, že sme deň Zeme oslávili ako  sa patrí 😊.

      V mene Zeme ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne a ochotne zúčastnili.

          Mgr. Mária Šimová, environmentálny koordinátor

     • Zápis žiakov do 5. ročníka

     • Prihláška do 5. ročníka ZŠ (školský rok 2022/2023)

      Prihlásiť žiaka / žiačku do piateho ročníka našej školy je možné nasledovne:

      Vyplniť a odoslať TU elektronickú prihlášku , následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) doručiť do školy osobne alebo poštou na adresu školy alebo vhodením do poštovej schránky školy  pri hlavnom vchode.

      V prípade akýchkoľvek otázok, problémov s vyplnením, odoslaním alebo tlačou prihlášky nás bezodkladne kontaktujte na t. č.: 0910 897 681 a problém individuálne vyriešime. Ďakujeme.

      Ak sa chcete zápisu zúčastniť osobne, môžete tak urobiť v dňoch od 25. 4. do 6. 5. 2022 v čase od 7.30 – 15.00 h - k zápisu je potrebné priniesť:

       

      • Vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi,
      • rodný list žiaka,
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
      • v prípade potreby je možné dohodnúť termín zápisu na telefónnom čísle: 0910 897 681.

      Poznámka: Žiakov štvrtého ročníka našej ZŠ nie je potrebné prihlasovať.

      Mgr. Mária Kromková
            riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     •     Vážení rodičia a zákonní zástupcovia!

          Zajtra 22. apríla si pripomíname DEŇ ZEME. Žiaci ZŠ Krivany budú sadiť stromčeky, preto je potrebné prísť v športovo-pracovnom oblečení. Prosíme rodičov
      o zabezpečenie pitného režimu, desiatej a v prípade chladnejšieho počasia aj primeraného oblečenia. Žiaci jednotlivých tried sa budú venovať sadeniu stromčekov v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Počas dopoludnia bude prebiehať aj riadne vyučovanie. 7. hodina sa ruší.
         V prípade nepriaznivého počasia bude riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu.

                                                                                                           Mgr. Mária Šimová

     • Oznam

     • INFO PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV – MEDZINÁRODNÝ VÝSKUM HBSC

      Vážení rodičia, milí žiaci druhého stupňa!

      Dovoľte mi, aby som Vás informovala o tom, že naša škola sa zapojí do prieskumného projektu HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Slovensko sa tohto medzinárodného projektu zúčastňuje v 4-ročných intervaloch už od roku 1993. V roku 2022 bolo oslovených viac ako pol milióna školákov z približne 50 krajín Európy a Severnej Ameriky, v rámci Slovenska to je približne 100 náhodne vybraných škôl, vrátane našej školy. Cieľom projektu je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte a taktiež prehĺbiť porozumenie mechanizmov ovplyvňujúcich rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní školákov. Tieto poznatky sú dôležité pre vypracovanie efektívnych programov podpory zdravia, vzdelávacích programov v oblasti zdravia na národnej i medzinárodnej úrovni.

      Zber údajov na našej škole sa bude realizovať v piatok 29. apríla 2022 pod vedením výskumného pracovníka a jeho vyškolených asistentov z Ústavu verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Projektu sa zúčastnia iba žiaci 2. stupňa – piateho až deviateho ročníka.  Žiaci vyplnia elektronicky alebo papierovo dotazník za približne 45 minút. V prípade žiakov 5. ročníka vypĺňanie dotazníka bude prebiehať dlhšie - asi dve vyučovacie hodiny. Zber údajov o výške, váhe, zložení tela a funkčnej zdatnosti zaberie približne rovnaký čas. Účasť žiakov je anonymná a dobrovoľná. V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo štúdie, oznámte to obratom škole, resp. triednemu učiteľovi.  TU stiahni
      Zapojenie našich žiakov do realizácie výskumu HBSC považujeme za prínosné a odporúča ho aj ministerstvo školstva, keďže zdravie mladých ľudí je dôležité a je prioritou pre nás všetkých.
      Viac informácii nájdete v prílohe. TU stiahni

      Za pozitívny prístup k účasti na predmetnej štúdii  a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 29. a 30. marca sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Kvôli epidemiologickej situácii sme si, bohužiaľ, nemohli ísť zmerať sily s ostatnými úspešnými riešiteľmi z iných škôl do Lipian, ale súťažilo sa online z našej školy. Zúčastnilo sa sedem úspešných riešiteľov, ktorí postúpili zo školského kola. Dosiahli sme výborný výsledok, keďže až štyria žiaci sa opäť stali úspešnými riešiteľmi (vyriešili správne aspoň 10 úloh z 15). Najlepší výsledok dosiahol Daniel Jiříkovský zo 7.A, ktorý sa v rámci okresu umiestnil na 1.-2. mieste (2 žiaci mali rovnaký počet bodov). Úspešní riešitelia boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme im ďalšie úspechy v školskom aj osobnom živote. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Onuferovej za pomoc s organizáciou Pytagoriády na 1. stupni. V tabuľke uvádzame úspešných riešiteľov.

      Mgr. Štefan Klembara

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

     • Andersenov zázračný kufor, plný prekvapení

      Noc s Andersenom na Slovensku - 17. ročník medzinárodného podujatia na podporu čítania sa uskutočnil 1. apríla 2022.  Počas jednej čarovnej noci sa deti mohli preniesť do rozprávok a kúzelných príbehov. Podujatie bolo organizované v knižniciach, školách, školských družinách, kluboch a iných miestach na Slovensku, v Čechách, na Morave, ale aj v celej Európe a v zámorí. Rozprávková noc pre deti bola plná dobrodružstiev, kreativity a súťaží. Nebolo tomu inak ani v našej škole. S radosťou sme sa do spomínaného podujatia zapojili.

      Pútavé poobedie a večer otvorila pani zástupkyňa Jozefína Prevužňáková úvodným slovom. Deťom v skratke priblížila, čo všetko zažijú. A, že toho nebolo málo...

      Muž s veľkou fantáziou a talentom na písanie príbehov pre najmenších. Každý z nás určite dôverne pozná rozprávky ako Škaredé Káčatko, Statočný cínový vojačik alebo Cisárove nové šaty. Pán učiteľ Štefan Klembara s nadšením prijal úlohu najznámejšieho autora rozprávok všetkých čias H. CH. Andersena. S cylindrom a v šatách z obdobia života Andersena, v rozhovore rozprával deťom o svojom živote, ale hlavne o svojej literárnej tvorbe a o tom, čo ho motivovalo a inšpirovalo k písaniu.

      Deti putovali po štyroch miestach v štyroch skupinách. Mali možnosť vyšantiť sa, aj niečo nové a zaujímavé sa dozvedieť. Samozrejme nechýbalo čítanie príbehov, rozprávok a práca s knihou.

      Prvá zastávka na dlhej ceste za rozprávkou bola venovaná Andersenovi a jeho rodnej krajine Dánsku. Deti mali možnosť dozvedieť sa o Dánsku fakty, ale aj zaujímavé veci. Napr., že v Dánsku sneží priemerne každý druhý deň a že pes nemá právo štekať na nikoho, najmä na poštára.  Spolu s  Andersenom a učiteľkami prečítali jednu z jeho rozprávok, kreslili, riešili rébusy a to všetko v červeno ladenej miestnosti, ako vlajka Dánska. Tmavé prostredie miestnosti bolo potrebné osvetliť. Okrem svetla sviečok si deti pomáhali aj svetlom bateriek.

      Stratený v Afrike a ďalšia zastávka telocvičňa. To vám bola divočina! S opičkami Kiki a Miki od autorky E. Čepčekovej sa deti ocitli v džungli a statočne zdolávali opičiu dráhu, na konci ktorej ich čakalo pohladenie od afrického slnka. Spolu s učiteľkami prečítali príbeh Džungľa zo spomínanej knihy. Oberali banánovníky a z banánov sa dozvedeli zaujímavé fakty o Afrike. Putovanie zakončili postavením „bunkra“ pre opičky Kiki a Miki. A to všetko v maskách afrických zvierat.

      V poradí na treťom mieste, Po Slovensku za tri groše, sa zrazu deti dostali do mincovne. Vyrobili si vlastnú mincu, ktorá bola inšpirovaná krásnou prácou ilustrátora Ľ. Fullu, ale hlavne fantáziou našich úžasných detí. V rozprávkovej knihe od P. Dobšinského obdivovali krásnu prácu ilustrátora a vypočuli si rozprávku Tri groše. A keďže sa podľa príbehu dozvedeli ako majú gazdovať s grošmi, tak si na záver preverili svoje schopnosti a vedomosti o eurách. Kupovali ilustrácie a tiež vyberali peniaze v danej hodnote. Zistili sme, že naše deti s peniazmi nemajú problém.

      Necestuj za hrdinkami – máš ich doma. Názov ďalšej „stanice“ na ceste za knihami a príbehmi. Tu sme si pre deti pripravili prekvapenie. Čakali ich tam dve bývalé učiteľky našej školy, ktoré s radosťou a nadšením prijali pozvanie na čítanie deťom a s deťmi. Ich dramatické čítanie motivovalo deti a chceli si takýto spôsob čítania aj samy vyskúšať. Priblížili život a najmä tvorbu našich najznámejších autoriek pre deti: E. Čepčekovej, Ľ. Podjavorinskej, či K. Jarunkovej. Vyrobili si záložky do kníh, na ktoré napísali postrehy a zážitky z dňa.

      Ak si myslíte, že to bolo všetko, tak nebolo... Po skvelej večeri, ktorú nám finančne zastrešilo o.z. ZRPŠ Krivany, nastalo veľké pátranie po rozprávkach. Úlohou bolo nájsť čo najväčší počet vopred skrytých kartičiek s názvami rozprávok od H. CH. Andersena. Jediné, čo mali deti  v zhasnutej škole k dispozícii boli malé svetielka – baterky a zdravú súťaživosť. Pomocou nich našli všetky rozprávky, ktoré vrátili  Andersenovi do jeho kufra. Pán Andersen, im za ich snahu „vyčaroval“ odmenu. Každé dieťa získalo čokoládovú mincu, nálepku a certifikát účastníka Noci s Andersenom. Veríme, že si deti odniesli aj kopec príjemných zážitkov a spomienok na dlhý čas.

      „Skvelá akcia. Vôbec som nevedel, že niečo také ako Noc s Andersenom existuje. Veľmi sa mi páčili všetky stanovištia. Super bolo v telocvični, ale aj dramatické čítanie s učiteľkami sa mi veľmi páčilo.“ takto, na konci dňa, vyjadril svoje pocity štvrták  Miško Štvarták.

      „Andersen bol dobrý, veľa som sa o ňom naučil.“ Jozef Garančovský, 4.A.

      Naši milí hostia Mgr. Mária Ondrejová a Terézia Urdová prejavili svoje dojmy slovami: „Určite krásna a výborná akcia, zorganizovaná pre deti. Sme poctené, natešené a s radosťou sme prijali pozvanie. Tešíme sa, že sme mohli byť pri tom a spolu s deťmi čítať krásne príbehy od výborných slovenských autoriek detských kníh.“

      PaedDr. Eva Viktorová    

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné  prázdniny budú  v termíne od 14. apríla  (štvrtok) do 19. apríla 2022 (utorok). Vyučovanie po prázdninách pokračuje  v stredu 20. apríla 2022.  

      V prípade, že zákonný zástupca žiaka ešte neprevzal antigénové testy na domáce testovanie žiaka - 3/2022, môže tak urobiť v utorok 19. apríla 2022  na vrátnici školy do 12.00 hod.

      Pokojné a radostné veľkonočné sviatky v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.  

     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna deťom MŠ

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch  oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne deťom materskej školy riaditeľské voľno na  štvrtok 14. apríla 2022 a utorok 19. apríla 2022. Riaditeľské voľno sa poskytne deťom z prevádzkových a organizačných dôvodov. Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole  bude pokračovať v štandardnom režime od stredy 20. apríla 2022.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • Darovanie krvi
     • Darovanie krvi

     • PODROBNÉ INFORMÁCIE PRE DARCOV KRVI

       

      Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

       

      • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
      • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
      • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS).
      • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
      • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

      Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

       

      Príprava na darovanie krvi

       

      Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).

      Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ... Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

      Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.

      Darcovia môžu byť vylúčení z darcovstva pre nízku hladinu hemoglobínu, preto sa odporúča zvýšiť svoju hladinu železa konzumáciou červeného mäsa, tmavozelenej zeleniny, rias, orechov, semien, obilnín alebo užívaním výživových doplnkov obsahujúcich železo.

      Darcovia s vysokým krvným tlakom môžu darovať krv aj v prípade, že užívajú lieky. Pokiaľ ste sledovaný lekárom a Váš tlak je pod kontrolou a stabilizovaný, darovať krv môžete, avšak len v prípade, ak ste v ten deň ešte neužili liek!

      Darovať krv môžu darcovia bez akýchkoľvek symptómov, so všeobecne dobrým zdravotným stavom, takí, ktorí sa cítia dobre. Ak má darca nádchu alebo chrípku, darovanie krvi je možné až dva týždne od úplného vyliečenia a dva týždne po ukončení antibiotickej liečby.

      Darcami môžete byť aj po očkovaní proti chrípke. To isté platí po preventívnom očkovaní, napr. proti tetanu, hepatitíde typu B a besnote.

       

      Darovanie krvi

      Proces darovania krvi trvá od registrácie až po odchod domov približne 1 hodinu. Samotný odber trvá len 5 – 15 min, počas ktorých daruje darca 450ml krvi.

      Vyplníte dotazník pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek, ktorý zahŕňa vaše osobné identifikačné údaje a rôzne dôležité otázky týkajúce vášho zdravia, životného štýlu, rizikových faktorov a vami prekonaných chorôb. Vyplňte ho pravdivo, bez akéhokoľvek zatajenia závažných skutočností, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví darcu (vyvolanie epileptických kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach, atď.), ale aj prípadného príjemcu transfúzneho lieku, ktorého organizmus je väčšinou oslabený.

      Pýtajte sa na všetko, čomu v dotazníku nerozumiete! Je veľmi dôležité, aby ste porozumeli všetkým položeným otázkam.

      Celý dotazník sa nachádza v prílohe, resp. na webovej stránke NTS SR, kde si ho môžete vopred pozrieť. Vypĺňa sa zakaždým na mieste mobilného výjazdu, resp. pri každej jednej návšteve transfúziologického zariadenia.

       

      V prípade, že si nie ste istý, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom. Kontaktné údaje NTS SR, pracovisko Prešov:

      MUDr. Jana Leško-Andraščíková, PhD., vedúci lekár: 051 7011 617

      MUDr. Mikuláš Hudák, izba lekárov: 051 7011 612

      Zdroj: www.ntssr.sk

       

      Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Veľmi pekne ďakujeme všetkým darcom za účasť!

      ZRPŠ Krivany, o.z., ZŠ s MŠ Krivany, Obec Krivany, NTS SR pracovisko Prešov