• Opäť nás navštívil „Šaliansky Maťko“

     • 18. januára sa v priestoroch základnej školy uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí. Aj tento školský rok sa na jednom mieste stretli deti, ktorým sa povesti páčia. Pred porotou a svojimi spolužiakmi spamäti odprezentovali príbehy o obyčajných ľuďoch, ich radostiach, trápeniach aj nešťastných láskach Prostredníctvom povestí tak všetci prítomní spoznávali krásu slovenskej krajiny i bohatstvo našich predkov.

      Chlapci, dievčatá súťažili v troch kategóriách. Druhé miesto porota udelila Štefanovi Berdisovi, Zoji Šejirmanovej z 3. A (I. kategória), piatačke Justíne Šejirmanovej (II. kategória) a siedmačke Natálii Mišenčíkovej (III. kategória). Prvé miesta i postup do okresného kola získali druháčka Marianka Berdisová (I. kategória) a Filip Križalkovič (II. kategória) a Tatiana Berdisová (III. kategória). Z okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 25. januára v Základnej škole Hviezdoslavova 1 v Lipanoch, si Marianka i Filip priniesli „Čestné uznanie“ i sladkú odmenu. „Povesti a aj ich recitátori sa mi páčili. Pri tejto súťaži sme si precvičili pamäť a naučili sme sa aj nové slová - tie, ktoré sa používali v danej dobe a dnes ich už veľmi nepoznáme,“ takto sa o súťaži vyjadrila siedmačka Tatiana.
                                                                                                                                               Mgr. Alena Hrabčáková 

    • Návšteva krojovne
     • Návšteva krojovne

     • Žiaci sa na regionálnej výchove učili o krivianskom kroji

      V pondelok 16. januára sa žiaci piateho ročníka vybrali do Kultúrneho domu v Krivanoch. V rámci hodiny regionálnej výchovy bližšie spoznali tradičný kriviansky kroj. Napriek tomu, že kriviansky kroj  (najmä ženský) má  so susednými šarišskými obcami mnohé spoločné znaky, má aj svoje originálne časti. Pozvali sme si odborníčku na slovo vzatú pani Irenu Gernátovú, ktorej život je s  krojom spätý už od mladosti. Pani Gernátová žiakom vysvetlila rozdiel medzi odevom na bežný deň,   na sviatky  či do kostola. Žiakom postupne odprezentovala  časti mužského kroja aj s jeho zimným variantom a ženský kroj. Mužský sviatočný odev pozostával z kośuľi, súkenných zdobených nohavíc - cholośňiserdaku – krátkeho zdobeného kožúška. Sviatočný opasok bol veľmi široký a mal až päť praciek. Na nohách mali muži obuté krpce alebo čižmy a na hlave nosili čierny klobúk – kapeľuch. Žiaci mali možnosť sa s prvkami odevu nielen oboznámiť, ale si ich aj obliecť. Vyskúšali si postupne lajblik, čerez, serdak, zimnú ovčiu huňu či gubu, kapeľuch, ale do cholośňí, ktoré sú ušité  z hrubej pichľavej látky,  sme ich nedostali. (Súkenné nohavice už začiatkom 20. storočia nahradili bavlnené drelichové nohavice.)  Mládenci na sviatok nosili farebný lajblik zdobený kovaním a previazaný farebnou stuhou. Okolo krku mali uviazaný farebný šál – hajštuk.  Je to originálny prvok nášho kroja, ktorý nie je veľmi známy v iných súboroch. Chlapcom sa veľmi predvádzať nechcelo, ale zato dievčence boli smelšie. Chlapci sa taktiež dozvedeli,  ako rozoznajú dievčatá slobodné, na ktoré môžu neskôr žmurkať, od vydatých žien. Vydaté ženy nosili na hlave čepiec, ktorý sa šil z brokátu alebo aj inej kupovanej látky a bol  zdobený  továrenskou čipkou. Hlavu si ženy preväzovali veľkou vlnenou šatkou (orlijanka), alebo aj modrotlačovou šatkou (pamutka). Slobodné dievčatá nosili zapletený vrkoč s mašľami. Najväčší úspech u žiakov, najmä u dievčat, mala parta, ktorá bola kedysi považovaná za korunu na nevestinej hlave. V závere hodiny si žiaci interaktívnou aktivitou spoločne  zopakovali a upevnili všetky časti kroja priraďovaním  slov.

      Pani Gernátová zároveň pozvala piatakov do nášho folklórneho súboru, aby boli novými nositeľmi našich tradícií, piesní, tancov a zvykov.

      Čo poviete? Ale im to pristalo! 

                                                                                                Mgr. Silvia Radačovská

    • Žiaci opäť na lyžiach
     • Žiaci opäť na lyžiach

     • Po štyroch rokoch na starom známom mieste. Aj tak by sa dal charakterizovať lyžiarsky kurz pre žiakov 7.,8., a 9. ročníka. Po dlhšej prestávke sme opäť zavítali do podtatranskej obce Ždiar, aby sme tu v príjemnom prostredí absolvovali lyžiarsky výcvik. Už po niekoľkýkrát sme sa ubytovali v krásnom penzióne Šafrán v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska Strachan, v ktorom výcvik prebiehal. Príjemné počasie, šikovní žiaci, skvelé lyžiarske podmienky, vynikajúca strava len umocnili skvelé pocity zo spoločnej lyžovačky. Žiaci sa učili a zdokonaľovali v lyžiarskej technike pod vedením inštruktorov Mgr. Ľubomíra Bodnára, Mgr. Jozefa Petríka a Mgr. Martiny Bodnárovej. O zdravie, správnu stravu a pitný režim žiakov sa počas celého pobytu zodpovedne staral zdravotník Bc. Pavol Karabaš. Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu  ZRPŠ Krivany, ktoré uhradilo náklady na dopravu v sume 600€ a odbremenilo tak rodičov od ďalších výdavkov. Tešíme sa na ďalšie vydarené podujatia.
                                                                                                                                                   Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Projektové vyučovanie

     • Dňa 31. januára 2023 sa v našej základnej škole uskutočnilo projektové vyučovanie v rámci projektu Zelenej školy. Všetci žiaci školy spolu s deťmi z materskej školy sa venovali téme ENERGIA. Energii - elektrickej, geotermálnej, solárnej, veternej, vodnej a slnečnej. Zaujímavé bolo, že pred tabuľou stáli samotní žiaci. Vyučovalo sa formou rovesníckeho vzdelávania. To sa začalo pochutnávaním si na sladkých bublaninách, ktoré nám napiekli ochotné panie z Krivian. Touto aktivitou sme poukázali na nevyhnutnosť energií pri raste a dozrievaní prírodných surovín potrebných na prípravu akéhokoľvek jedla. Počas vzdelávania sme sa dozvedeli aj mnohé zaujímavosti. A tiež zopakovali a utvrdili si to, čo sme už o energiách vedeli. Učitelia sa na hodinách stali žiakmi, ale zároveň boli nápomocní svojim „mladým kolegom“. Žiaci sa na svoju učiteľskú premiéru poctivo pripravovali a v daný deň museli nazbierať všetku odvahu, aby sa postavili pred svojich rovesníkov. Bol to nevšedný deň plný zaujímavých informácií a inovatívnych postupov vo vyučovaní. Na naše pozvanie k nám zavítala aj reportérka Mária Dudová Bašistová z Prešovských novín. Deti boli ochotné spolupracovať a na zvedavé otázky aj fundovane a zaujímavo odpovedať. O možnosti zakúpenia čísla Prešovských novín, v ktorom sa nachádza reportáž o našom rovesníckom vzdelávaní, vás budeme včas informovať. Veríme, že si účastníci projektu odniesli nový pohľad na energie, výnimočnosť a nevyhnutnosť chrániť  ich ako sily, bez ktorých by sme sa v živote nezaobišli.

                                                                                      Mgr. Mária Šimová, koordinátorka Zelenej školy

     • Oznam ŠJ

     • Podľa VZN č. 06/2022 obce Krivany príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:

    • Aktivity turistického krúžku
     • Aktivity turistického krúžku

     • Aktivity turistického krúžku v novembri a decembri

      Počas posledných dvoch mesiacov tohto roka sa nám aj napriek horšiemu počasiu a skoršiemu stmievaniu podarilo uskutočniť štyri túry. Prvá túra sa uskutočnila v piatok 4.11. a jej cieľom bol skalný masív Spiaci mních. Výstup sa začal z obce Kamenica, cestou sme zdolali vrch Cicufky, na ktorom sme sa kvalitne doškriabali. Neodradil nás pomerne nepríjemný vietor, preskúmali sme celý masív Spiaceho mních, nazreli do jaskýň a zostup ukončili po prejdení 5,6 km na zastávke rázcestie Kyjov (https://www.relive.cc/view/vAOZooXn3o6).

      Druhá túra sa uskutočnila v sobotu 13. novembra. Naša trasa sa začala v obci Oľšov, odkiaľ sme sa okolo pasúcich sa kráv presunuli do lesa nad obcou. V lese nás privítala mierna snehová pokrývka a my sme pomocou značiek došli až ku krížu na Demianke. Nasledoval zostup do Krivian (už po tme). Prešli sme 8,6 km (https://www.relive.cc/view/vNOP4ErpL2O).

      Cieľom tretej túry, ktorá sa uskutočnila v piatok 2.12. bol Kamenický hrad. Po výstupe z obce Lúčka-Potoky sme dôkladne preskúmali zrúcaninu hradného komplexu z 13. storočia a zostúpili do obce Kamenica. Keďže sme nestihli autobus, touto cestou ďakujem pani Kušnírovej a pánovi Jiříkovskému za odvoz. Dohromady sme prešli 5,6 km (https://www.relive.cc/view/vevYJ7NAMJO).

      Poslednou a zatiaľ najnáročnejšou túrou bola túra na Homôlku v nedeľu 18.12.. Výstup sa uskutočnil v nádherne slnečnom no zároveň mrazivom počasí a miestami 20-30 cm snehu (na zemi aj v topánkach). Dokopy sme prešli 8,9 km a mohli sme porovnať výstup cez les z Brezovice a následné výhľady na otvorenú krajinu pri zostupe do Krivian (https://www.relive.cc/view/v8qkG929k3q).

      Mgr. Štefan Klembara   

    • Výlet do Prahy
     • Výlet do Prahy

     • V dňoch 25. - 27.11.2022 sa uskutočnil „odmenový“ výlet pre jednotkárov zo 7.A. Pani učiteľka Michalíková spolu so žiakmi, ktorí ukončili minulý školský rok s čistými jednotkami resp. jednou dvojkou naplánovali výlet do Prahy. Vyrážali sme v piatok o šiestej večer z Lipian do Košíc, kde sme sa nalodili na rýchlik do Prahy. Po pomerne náročnej nočnej ceste sme dorazili o šiestej ráno do Prahy. Prešli sme sa okolo Orloja, pokochali sa výhľadmi z Karlovho mosta a po bezpečnostnej prehliadke sme navštívili aj Pražský hrad. Ďalšou zastávkou bol vedecký park Techmania v Plzni, kam sme sa opäť presunuli vlakom. V Techmanii sme si spolu so žiakmi vyskúšali interaktívne exponáty z rôznych oblastí vedy, techniky, vesmíru či prírody. Večer po návrate do Prahy sme sa zúčastnili Vianočných trhov, na ktorých bolo nevídane veľké množstvo ľudí. Po návšteve trhov sme sa rýchlikom vrátili späť. Unavení, no obohatení o mnoho zážitkov, sme našu cestu ukončili v nedeľu o deviatej ráno na železničnej stanici v Lipanoch.

      Mgr. Štefan Klembara 

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa 16 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V stredu 7.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. Vo štvrtok 8.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 z 15 úloh. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Potešila nás skutočnosť, že traja žiaci našej školy sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Onuferovej za pomoc s organizáciou súťaže pre nižšie ročníky. V tabuľke uvádzame žiakov s najvyšším dosiahnutým počtom bodov (zelenou sú zvýraznení úspešní riešitelia).
                                                                                  Mgr. Štefan Klembara

    • Vesmír u nás v škole
     • Vesmír u nás v škole

     • Štvrtácke hodiny prírodovedy sa niesli v znamení vesmíru a slnečnej sústavy.  Žiaci sa dozvedeli o základných pojmoch súvisiacich s témou a mnohými otázkami občas zaskočili aj pani učiteľku. Za domácu úlohu mali zostaviť model slnečnej sústavy. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí pri vyrábaní pomáhali. Modely vesmíru boli naozaj originálne a prepracované do  detailov.  Určite mnohé poslúžia ako  učebná pomôcka pre  budúcich štvrtákov. 😊 Žiaci si pri prezentovaní upevnili vedomosti o vesmíre a slnečnej sústave. Odviedli skutočne skvelú prácu.
                                                                             Mgr. Mária Onuferová

     • „Záložka do knihy spája školy“

     • Tento rok putovali záložky do Kamenca pod Vtáčnikom

      Aj tento školský rok sa nemohol zaobísť bez projektu, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a zároveň podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V tomto už 13. ročníku žiaci vytvárali záložky na tému „Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie“. Našou partnerskou školou sa stala slovenská Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom. Do projektu sa zapojilo 1038 škôl zo Slovenskej i Českej republiky. Naži žiaci tvorili záložky na hodinách výtvarnej výchovy či pracovného vyučovania. Mnohí pracovali na týchto ozdobách kníh vo svojom voľnom čase. Na výrovu záložiek sa deti tešia každý rok, pretože príbehy kníh rozvíjajú fantáziu a podnecujú tvorivosť. „Inšpiráciu som získal pri čítaní knihy Pipi Dlhá Pančucha. Pipi je veselé a odvážne dievča, ktoré má rado dobrodružstvá a výlety s kamarátmi i svojím otcom,“ takto sa o výrobe záložiek vyjadril piatak Filip Križalkovič. 

      Mgr. Alena Hrabčáková

     • Slovenčina môže byť aj hravá

     • Súťaž YPSILON SLOVINA JE HRA

      Dňa 24. novembra sa 10 žiakov našej základnej školy zapojilo do testovania.  Celých 45 minút dievčatá a chlapci 1. aj  2. stupňa (žiaci 2. až 8. ročníka) pracovali na otázkach z oblasti slovenského jazyka a literatúry. Všetci účastníci sa zapojili do súťaže, pretože mali chuť vyskúšať si inú formu preverovania svojich vedomostí.  Súťažné interaktívne testy boli vytvorené pre jednotlivé ročníky. Na vypracovanie testu stačili jednoduché pomôcky - pero i farbičky. Cieľom projektu je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s vyučovaním predmetu slovenský jazyk a literatúra. Na výsledky si naši súťažiaci musia počkať do januára 2023. Držíme im prsty!                                                                                            
      Mgr. Alena Hrabčáková

     • Športom proti drogám

     • Už pravidelne patrí tretí novembrový týždeň Európskemu týždňu boja proti drogám. Túto nadnárodnú akciu podporujú nielen mnohé združenia či organizácie, ale aj slovenské školy. Naša základná škola sa tento rok zapojila do tejto aktivity športovým dopoludním, v rámci ktorého si vyskúšali svoje sily žiaci prvého stupňa. Deti nastúpili vo svojich päťčlenných tímoch vo florbalových zápasoch. Počas niekoľkých zápasov si preskúšali svoje sily žiaci prvej, druhej, tretej a štvrtej triedy. Víťazom stretnutia sa stala 2.A, ale všetky družstvá boli víťazmi tým, že osobne zabojovali proti drogám aktívnym športom.
      Mgr. Mária Zdeneková

    • „Mikulášske všeličo“
     • „Mikulášske všeličo“

     • V piatok 2.12.2022 sa deti z nášho školského klubu zúčastnili 8.ročníka akcie pre deti zo školských klubov regiónu Hornej Torysy s názvom Mikulášske všeličo. Akciu organizovali pani vychovávateľky zo ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch. Podmienkou účasti bolo zostavenie jedného 5 - členného zmiešaného družstva ( chlapci, dievčatá aj ročníky ). Každé družstvo muselo prejsť dvanásť stanovíšť, ktoré pozostávali zo zábavno – športových disciplín, z disciplín zameraných na zručnosť, tvorivosť, vynaliezavosť a postreh. Po absolvovaní všetkých disciplín sa deti zabavili spoločným tancom.

      My ďakujeme za pozvanie a už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky tejto milej akcie určenej pre deti zo školských klubov.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • "Najkrajšie príbehy lásky z našej knižnice"

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov  a Medzinárodného dňa školských knižníc prijali žiaci 7. až 9. ročníka pozvanie do Mestskej galérie mesta Lipany.  Zúčastnili sa tak literárno-dramatického pásma v štyroch jazykoch pod názvom "Najkrajšie príbehy lásky z našej knižnice". Cieľom projektu bolo okrem kultúrneho zážitku aj motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov zábavnou a interaktívnou formou. Počas predstavenia si žiaci vypočuli príbehy lásky v ruskom, nemeckom, anglickom a španielskom jazyku. 

      Naši žiaci sa tak zoznámili s najznámejšími príbehmi lásky,  v ktorých vystupujú Rómeo a Júlia, Onegin a Tatiana, Werther a Lotte a Don Quijot a Dulcinea. Na záver si všetci prítomní spoločne zarecitovali časť Sládkovičovej Maríny.

      Mgr. Barbara Bodnárová

     • Oznam

     • Rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v stredu 23. novembra 2022  v čase od 13.00 do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a rezervujte si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • „Knižnica nám otvára dvere do sveta“

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2022

      Podujatie knižnice sa 24. októbra nieslo v znamení cestovania. Keďže sme si do školy pozvali Dominiku Sakmárovú - sinologičku, blogerku a autorku dvoch kníh Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre i Kórejské halušky, všetky tvorivé aktivity súviseli s poznávaním, hľadaním či objavovaním. Naša hosťka navštívila krajiny Ďalekého východu - Kóreu, Čínu i Taiwan. My sme mali šťastie, že sa aj s nami podelila o svoje jedinečné zážitky.

      Naše „cestovanie“ sa začalo už v piatok. Mnohé deti školy sa na hodinách literatúry stretli s poviedkami autorkiných kníh. Príbehy z Číny, Kórey i Taiwanu zaujali a inšpirovali k väčšej zvedavosti. V pondelok sa žiaci venovali rôznym oblastiam - hrám, jedlám, vynálezom, športom či histórii školy. Pracovali na testoch, tajničkách, čítali zaujímavosti, kreslili. V priestoroch knižnice zástupcovia jednotlivých tried hľadali diela umeleckej, vecnej literatúry i knihy s ilustráciami zvierat. V priestoroch chodby čítali informácie o Číne, Taiwane i Kórei, tie najdôležitejšie zapisovali na nástenku slovenského jazyka. Najviac očakávaná bola beseda s pani Dominikou. Na stretnutí sa žiaci 1. - 9. ročníka dozvedeli o jazyku, kultúre, šťastných a nešťastných číslach, o spôsobe života v krajinách, ktoré cestovateľka navštívila. Po originálnej besede si žiaci preverili svoje vedomosti v rôznych oblastiach. Žiakov jednotlivých tried navštívili  deviatačky, ktoré si dopredu pripravili otázky z astronómie, fyziky či chémie. Dopoludnie plné nových informácií i zážitkov sa skončilo a my sa tešíme na podujatie knižnice 2023.
                                                                                                    Mgr. Alena Hrabčáková

    • Chemická show
     • Chemická show

     • Chémia je nudná, nezaujímavá, náročná,  zbytočná do života.......Škola hrou so svojou Chemickou show sa postarala o to, aby všetky tieto mýty vyvrátila a u žiakov vzbudila záujem spoznať a dozvedieť sa viac.  Všetci žiaci našej školy mali možnosť pozorovať rôzne chemické kúzla a triky spoločne  s autormi tejto show v interaktívnom programe. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o využití použitých chemických látok v bežnom živote a pri realizácii pokusov sa mohli aj aktívne podieľať.

      Dopoludňajšie kúzlenie na všetkých  nás príjemne zapôsobilo a všetci sa tešíme z toho, že naši žiaci majú možnosť vzdelávať sa aj takouto hravou a pritom poučnou formou.

      Mgr. Nikola Karaffová

    • Máte radi jablkový kompót?
     • Máte radi jablkový kompót?

     • My v škole áno. Keďže v areáli základnej školy je mnoho chutných jabloní, rozhodli sme sa oberať jablká a uvariť z nich chutný kompót. V dňoch 11. a 14. októbra sme si na takom lahodnom kompóte všetci pochutnali.

      Ďakujem žiakom krúžku „Pomôž sebe aj prírode“ za to, že počas dvoch dní pomáhali pri čistení jabĺk. I pani kuchárkam za uvarenie sladkej dobroty. Litre kompótu sa zjedli do poslednej kvapky.

         Mgr. Mária Šimová, koordinátorka Zelenej školy