• OZNAM

     • VYUČOVANIE OD 8. MARCA 2021

       06. 03. 2021

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že od pondelka 8. marca 2021 bude prevádzka materskej školy prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a predškolákov.

      Prezenčné vyučovanie v základnej škole pokračuje pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka,  špeciálnych tried  a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu a vzdelávať sa budú v skupinách 5+1.

      Školský klub detí (ŠKD) bude v prevádzke prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Pri nástupe do školy dieťa / žiak absolvuje ranný filter, dodržiava zvýšené protiepidemické opatrenia ( ruky – odstup - rúško ) a pri vstupe do budovy odovzdá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Potrebné vyhlásenie dostali žiaci domov v piatok prostredníctvom triednych učiteliek.

      Naďalej platí podmienka negatívneho testu na Covid - 19 zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu, resp. žiaka (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Ten sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky).

      (na stiahnutie: 
      Cestne_vyhlasenie_ZZ_nemozu_pracovat_z_domu_8.3.docx
      Cestne_vyhlasenie_bez_pristupu_k_distancnemu_vzdelavaniu_alebo_vynimka_riaditela_8.3.docx
      Za žiaka sa  dá vyhlásenie  podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti  nie je možné zúčastniť sa vyučovania.

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 47 platí podmienka negatívneho testu (alebo výnimka) aj na vstup do priestorov školy. Ostatné podmienky  sú v platnosti od 8. 2. 2021.

      Aj naďalej pokračuje dištančné vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Dištančne („na diaľku“) sa budú vzdelávať aj všetci žiaci z Torysy, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej triede a v skupinách 5+1.

      V prípade ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy alebo triednu učiteľku dieťaťa.

      Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.docx

     • OZNAM

     • VYUČOVANIE OD 1. MARCA 2021

       28. 2. 2021

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že od pondelka 1. marca 2021 pokračuje prevádzka MŠ, ŠKD, prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. až 4. ročníka a špeciálnych tried. Pokračuje aj naďalej dištančné vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka. Dištančne sa budú vzdelávať aj všetci ostatní žiaci z Torysy, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnej triede a v skupinách 5+1.

      Pri nástupe do školy deti / žiaci absolvujú ranný filter, musia dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, rúška ) a pri vstupe do budovy odovzdajú Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (ak tak neurobili prostredníctvom rodičovského účtu na stránke EDUPAGE).

      Pre MŠ, ŠKD a 1. až 4. ročník platí podmienka negatívneho testu na Covid -19 zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Ten sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky).

      (na stiahnutie: 
      Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx
      Vyhlásenie za žiaka môže rodič podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 47 platí podmienka negatívneho testu (alebo výnimka)  nie staršieho ako 7 dní aj na vstup do školských priestorov.

      Ostatné podmienky sa nemenia, platia tie, ktoré boli v platnosti od 8.2.2021.

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie je možné zúčastniť sa vyučovania.

      Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.docx

     • JARNÉ PRÁZDNINY 2021

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že jarné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 22. februára 2021 (pondelok) do 26. februára 2021 (piatok). V týchto dňoch bude prerušené prezenčné aj dištančné vzdelávanie žiakov, zároveň bude prerušená aj prevádzka Školského klubu detí (ŠKD). Vo vyučovaní budeme pokračovať od 1. marca 2021 (pondelok).

      Materská škola (MŠ) pokračuje v prevádzke bez prerušenia pre deti rodičov, ktorí prejavili záujem. Upozorňujeme, že pre deti, ktoré budú aj počas jarných prázdnin navštevovať materskú školu, platí podmienka negatívneho testu na Covid 19 aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Zákonný zástupca sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky).

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

     • Čo nám zima nadelila

     • Snehové stavby

      Po prázdninách sa žiaci štvrtého ročníka začali vzdelávať znova dištančne. Učili sa slovenčinu, matematiku, vlastivedu či prírodovedu. No vďaka snehovej nádielke mali aj telesnú výchovu. Na nej si museli spolu s rodičmi postaviť stavbu alebo snehovú sochu. Ich diela boli krásne a veľmi sa z nich tešili. Prejdite sa po dedine a skontrolujte či ešte stoja.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Celoslovenská recitačná súťaž „Rómovia recitujú“
     • Celoslovenská recitačná súťaž „Rómovia recitujú“

     • Ďakujem „Paľikerav“

      Úspešného 5. ročníka súťaže „ Rómovia recitujú“ sa zúčastnila žiačka Veronika Giňová zo 4. A triedy. Keďže situácia ohľadom epidémie sa zhoršovala, bolo potrebné urobiť nahrávku recitácie. Veronika sa veľmi tešila, opakovala si báseň stále cestou do aj zo školy. S poéziou od Jána Navrátila „ Báseň o tejto knižke“ síce nepostúpila, ale získala sebavedomie a chuť učiť sa.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • OZNAM

     •  

       

      ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE v obci Krivany 13.02.2021

      Odberové miesto: Krivany 221 (Budova kultúrneho domu)

      Dátum: 13.02.2021 (SOBOTA)

      Doba odberov: 11:00 – 16.00 hod.


      Potvrdenie o vykonaní testu:

      · Ak pri registrácii zadáte e-mailovú adresu a pri

      odbere zvolíte zaslanie e-mailom, bude vám

      potvrdenie zaslané na vašu e-mailovú adresu

      (pri registrácii si dobre skontrolujte

      správnosť e-mailovej adresy)

      · Ak e-mailovú adresu nezadáte, čakáte na

      potvrdenie o vykonaní testu.
       

      Základné informácie o postupe:

      · Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI,s.r.o.

      · Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj

      niektorý deň pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link:

       https://e-ordinacia.sk/dapti/

      ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení

      potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre

      Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode

      k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR

      kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez

      ďalšej registrácie.

      · Ak ste sa už pri predchádzajúcom testovaní na uvedenom linku registrovali

      a máte k dispozícii QR kód, použijete tento QR kód aj pri tomto testovaní. Ak

      ste v registrácii uviedli e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie o vykonaní

      testu doručené na Vami uvedený e-mail. Na základe uvedeného odporúčame

      osobám, ktoré neuviedli e-mailovú adresu pri registrácii, aby sa nanovo

      registrovali a tento údaj doplnili a vytlačili, resp. uložili do mobilu nový QR

      kód.

      Pri registrácii si dobre skontrolujte správnosť e-mailovej adresy !!!

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu,

      nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané emailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Na základe uvedeného sa obraciame na mladších, resp. technicky zdatnejších

      členov rodiny, aby ste boli nápomocní a pomohli s touto registráciou svojim

      príbuzným, ktorý nemajú možnosť internetu, alebo to vykonať nevedia, čím

      výrazne znížite čakanie pri registrácii.

      Vo výnimočnom prípade, ak Vám nemá kto pomôcť s online registráciou, prebehne

      Vaša registrácia priamo pri odberovom mieste, čo však pre Vás predstavuje dlhšie

      čakanie.

      · Upozorňujeme, že táto registrácia neslúži ako rezervácia času odberu, takže

      k odberu sa môžete dostaviť v ľubovoľnom čase v rámci odberovej doby.

      · Riaďte sa pokynmi odberového tímu.

      · Nezabudnite si občiansky preukaz !

      Registrácia – link: https://e-ordinacia.sk/dapti/

     • OZNAM

     • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 8. 2. 2021 - aktualizované 

      07.02.2021

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch na základe vyhlásenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a so súhlasom zriaďovateľa a pri dôslednom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Covid školského semaforu a COVID AUTOMATU oznamuje, že

      1. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého až štvrtého ročníka od pondelka 8. 2. 2021 s podmienkou negatívneho testu zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      2. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov špeciálnych tried od pondelka 8. 2. 2021 s podmienkou negatívneho testu zamestnanca a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      3. obnovuje prevádzku Materskej školy , Školského klubu detí  a Školskej jedálne  od
       pondelka 8. 2. 2021
       s podmienkou negatívneho testu zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      4. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa, ktorí sa nemajú možnosť vzdelávať dištančne od pondelka 8. 2. 2021 v skupinách 5+1 s podmienkou negatívneho testu zákonného zástupcu a žiaka,
      5. pokračuje v dištančnom vzdelávaní pre žiakov piateho až deviateho ročníka do odvolania (rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi).

      Pri nástupe do školy deti / žiaci absolvujú ranný filter, musia dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, rúška ) a pri vstupe do budovy odovzdajú 
      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19
      (ak tak neurobili prostredníctvom rodičovského účtu na stránke EDUPAGE).

      (Na stiahnutie:
      Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_8.2.2021.docx
       k dispozícii na vrátnici školy alebo sa toto vyhlásenie za žiakov dá podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      ŠJ obnovuje svoju prevádzku iba pre žiakov a zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na prezenčnom vyučovaní. Všetci žiaci budú zároveň prihlásení na obed v školskej jedálni. Rodičia, ktorých deti nenastúpia na prezenčné vyučovanie, odhlásia svoje deti štandardným spôsobom.

      Vyučovať sa bude podľa rovnakého rozvrhu hodín ako pred vianočnými prázdninami.

      ŠKD obnovuje svoju prevádzku, avšak prosíme rodičov, aby zvážili nutnosť umiestnenia svojich detí v ŠKD po ukončení vyučovania z organizačných a bezpečnostných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka/dieťaťa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať bez plnohodnotného dištančného vzdelávania podľa pokynov ministerstva školstva formou zadávania úloh cez Edupage, ako je obvyklé pri chorobe. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívnom teste nebude možné zúčastniť sa vyučovania.

      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase.

     • KARNEVAL

     • Jedným z najočakávanejších podujatí  pre deti na našej škole je karneval. Kvôli šíreniu ochorenia Covid – 19, deti nielen na našej škole, už druhý rok po sebe o túto peknú akciu prišli. V školskom klube sme sa preto rozhodli, že aj keď sú deti teraz doma a vzdelávajú sa dištančne, urobíme si spolu virtuálny karneval. Deti navštevujúce školský klub dostali do svojich schránok na Edupage výzvu, aby si doma pripravili karnevalový kostým.  Z 28 detí sa zapojilo 19, čo je naozaj veľmi pekné číslo. Dokonca sa zapojili aj mladší súrodenci. Všetky deti, ktoré výzvu prijali si zaslúžia pochvalu. Veríme, že budúci rok sa na karnevale stretneme všetci spolu v našej telocvični.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • OZNAM

     • Školská psychologička v MŠ Krivany

      Mgr. Mária Stračiaková

      Konzultačné hodiny pre rodičov:

      • Utorok: 13:30 hod. – 15:00 hod.
      • Streda: 7:30 hod. - 9:00 hod.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu ma môžete ohľadom otázok a konzultácií kontaktovať kedykoľvek prostredníctvom mailu:

      mskrivanypsycholog@gmail.com

      Hlavnou náplňou mojej práce je:

      • poskytovanie individuálneho a skupinového psychologického poradenstva a konzultácií v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom MŠ
      • poskytovanie individuálnej a skupinovej starostlivosti deťom v krízových sociálnych a životných situáciách
      • poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti deťom s ťažkosťami v správaní, zdravotne znevýhodneným deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
      • vykonávanie orientačnej psychologickej diagnostiky
      • vykonávanie prevencie a  aktivít podporujúcich osobnostný rast dieťaťa a aktivít, ktoré zlepšujú vzťahy a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať
      • prispievanie k dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodiny, a všetkých zainteresovaných strán v systéme školy
      • spolupráca s odbornými zamestnancami CPPPaP

      Užitočné  linky pre rodičov a učiteľov:

       

      Pomoc pre rodičov v súčasnej situácii:  https://vudpap.sk/chceme-pri-vas-byt-este-blizsie/?fbclid=IwAR1O9DOYkjFL6vn0btM5nxUK-i6yZLuADF57N8Xg5t6bJgj0lDnEN1p2oQw

      https://erko.sk/detiacovid/

      https://www.minedu.sk/psychologicke-poradenstvo/

      https://www.minedu.sk/specialnopedagogicke-poradenstvo/

     • OZNAM

     • Otvorenie ŠKD, MŠ a ŠJ od 18. 01. 2021

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR z 5. 1. 2021 a na základe súhlasu zriaďovateľa z 8. 1. 2021 oznamuje, že od pondelka 18. 1. 2021 obnovuje prevádzku  Školského klubu detí (ŠKD), Materskej školy (MŠ) a Školskej jedálne (ŠJ) pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (a boli prihlásené prostredníctvom triednych učiteliek).

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v prípade zmeny ich situácie v zamestnaní a následnej potrebe umiestniť svoje dieťa v školskom zariadení, bezodkladne kontaktujte triednu učiteľku dieťaťa alebo vedenie školy.

     • Oznam

     • pre žiakov a zákonných zástupcov

      V pondelok 11. januára 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách v dištančnej forme vyučovania aj pre  žiakov prvého stupňa.  Žiaci 2. stupňa budú  naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Všetci žiaci školy sa budú učiť až do odvolania dištančne – „na diaľku“.

      Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi, aby sme predišli problémom s hodnotením žiaka v jednotlivých predmetoch za 1. polrok -  zvlášť na 2. stupni.  

      Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke školy. Priebežne  Vás budeme informovať o zmenách a ďalšom postupe v súvislosti s možným návratom detí do školy.

      Zároveň oznamujeme, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude aj naďalej prerušená (od 11. 01. 2021 až do odvolania) prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
       

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • VEDCI - SUPERHRDINOVIA
     • VEDCI - SUPERHRDINOVIA

     •          DNEŠNÝCH DNÍ

      Celoslovenská výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 15. ročník. Hlavným cieľom súťaže bol zvýšiť záujem žiakov o vedu, techniku a vedecké bádanie. Naša škola pritom nesmela chýbať. Vybrali sme najkrajšie tri práce, ktoré boli zaujímavé svojím poslaním a výtvarným stvárnením. Žiačky našej školy využili rôznorodé výtvarné techniky ako perokresba, kresba, maľba. Každá práca je osobitá a zachytáva vedcov v rôznych bádateľských situáciách pri riešení pandémie s korona vírusom. Vo veľkej celoslovenskej konkurencii v našej kategórii sme neboli ocenení. Porota mala nesmierne náročné vybrať len tri najlepšie práce s celého Slovenska. Hoci sme nevyhrali, dôležité je zúčastniť sa, zviditeľniť sa a úspechy sa dostavia.

       “Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá.”   

                                                                                                       Ralph Waldo Emerson                                                                                                                                                                                           

        Mgr. Katarína Janošková

     • Hľadajme radosť v čítaní!

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2020

      Celoslovenský projekt sme s radosťou uvítali aj tento školský rok v našej základnej škole. Už 16. ročník tohto podujatia potešil deti aj učiteľov. Vyučovanie sa zmenilo na vír zábavných aj náučných aktivít. Veď témou v tomto školskom roku bola „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Žiaci pracovali s knihou, čítali, kreslili, lepili, jednoducho, zabávali sa.

      Celé dopoludnie sa 26. októbra nieslo v duchu kníh, slov, viet, písmen,... Všetci návštevníci školy si hneď ráno všimli „rozprávkový chodníček“, cestičku so šípkou, ktorá ukazovala na knižnicu. Okná v priestoroch školy zdobili rozprávkové obrázky. O toto prekvapenie sa postarali malí prváčikovia so svojou pani učiteľkou. Školský klub vytvoril nástenku s rozprávkovými ilustráciami. Naši štvrtáci spolu s triednou učiteľkou uskutočnili mnohé tvorivé činnosti. V aktivite „Uleť s knihou“ pracovali v knižnici, vyberali si tituly podľa obalu alebo názvu kníh. Prezentovali ich a zároveň motivovali spolužiakov k čítaniu. Modelovanie rozprávkových postavičiek, ďalšie aktivitky ako „Uhádni dielo“, či „Kto som“ výrazne umocnili zážitky detí. Najstarší žiaci 1. stupňa stvorili zaujímavé názvy knižnice – Kníhlandia, Mozgovňa či Knihokružnica. Vytvorenými originálnymi názvami skrášlili dvere školskej knižnice. Aj prváčikovia vytvorili rôzne pomenovania. Navyše navštívili školskú knižnicu po prvýkrát. Hľadali knihy podľa názvu, označovali písmenká, ktoré poznali. Všetky deti 1. stupňa sa napokon stali súčasťou „Čarovnej chodby“. Nezvyčajné miesta v priestoroch školy boli miestom stanovíšť, na ktorých sa chlapci a dievčatá striedali. Znázorňovali rozprávkové bytosti. Dostali šifry, hľadali odpovede. Skladali jednotlivé obrázky rozprávok. Absolvovali hádanky z knihy Čarovné zrkadlo. V časopisoch ukazovali na známe písmenká, starší žiaci určovali slovné druhy slov. Za odmenu dostávali slovíčka, ktoré v závere  postupne skladali do vety: „Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.“ Hoci sa žiaci 2. stupňa vzdelávali doma, neváhali a takisto sa zapojili. Vytvorili veľké množstvo obalov kníh a plagátov súvisiacich s knižnicou. Všetci zažili krásny pocit z čítania a uvedomili si, že na čítanie sa ani dnes nezabúda. „Bolo to super. Ďakujem pani učiteľke, že sme to mohli zažiť. Čítali sme aj dobrodružné knihy. Najlepšie boli o pirátoch, zbraniach,“ vyjadril sa o podujatí štvrták Jožko Kušnír.

                                                                                                        Mgr. Alena Hrabčáková

     • VIANOČNÉ POZDRAVY

     • S KRESBOU VAŠICH DETÍ

      Milí rodičia, chceme vás poprosiť, aby ste nasledovný odkaz odovzdali vašim ratolestiam.

      • Detičky, zoberte do rúk farbičky a nakreslite pre nás tie najkrajšie zimné obrázky, zachyťte vianočnú atmosféru. Motív môže byť spojený s profesiou polície, hasičov, horských záchranárov i športovcov, ktorí nás reprezentujú pod hlavičkou Športového centra polície. Nie je to však podmienkou.
      • Vybrané kresby budeme s pýchou rozposielať našim známym, priateľom a kolegom. Všetky výtvory odmeníme aspoň maličkosťou s logom MV SR, vybrané námety oceníme väčšími darčekmi.
      • Návrhy posielajte na mail karaffovanikola@gmail.com najneskôr do 25. novembra 2020.

      Vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše obrázky.

      Mgr.Nikola Karaffová (koordinátor ŽŠR)

     • KOĽKO LÁSKY ...

     • ... sa zmestí do krabice od topánok?

      Tieto Vianoce máte možnosť zapojiť sa do výzvy a POTEŠIŤ NIEKOHO, KTO TO NEČAKÁ.

      Spoločnými silami naplňme krabice od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičky a deduškov v domove dôchodcov. Darujme im kúsok seba! Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom letáku alebo na webe: www.kolkolasky.sk

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom: karaffova.nikola@gmail.com alebo správou na edupage.

      „Ak nájdeš Via­noce vo svojom srdci, tak ich nájdeš aj pod stromčekom“.

      Vaša Žiacka rada pri ZŠ s MŠ Krivany

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  od 16. novembra 2020  obnovuje školské vyučovanie v základných školách v malých skupinách aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ. Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Zároveň sa v prevádzke zariadenia školského stravovania umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

     • Oznam

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ
      OD 10. 11. 2020 – ZELENÁ FÁZA

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať  aj naďalej  u žiakov prvého až štvrtého ročníka a obnoví sa od 10. novembra 2020  aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až deviatom ročníku.  Výučba  bude prebiehať pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried štandardným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak  je povinný mať v škole nasadené na tvári rúško a rodič pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Školská jedáleň, materská škola a školský klub deti budú v prevádzke od utorka 10. 11. 2020 za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení a usmernení.

      Vyučovanie u žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom bude prebiehať až do odvolania  dištančnou formou. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Torysy  budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy