• Podtatranský školák 2023
     • Podtatranský školák 2023

     • Chceme prinášať informácie v pútavej forme

      V posledný septembrový pondelok sa 10 žiakov - nádejných novinárov našej základnej školy zúčastnilo na vyhodnotení časopisov Prešovského a Košického kraja v Poprade. Súťaž Podtatranský školák už siedmy rok organizuje Podtatranská knižnica. Náš školský časopis Krivý Jany sa nedostal do prvej trojky, no žiakov Novinársko-čitateľského krúžku potešili pochvalné slová Adriany Hudecovej (členky poroty a zároveň redaktorky Tlačovej agentúry SR) na adresu časopisu.

      „Novinárske diela“ z 19 základných škôl hodnotila trojčlenná porota. Všímala si obsah (aktuálnosť, prepojenie so životom školy), štylistiku (úroveň spracovania príspevkov, výber výstižných titulkov, gramatické zvládnutie textu), grafiku, prácu s fotografiami i kreativitu tvorcov časopisu. Naši „novinári“ získali množstvo tipov – ako tvoriť školský časopis, o čom písať, ako upútať pozornosť čitateľov, ako sa vyhýbať chybám. Z prvenstva sa tešil časopis Školské očko zo Svitu. Všetci dúfame, že sa naši žiaci budú snažiť, aby bol „Krivý Jany“ ten najlepší. „Aj keď sme nevyhrali, som spokojná, že sme mohli my žiaci byť na takom zaujímavom podujatí,“ povedala o akcii piatačka Valentína Kuchárová.

          Mgr. Alena Hrabčáková

     • Oznam

     • Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, rodičom, učiteľom, zamestnancom školy a v neposlednom rade aj okoliu za zapojenie sa, pomoc a iniciatívu v zbierke Bielej pastelky 2023. Sme veľmi radi, že naša škola môže byť vďaka ochote a spolupatričnosti súčasťou projektu, ktorý pomáha a uľahčuje život handicapovaným ľuďom. Ďakujeme.
      Mgr. Nikola Karaffová, koordinátor zbierky na ZŠ s MŠ Krivany

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Plenárne a triedne zasadnutia Rodičovského združenia

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 2023 o 16. 00 h na chodbe školy (1. poschodie).

      Triedne aktívy sa uskutočnia po plenárnom RZ v jednotlivých triedach.

      Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.

      Mgr. Mária Kromková 
            riaditeľka školy

       

       

    • „Družinári“ v kine
     • „Družinári“ v kine

     • V stredu 20. 9. 2023 deti z ŠKD navštívili kino Torysa v Sabinove. Pozreli si novinku, rozprávku MAVKA: Strážkyňa lesa. Ukrajinský animovaný, dobrodružný, fantasy film o víle Mavke, ktorá sa stala novozvolenou strážkyňou a dušou lesa, ktorý  je domovom podivuhodných mýtických bytostí  žijúcich medzi prastarými stromami, strážiaci svoje lesné kráľovstvo.

      Cestu do kina sme opäť absolvovali hromadnými dopravnými prostriedkami, autobusom aj vlakom. Deti si znova vyskúšali kúpiť si sami cestovný lístok. Verím, že s deťmi budeme môcť znova absolvovať nejakú zaujímavú akciu či exkurziu.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      Oznamujeme zákonným zástupcom  detí a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. 9. 2023 o 9.00 h v jednotlivých triedach pod dozorom triednych učiteľov prostredníctvom školského rozhlasu.  Žiaci pri vstupe dostanú kľúč od šatňovej skrinky, do ktorej si budú môcť odložiť obuv a odev.

      Našich prvákov a ich rodičov privíta triedna učiteľka v triede/učebni č. 19 na prvom poschodí.

      Po úvodných informáciách v triedach  ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú domov.

      Prevádzka školského klubu detí (ŠKD)  bude v riadnom režime do 16. 30 h  od  utorka 5. 9. 2023.
      V školskej jedálni sa varená strava podáva žiakom školy od 5. 9. 2023.

      Tešíme sa na prvý školský deň  a na spoločné stretnutie.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • Oznam ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje zákonným zástupcom, aby žiaci doniesli podpísaný zápisný lístok stravníka v pondelok 4.9.2023. Tlačivo si vytlačíte po kliknutí na odkaz nižšie.

      Zápisný lístok

     • OZNAM

     •                            Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent v ZŠ

      Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                              Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Školský digitálny koordinátor

      Úväzok : 50 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania – najneskôr do roka od nástupu na pozíciu.

      Ďalšie požiadavky: počítačové znalosti, flexibilita, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 23. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                          Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent (v MŠ)

      Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     •                                   Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)
      Pracovná pozícia : Učiteľ materskej školy
      Úväzok : 100 % (pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Žiadosti o zamestnanie posielajte mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor pravdepodobne 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • OZNAM

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Školský psychológ  

      Úväzok : 100 %   (doba určitá do 31. 08. 2024, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovnej zmluvy)

      Dátum nástupu: 01. 09. 2023

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov              

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 16. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 17. 08. 2023.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

    • Zavŕšenie turistického krúžku
     • Zavŕšenie turistického krúžku

     • Naša predposledná túra viedla do horstva ľudovo nazývaného Čarna hura. 12. mája sme vyrazili z Brezovice do skalnatého terénu nazývaného Brezovské skaly, odtiaľ sme sa presunuli na vrch Ščob (956 m) s altánkom a veľkým krížom. Potom sme zostúpili do Polomy a po starej ceste cez role naspäť do Brezovice. Prešli sme 11,4 km (https://www.relive.cc/view/v4OGg38ZE5O).

      Naším posledným cieľom bola Smrekovica (1 200 m) – najvyšší bod pohoria Branisko. Výstup sa začal 28. mája z Vyšného Slavkova od kameňolomu, odtiaľ sme sa presunuli na Zelenú skalu s nádhernými výhľadmi na Tatry a odtiaľ na samotný vrchol Smrekovice s viacerými prístreškami. Celkovo sme prešli 9,8 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme rodine Karabašovej (https://www.relive.cc/view/v8qVQ1em236).    

      V rámci krúžku sme absolvovali 15 túr (14 peších, 1 cyklo). Najdlhšou bola cyklotúra do Blažova (30 km), druhou najdlhšou túra na Stribernu (15 km). Najvyšším bodom, ktorý sme zdolali bola Smrekovica. Kto bol na všetkých túrach, dokopy prešiel približne 160 km.

      Každý, kto sa zúčastnil aspoň jeden túry, dostal sladkú odmenu. Najvytrvalejší turista Dávid Jiříkovský bol ocenený vreckovým turistickým ďalekohľadom. Ďalší 3 turisti s najväčším počtom túr (Jozef Karabaš, Matúš Bujňaček a Maroš Hovanec) dostali publikáciu od Jozefa Sobotu Prírodné zvláštnosti v regióne Hornej Torysy. Všetci štyria spolu s Dominikom Oreškom získali certifikát aktívneho turistu.

      Prikladáme mapu a zoznam všetkých našich uskutočnených cieľov.

      Veríme, že aj o rok bude na škole záujem o turistiku a tak budeme môcť pokračovať v našom krúžku.

      Mgr. Štefan Klembara

    • Zlatá horúčka v múzeu
     • Zlatá horúčka v múzeu

     • V stredu 28. 6. 2023 sme s deťmi, ktoré navštevujú školský klub absolvovali exkurziu v Košiciach. Väčšina detí po prvýkrát absolvovala cestu vlakom, ktorú si naozaj užívali. Na vlakovej stanici si vyskúšali sami kúpiť cestovný lístok.

      Cieľom exkurzie bola Zlatá horúčka vo Východoslovenskom múzeu. Videli sme Košický zlatý poklad, ktorý obsahuje 2 920 zlatých mincí, dvojmetrovú zlatú reťaz a 3 medaily, uložený v trezore. Všetky deti si vlastnými rukami vyskúšali, aké náročné je ryžovanie zlata. Na naše prekvapenie, všetci  vyryžovali niekoľko zrniečok, ktoré si zapečatené v prospektorskom osvedčení odniesli domov. Popri návšteve sme stihli aj prehliadku centra mesta.
      Deťom sa exkurzia veľmi páčila, hlavne cesta vlakom. Veríme, že aj budúci školský rok sa nám podarí navštíviť ďalšie zaujímavé miesto.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • VÝLETík

     • Dňa 20.6.2023 sa uskutočnil koncoročný výlet 5.A, 6.A, 7.A a 8.A spolu s triednymi učiteľmi do Vysokých Tatier. Z parkoviska Biela Voda sme sa presunuli po nerovnom teréne k Zelenému plesu. Pre väčšinu to bol cieľ, tí vytrvalejší sa po skalnom „chodníku“ s vysokým prevýšením presunuli na Červené pleso. Potešili nás krásne výhľady a nádherné počasie. Záverom výletu bola návšteva obchodného centra MAX v Poprade (https://www.relive.cc/view/vxOQQ4xL22O).
      Mgr. Štefan Klembara

     • Oznam

     • Organizácia vyučovania od 26. 06. do 30. 06. 2023

      Koniec vyučovania v poslednom júnovom týždni o 11.15 h. Žiaci odchádzajú postupne pod dozorom triednych učiteľov (od najmladších) na obed, do ŠKD alebo domov.  

      Pondelok (26.6.2023):

      Účelové cvičenie (2. stupeň) a Cvičenia a hry v prírode (1.stupeň)

      Utorok (27.6.2023):

      Odovzdávanie učebníc

      Školský výlet (9.A)

      Streda (28.6.2023):

      Odovzdávanie učebníc

      Triednické práce

      Štvrtok (29.6.2023):

      Triednické práce, fotografovanie  tried

      Piatok (30.6.2023):

      Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

      Slávnostné ukončenie školského roka bude  na chodbe školy/na školskom dvore  o 9. 00 h. Príchod žiakov do školy  v čase od 7.30 do 9.00 h. Žiaci budú v škole pod dozorom pedagogických zamestnancov. Po odovzdaní vysvedčení bude spoločné fotografovanie žiackych kolektívov s triednymi učiteľmi.  Žiaci po obede v ŠJ odchádzajú domov.

      Prevádzka ŠKD v piatok  30. 06. 2023 z organizačných  dôvodov nebude.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy 

       

                                                                                                                           

       

       

       

       

    • Deň matiek 2023
     • Deň matiek 2023

     • V našej obci sme 14.5. 2023 oslavovali! Žiaci Základnej školy s materskou školou Krivany a Dedinská folklórna skupina Jána Lazoríka pripravili pre všetky mamky, babky, tety  peknú oslavu „Dňa matiek“.  Samozrejme nezabudli sme ani na ockov, ktorí sú dôležitou súčasťou našich rodín. Čo sme si prichystali?

                            Drahí ockovia, drahé mamy,
                             že vás máme, že ste s nami,
                             blahoželať vám dnes chceme
                             tým, čo  všetci dobre vieme:
                             tančekmi a pesničkami,
                             pre vás, ockovia a  mamy!

      Veru bolo sa na čo pozerať. Vzali sme to pekne po poriadku od súčasnosti, až po prvé rande. Naši prváci uvili kytičku fialiek pre svoje mamičky. Druháci ukázali ako to u nich vyzerá po príchode do školy, ako si predstavujú ich budúcnosť rodičia a chytľavými pesničkami odpovedali vtipne na každodennú realitu.

      Po nich prišli na rad naši najmenší škôlkari a statočne bojovali so svojim strachom, keď sa na nich pozeralo toľko očí a blikalo toľko nastavených fotoaparátov. Ukázali nám, ako treba poriadne rozmýšľať pri výbere ženícha a ako sa vedia zvŕtať pri tanci. K láske patria básne, piesne a vyhrávanie pod oknami. Ľudové piesne nám zaspievali žiačky našej školy pod vedením pána učiteľa Petríka a „pod okienkom vyhrával Dalibor Želinský s Jasmínkou Saxovou. Viete čo máte urobiť keď sa vám nejaké dievča páči? No predsa postaviť jej máj. Tento náš kriviansky zvyk nám pripomenuli žiaci zo záujmového krúžku Čerkutka a pevne verím, že sa pridajú aj k našej folklórnej skupine pri stavaní májov . Matej Šimko nám všetkým vysvetlil, ako deti prichádzajú na svet a hneď sme boli múdrejší. Jedného priniesol Ježiško na Štedrý večer, k druhým „priľecela goľa“, tretieho priniesol domov Mikuláš.. Vy ste ako na tom? V scénke Návrat nám síce vtipným spôsobom, ale za to  niekedy krutú realitu ukázali naši štvrtáci. Tu si totiž na chvíľu vymenil ocko , ktorý pracuje dlho v zahraničí úlohu s mamkou a zistili sme, že to nie je až také ľahké starať sa o malé deti. Tretiaci sa jednoducho nezapreli a svoje si znova odtancovali na známe hity od skupiny Elán, Polemic , Márie Čírovej a nesmelo chýbať ani Sladké mámení z kultového filmu S tebou mě baví svět. A bez úsmevu na tvári nás nenechali ani zaľúbenci Kubo a Žofka. Skvelá Zojka Šejirmanová a Jakub Hovanec  nám ukázali ako sa randí. A že pusa - bozk od milovanej osoby je lepšia“jag gruľe z mlikom“. Záver nám spríjemnili členovia Folklórnej skupiny Krivany  - Torysa  svadobnými prekáračkami a speváčky Martina Novická a Zuzana Sontágová zaspievali všetkým mamkám krásne piesne. Nesmieme zabudnúť ani na pána starostu a jeho príhovor, v ktorom všetkým mamkám poďakoval. Nasledovalo malé občerstvenie.  A čo nám bolo najväčšou odmenou? Šťastné tváre našich mamiek. 

      Mgr. Silvia Radačovská             

       

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pondelok 27. marca sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 27 žiakov prvého a druhého stupňa. Medzi úspešných riešiteľov (t.j. patriacich medzi 20 % najúspešnejších vo svojej kategórii) sa zaradili druháčka Marianna Berdisová a piatak Filip Šimko.

      V tabuľke uvádzame najúspešnejších riešiteľov našej školy. Za pomoc s organizáciou súťaže v 2. až 4. ročníku ďakujeme pani učiteľke Onuferovej a v 1. ročníku pani učiteľke Zdenekovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme.

      Mgr. Štefan Klembara

    • Život v školskom klube
     • Život v školskom klube

     •             Školský klub je zaujímavým miestom na trávenie voľného času po vyučovaní. V našom školskom klube sa snažíme deťom voľný čas vyplniť zaujímavými činnosťami a aktivitami. Ak to počasie dovolí, snažíme sa tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. U detí rozvíjame dôležité schopnosti a zručnosti. Rozvíjame kognitívne, komunikačné, sociálne, emocionálne kompetencie. Pri  aktivitách kladieme dôraz na humanizáciu výchovy mimo vyučovania pomocou cieľov, ktorými sú formovanie charakteru dieťaťa, poznávanie seba samého, zlepšenie komunikačných schopností, osvojenie si morálnych a sociálnych hodnôt, rozvíjanie kritického myslenia a podobne. Vo výchove mimo vyučovania sa snažíme čo najviac využívať aktivizujúce a inovatívne metódy ako napríklad artefiletiku, výchovu zážitkom, didaktické hry, bádateľské aktivity a podobne.

      „Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil.“

               Deň matiek patrí všetkým mamám a pri príležitosti tohto dňa sme s deťmi v školskom klube napísali básničku venovanú mamám, ktorú sme poslali do súťaže organizovanej SPN - Mladé letá, Vymyslite báseň a my ju vytlačíme. Budúci rok sa aj naša básnička o mame môže dostať do zbierky básní, ktorú vydavateľstvo SPN - Mladé letá vydá pri príležitosti dňa matiek. Okrem básničky deti stihli pre svoje mamky pripraviť aj darček v podobe plastiky, pri výrobe ktorej boli použité viaceré materiály ako sololitová doska, modelovacia hmota, akrylové farby, látky, vlna, gombíky a podobne....

               Jednou z nových metód, ktoré sme v ostatnom čase využili bola aj metóda nazývaná artefiletika. Pri tejto metóde sa kladie dôraz na citové prežívanie v danej chvíli a jej výsledkom bol recyklovaný obraz. Každý do obrazu prispel svojim kúskom, ktorý namaľoval podľa toho, ako sa momentálne cítil. Jednotlivé kúsky sme zlepili dokopy a vznikol obraz, ktorý reflektoval pocity detí. Deti táto aktivita bavila a spoločný obraz už skrášľuje chodbu našej školy. Podobný obraz z prírodnín sme v školskom klube vyrobili aj v prvom polroku, no ten už skrášľuje stenu v dennom centre pre seniorov v našej obci.

      „Výchova má byť láskavá a prísna, nie studená a ľahostajná.“
       

                Ďalšou jednoduchou ale zaujímavou metódou je výchova zážitkom. Túto metódu sme využili pri vzdelávacej aktivite na rozvoj finančnej gramotnosti. S deťmi sme išli do miestnych potravín. Deti sme rozdelili do štyroch skupín. Každá skupina dostala nákupný zoznam, malú hotovosť, nákupnú tašku, papier a pero. Ich úlohou bolo nakúpiť podľa nákupného zoznamu potraviny, ktoré sme potom následne využili v školskom klube na zrealizovanie ďalšej aktivity, ktorú deti milujú, a tou je príprava smotanovo - jogurtovej pochúťky ( deti si ju pripravia, cez noc necháme zachladiť a na ďalší deň majú v školskom klube chutný mliečny olovrant, ktorý si sami pripravili ). Dve skupiny nakupovali vo Freshi, dve skupiny v Coop Jednote. Po skončení aktivity sme si spolu s deťmi porovnali ceny v jednotlivých obchodoch. Deti, ktoré ešte samé nenakupovali, získali prvú skúsenosť, ktorú v najbližšom čase určite využijú v bežnom živote.

       

      Deťom treba veci stokrát opakovať, ale ani to nestačí! Rozprávajte im len, rozprávajte! Upozorňujte a upozorňujte! (don Bosco)

       

                Neodmysliteľnou súčasťou režimu dňa v školskom klube, samozrejme ak to počasie dovolí, je pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Praktizujeme poznávacie vychádzky po okolí spojené s pozorovaním zmien v prírode, fauny a flóry, organizujeme pikniky v kamennom mlyne, ktoré si deti naozaj užívajú. Pravidelne využívame aj nové zrekonštruované multifunkčné ihrisko a drevený altánok pri škole.

                V tomto školskom roku nás ešte čaká exkurzia do Košíc. Cieľom exkurzie je prehliadka Košického zlatého pokladu spojená s ryžovaním zlata. Deti čaká nová skúsenosť, pri ktorej si budú môcť sami vyskúšať to, ako sa niekedy ryžovalo zlato. Veľkým zážitkom pre mnohých z nich bude určite aj cesta vlakom, keďže väčšina z nich vlakom ešte necestovala.

                Veríme, že náš školský klub vytvára príjemné a zaujímavé podmienky pre všetky deti, ktoré ho navštevujú a že na toto miesto budú spomínať ako na miesto, kde každý deň využívali svoj voľný čas po vyučovaní zmysluplne, aktívne a zábavne.

      Mama

      Máme ťa veľmi radi,
      si krásna a láskavá.
      Si naša kráľovná, mami,
      a stále usmievavá.

      Aj keď ťa občas nahneváme,
      stále nás máš rada.
      Často to tak nemyslíme,
      najlepšia je tvoja rada.

      Že sa máme správať slušne,
      aj kedy sa polepšíme.
      Aj keď to niekedy porušíme,
      stále sme tvoje milované deti.

      Deti, ktoré ľúbia svoju mamu,
      sú šťastné a milované.
      Kto tvrdí opak, klame,
      všetku lásku dáme mame.

      Žiaci ŠKD pri ZŠ s MŠ Krivany
      Mgr. Monika Kuchárová