• Turistický krúžok

     • Aktivity turistického krúžku v novembri až januári

      Posledná jesenná túra sa uskutočnila v sobotu 4. novembra. Jej cieľom bol vrch Lysá (1 068 m) v pohorí Čergov. Túra začala z obce Drienica, odtiaľ sme cez les vystúpili na samotný vrchol Lysej. Z vrcholu sme prešli okolo partizánskeho pamätníka k útvaru s názvom Oltár kameň - zvláštnemu kameňu vyzdvihnutému nad úroveň terénu, pri ktorom stojí drevená kaplnka, v ktorej sa raz ročne slúži gréckokatolícka omša. Naspäť do Drienice sme sa vrátili po asfaltke okolo chaty Šport. Spolu sme prešli 11 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme obci Krivany. (https://www.relive.cc/web/view/vevWBEBJEyq)

      Prvá zimná túra sa uskutočnila v nedeľu 3. decembra. Jej cieľom bola rozhľadňa Balažka pod rovnomenným vrchom v pohorí Hromovec. Túra sa začala z Lipian, po pomerne bohatej snehovej nádielke sme vyšli k samotnej rozhľadni, pokochali sa pohľadmi na okolie a peši sa vrátili do Krivian. Spolu sme prešli 7,8 km. (https://www.relive.cc/web/view/vMq53127J8O)

      Ďalšia zimná túra sa uskutočnila v nedeľu 21. januára. Jej cieľom bola osada Podproč uprostred lesov Levočských vrchov. Osadu ešte za čias socializmu opustili jej obyvatelia. Dnes je cieľom najmä chatárov, no zistili sme, že v nej žijú dve rodiny. Nachádzajú sa v nej drevenice, chaty, zrúcaniny domov a opravený kostol. Túra sa začala z obce Brutovce po náročnom teréne na mnohých miestach pokrytým ľadom. Po preskúmaní dediny sme sa vrátili cez les k obci Oľšavica a odtiaľ sa presunuli do Brutoviec. Spolu sme prešli 10,9 km. Za pomoc s dopravou ďakujeme pani Karabašovej. (https://www.relive.cc/web/view/vdORj4MXDrO)

      RNDr. Štefan Klembara

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 12. a 13. decembra 2023 sa 25 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V utorok 12.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. V stredu 13.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 z 15 úloh. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Potešila nás skutočnosť, že až siedmi žiaci našej školy sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Janičovej za pomoc s organizáciou súťaže pre nižšie ročníky. V tabuľke uvádzame úspešných riešiteľov.

      RNDr. Štefan Klembara

     • Oznam

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

       

      Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)

      Pracovná pozícia : Pedagogický asistent v MŠ

      Úväzok : 100 %   (doba určitá do 31. 08. 2024, zástup počas PN)

      Dátum nástupu: 15. 01. 2024

      Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov.

      Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

      Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov              

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 11. 01. 2024, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 12. 01. 2024.

       

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

    • Oznam 
     • Oznam 

     • Vianočné prázdniny a prerušenie prevádzky materskej školy

      Oznamujeme rodičom a žiakom základnej školy, že vianočné prázdniny v školskom roku 2023/2024 budú v termíne  23. december 2023 - 7. január 2024.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je 8. január 2024 (pondelok).

      Zároveň oznamujeme rodičom detí materskej školy, že prevádzka materskej školy bude od 23. decembra 2023 do 5. januára 2024, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená z prevádzkových dôvodov. Prevádzka materskej školy bude obnovená  v pondelok 8. januára 2024 v štandardnom režime.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Technická výzva našich žiakov
     • Technická výzva našich žiakov

     • Úspechy v okresnom kole Technickej olympiády v Sabinove

      Dátum: 23.11.2023

      Pred nedávnom sa v okresnom kole Technickej olympiády v Sabinove naši šikovní žiaci predviedli v plnom nasadení. Súťaž, ktorá kombinuje teoretické a praktické skúšky, priniesla našej škole viacero úspechov a motivovala našich talentovaných technikov k ešte väčším výkonom.

      V kategórii A nás reprezentovali Martin Šimko a Marek Hovančík z 8.A triedy, ktorí spolupracovali ako tím. Ich odhodlanie a schopnosti ich priviedli na krásne 3. miesto v celkovom hodnotení. V B kategórii tvoril Matúš Bujňaček, ktorý súťažil sám a dosiahol výborné 4. miesto. V celkovom poradí boli body našich žiakov s veľmi tesným rozdielom na prvých troch priečkach.

      Úlohy pre súťažiacich boli náročné a zaujímavé. Skupina A mala za úlohu vyrobiť špachtľu, zatiaľ čo skupina B mala za úlohu vyrobiť brusítko na ceruzky. Žiaci sa s obrovským nadšením pustili do riešenia úloh a ich výsledky nás nesmierne potešili.

      Priebeh súťaže sa žiakom veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší ročník súťaže. Sme hrdí na ich úspechy a veríme, že im nová skúsenosť prinesie ešte viac motivácie pre ďalšie technické výzvy.

      Mgr. Katarína Janošková

       

    • Návšteva DJZ Prešov
     • Návšteva DJZ Prešov

     • Ako išlo vajce na vandrovku

      Deti prvého stupňa dostali tento rok predčasný Mikulášsky darček  v podobe divadelného predstavenia, ktoré sa uskutočnilo 5.12 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, pod názvom Ako išlo vajce na vandrovku. Plní očakávaní sme vstúpili do divadla a nevedeli sa vynadívať na krásne priestory a vianočne vyzdobené divadlo. Atmosféra v divadelnej sále hneď od začiatku vtiahla malých divákov do príbehu.

      Klasická rozprávka, mala netradičné spracovanie.   Hugo je chalan ako každý iný, len nevie povedať „r“ a je „tloškucholý“. Nudu však nepozná a vyberie sa na vandrovku rovno pod morskú hladinu.  Pútavý príbeh, plný spevu a tanca rozveselil deti aj pani učiteľky. Všetky deti si odniesli krásny zážitok . A pani učiteľky pochválili deti sa disciplinovanosť a slušné správanie v divadle.

      Mgr. Mária Onuferová

       

    • Slovenské technické múzeum
     • Slovenské technické múzeum

     • Gréta Hradiská, 6.A

      9.12. v sobotu sme z krúžku Alchymisti išli na exkurziu do Košíc. Cesta tam bola super. Prešli sme sa po vianočných trhoch, navštívili sme múzeum a vedecko-technické centrum, kde nám milá pani sprievodkyňa povedala zaujímavé veci. Mohli sme sa hrať s hračkami. Na toto nikdy nezabudnem! Bol to skvelý výlet!

      Filip Križalkovič, 6.A

      Dňa 9.12. nás p.uč. Karaffová vzala do Košíc. Najprv sme išli do Dómu sv. Alžbety, potom sme sa prešli po vianočných trhoch, kde sme si dali horúcu čokoládu. Po chutnom obede sme išli do Slovenského technického múzea a vedecko-technického centra, kde nás previedla pani sprievodkyňa. Ďakujeme pani učiteľke Karaffovej za tak krásny výlet. 

      Michal Štvarták, 6.A

      Vo vedecko-technickom centre bola veľká sranda, bolo tam veľa strojov, nástrojov, prístrojov,... Veľmi sa mi páčila Nekonečná studňa a Newtonov vozík. Tiež sa mi podarilo vybrať ježka z klietky. Čas bežal veľmi rýchlo, všetkým sa zdalo, že sme tam boli len chvíľku a pritom sme tam strávili 2,5 hodiny. Škoda, že sme už museli ísť domov. Určite tam ešte niekedy pôjdem.

      Peter Stedina, 6.A

      Cestu vlakom som si vážne užil, V Košiciach sme sa prešli po meste, zastavili sme sa na vianočných trhoch, dali sme si obed a išli sme do Slovenského technického múzea. Boli tam zaujímavé veci ako staré počítače, nástroje, brnenie, 600 kg dvere odliate v celku!...atď. Najviac sa mi páčil zmenšený model vysokej pece, ktorý pre múzeum ako záverečnú prácu urobili žiaci strednej technickej školy. Pani sprievodkyňa nám veľmi jednoducho pri ňom vysvetlila ako prebieha tavenie železa. Vo vedecko-technickom centre bolo strašne veľa zaujímavých vecí. Mamke aj bratovi som kúpil darčeky a doma som im porozprával aký super deň to bol!

      Matúš Bujňaček, 7.A

      V múzeu sa mi všetko veľmi páčilo, strašne veľa zaujímavých vecí tam bolo. Najviac ma oslovila ambulancia zubára kedysi a jeho náradie. Vlastne všetky informácie ma prekvapili. Zistil som, že viaceré vec, ktoré sme tam videli máme aj my doma. 

      Jozef Kušnír, 7.A

      Mňa veľmi oslovila studňa zabudnutia a skladanie častí tela. Celý výlet som si veľmi užil. ešte by som tam niekedy chcel ísť.

      Sebastián Bujňák, 7.A

      Vlakom sme sa odviezli do Košíc, kde sme navštívili Dóm sv. Alžbety, prešli sme sa po vianočných trhoch. Keď sme sa dostali do vedecko-technického centra, tak nám pani sprievodkyňa najprv ukázala exponáty v múzeu, porozprávala nám ako to fungovalo v minulosti. Ukázala nám samurajskú výstroj, zubársku ambulanciu a nakoniec sme si mohli zahrať úžasné interaktívne hry. 

     • Európsky týždeň boja drogám 2023

     • „Drogy sú strata času. Zničia vašu pamäť a vašu sebaúctu a všetko, čo súvisí s vašou sebaúctou.“ Tento výrok vyslovil známy americký hudobník a umelec v osemdesiatych  rokoch minulého storočia. Od tej doby sa toho vo svete veľa zmenilo a tento citát naberá v súčasnosti s našou prosperujúcou a modernou spoločnosťou ešte viac na význame. Drogy tu boli, sú a budú... Sú bohužiaľ na očiach kdekoľvek sa obzrieme. Patria do našej reality a nemôžeme pred nimi zatvárať oči. Naopak, potrebujeme si voči nim vytvoriť jasný a pevný postoj, ktorý v pravej chvíli rozhodne.

      Takýto nerovný boj s drogami sme začali aj na našej škole v Krivanoch v týždni 13. – 16. novembra 2023 v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Žiaci usilovne pracovali na protidrogových aktivitách v rámci svojich tried a zbierali body. Okrem tradičných aktivít – aktívna práca  na vyučovaní a upratovanie tried, pracovali aj na kreatívnych nápadoch pri tvorbe plagátov, prezentácií, básní, videí, esejí, spoločenských hier, tajničiek a pokrikov. Žiaci si svoje vedomosti o drogách preverili prostredníctvom kvízov a diskusií s pedagógmi. Cez prestávky to na chodbách poriadne ožilo a žiaci si pomerili svoje sily v súbojoch v stolnom futbale, stolnom tenise, šípkach a v spoločenských hrách. V niektoré dni sa celé triedy obliekli do jednej farby a vytvorili si zaujímavé až „crazy“ účesy. Žiaci takýmto spôsobom vyjadrili svoj odmietavý postoj k drogám a iným závislostiam. Najdôležitejším  dňom pre získanie bodov bol štvrtok, kedy triedy bojovali vo florbalových zápasoch. Vo veľmi vyrovnanom zápase sa nakoniec stali víťazmi šiestaci. Celkovo nazbierala naša škola v boji proti drogám prekvapujúcich 1 553 bodov. Konečné poradie bolo nasledovné:

      4. miesto – Kino s pukancami v škole a poukážka na celodenné používanie ping-pongu s celkovým počtom 183 bodov získala 4.A.

      3. miesto - Slávnostný obed s triednym učiteľom a kalčeto na celý deň v triede s celkovým počtom 186 bodov získala 8.A.

      2. miesto – Hranolky a ospravedlnenie celej triedy zo skúšania alebo písomky s celkovým počtom 194 bodov získala 6.A.

      1. miesto – Pizza pre celú triedu a poukážka na voľnú vyučovaciu hodinu s celkovým počtom 197 bodov získala 3.A.

      Výhercom srdečne blahoželáme. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti drogám patrí veľké ĎAKUJEME. Tešíme sa na náš protidrogový týždeň opäť o rok.

      Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenské a české deti sa obdarovali navzájom

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu, ktorého cieľom je motivovať deti k čítaniu. Tohtoročná téma „Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov“ žiakov znova podnietila k tomu, aby v septembri i októbri tvorili záložky rôznych tvarov, veľkostí, tentokrát pre kamarátov z pridelenej partnerskej Základnej školy Mladá Boleslav. A naopak, aj naše deti získali takýto darček na pamiatku od detí z Českej republiky.  

      Do už 14. ročníka projektu sa tento rok zapojilo 1180 škôl – z Českej republiky 481 škôl a Slovenskej republiky 699 škôl. Deti našej školy vytvárali záložky na vyučovaní, v školskom klube detí, niektoré ich tvorili aj doma. Z materiálov využívali papier, výkres, vodové a temperové farby, sušené kvety, farbičky, vlnu i fóliu. Mesto Mladá Boleslav, v ktorej sa nachádza naša partnerská základná škola, sa rozprestiera v Stredočeskom kraji. Mesto leží asi 50 km severovýchodne od Prahy. Chlapci a dievčatá z českej školy nám pripravili pekné záložky s korálkami, do balíčka zabalili aj propagačný materiál mesta a poslali nám aj svoje odpovede na naše zvedavé otázky, ktoré si prečítate aj v našom školskom časopise. „Pri tvorbe záložky som použila postavu Snehulienky. Vyrobila som ju z výkresu. Aby sa mi papier neroztrhol, použila som aj lepiacu pásku. Záložku som ozdobila šnúrkou,“ takto sa o výrobe daru pre českého kamaráta vyjadrila Kristínka Kravcová, žiačka 8. A.

                                                                                                   Mgr. Alena Hrabčáková

     • OZNAM

     • Triedne rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že 7. decembra 2023 (štvrtok) v čase od 13.10 h do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a rezervujte si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

    • Jablkové hodovanie
     • Jablkové hodovanie

     • Deň jablka

      21. október patrí každoročne oslave jabĺk a sadov. Je neodmysliteľnou súčasťou jesenného obdobia. Pripomíname si rozmanitosť odrôd a vnímame ho ako niečo bežné aj napriek tomu, že patrí k najcennejším z ovocia.

      Žiaci prvého stupňa si ho každoročne pripomínajú rôznymi aktivitami. Tematické vyučovanie matematiky, slovenského jazyka bolo samozrejmosťou.

      V prvom ročníku si žiaci s jabĺčkom písali, počítali. Pracovné listy boli plné zaujímavých úloh. Na výtvarnej výchove ich šikovné rúčky vytvárali košíčky plné tohto zdravého a krásneho ovocia.

      Naši druháci začali s prepisom jablkových viet, neskôr skladali pracovný postup receptu z jabĺk. Pátračka v triede ich vyhnala z lavíc a jablká z rôznymi prísloviami si vysvetlili spolu s pani učiteľkou. Vyskladali z nich jedno veľké jablko. Výtvarná výchova bola v znamení maľovaného jabĺčka- ako inak.

      Žiaci tretieho ročníka oberali jablká na hodine matematiky so zaviazanými očami. Navigovali sa pri oberaní, ale aj počítaní príkladov. Slovenský jazyk s vybranými jablkovými slovami žiakov zabavil, a aj niečomu priučil. Ich šikovné rúčky si cez prestávku vyrobili spolu s pani asistentkou nádherné obrovské jablko z textilu, v ktorom nechýbal červík 😊

      No a naši štvrtáci? Začali triedením jabĺk s vybranými slovami, slov so slabikotvornými predponami,. Potom si hlavičky potrápili rébusmi a strácali sa v bludiskách. Vytvárali jabĺčka pomocou špachtle a farby.

      Po takomto zaujímavom vyučovaní žiakov čakala ... oberačka

      Jablková oberačka v telocvični? To bola paráda! Žiaci museli zdolať veľmi náročné prekážky, aby sa ku jabĺčkam dostali. Stálo to za to. Žiaci boli z toho nadšení a boli schopní takto šantiť aj celé hodiny. Po oberačke nasledovalo hodovanie. V školskej kuchynke si žiaci roztopili čokoládu, narezali jabĺčka a ozdobovali. Takto vyzdobené potom putovali do bruška. Lahôdka, určite si to doma vyskúšajte.

      Na záver už len vyhodnotenie jabĺčkového behu, ktorý sme uskutočnili v septembri, a to  v rámci účelového cvičenia, pretože podmienky na beh boli vtedy ideálne. No ak ste dočítali až do konca a máte doma nejaké jablko, určite si na ňom pochutnajte.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Hloh na srdiečko, kostihoj na hojenie rán a kostí...
     • Hloh na srdiečko, kostihoj na hojenie rán a kostí...

     • Naše kroky z krúžku Bylinková škola opäť viedli do prírody. Vzali sme so sebou vedierka a s radosťou sa vybrali hľadať hloh obyčajný...

      Vedeli ste že, hloh obyčajný pomôže pri strese aj pri problémoch so srdcom?

      Možno okolo neho prechádzate každý deň cestou do práce, alebo sa s ním stretávate počas výletov do prírody. Červené malvičky hlohu  zvyknú vyčnievať zo živých plotov, alebo oživujú záhrady rodinných domov. Hloh obyčajný, nenápadná rastlina rozšírená po celej Európe, je vďaka svojim liečivým účinkom považovaná za synonymum zdravého srdca.

      Sýtočervené plody hlohu pripomínajú vzhľadom šípky, no sú o niečo guľatejšie.

      Naše ďalšie stretnutie sprevádzal rýľ. Čudujete sa načo nám bol? Hľadali sme korene kostohoja... Hovorí sa mu aj hojivý priateľ a ochranca pohybu. Kostihoj patrí medzi tradičné bylinky našich babičiek. Kostihoj lekársky je veľmi stará liečivá bylina, ktorá sa používala na liečenie zlomenín kostí a na sceľovanie rán.

      My sme si pripravili kostihojovú masť a kostihojovú tinktúru.

      Koreň kostihoja sme očistili, rozmixovali na drobné kúsky a polovicu z neho vložili do 250 ml masti.  Túto zmes sme dali do vodného kúpeľa, povarili a nechali stáť do druhého dňa. Na druhý deň zahriali a za horúca precedili cez plátno. Druhú polovicu rozmixovaného koreňa sme zaliali liehom a nechali stáť 3 týždne. O 3 týždne scedíme a máme tinktúru, ktorá má protizápalové a hojivé účinky. Priaznivo pôsobí na kosti, šľachy, svaly, vykĺbeniny, tiež pri ekzémoch, mierni bolesti pri kŕčových žilách a zlomeninách.

      Mgr. Marta Miková

    • Prvýkrát v novom aquaparku
     • Prvýkrát v novom aquaparku

     • Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik sa v tomto školskom roku uskutočnil po prvýkrát v Aquaparku Lipany. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 36 žiakov z 5. až 7. ročníka, v termíne 23.-27.10.2023. Krásne prostredie, teplá voda a hlavne snaha naučiť sa niečo nové vytvorili výborne podmienky pre nácvik a zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov.

      Po rozdelení žiakov do skupín podľa ich plaveckých schopností, pracovali pod vedením inštruktorov: Mgr. Jozef Petrík, Mgr. Martina Bodnárová, Mgr. Nikola Karaffová,
      Mgr. Ľubomír Bodnár. Na konci týždňa sme mohli zhodnotiť, že všetci žiaci zvládli základy splývania a dýchania vo vode, naučili sa plávať aspoň jedným plaveckým štýlom a polovica žiakov dokázala preplávať 50 a viac metrov. Odmenou za ich celotýždňovú snahu im bola možnosť využiť atrakcie, ktoré aquapark ponúka. Za finančnú podporu a úhradu faktúry za dopravu (500 €) ďakujeme občianskemu združeniu ZRPŠ Krivany. Svojím príspevkom odbremenili zákonných zástupcov žiakov od ďalších finančných nákladov.

      Vedúci plaveckého výcviku: Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Popoludnie pre seniorov

     • „Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko“....takýmto veršom, sme privítali dňa 15.10.2023  v kultúrnom dome v Krivanoch našich starkých, aby sme sa poďakovali za ich lásku a starostlivosť.

      Po úvodných slovách pána starostu sa tancom a piesňou predstavili žiaci detského folklórneho súboru Krivianček pod vedením Martinky Novickej. Spolu s Jakubom Hovancom a Zojkou Šejirmanou si mohli zaspomínať na čas mladosti a randenia  a pieseň „Ešte váham“ zaspievala Justínka Šejirmanová.  Kytičku pre starkých si uvili v podobe scénky a piesní aj naši druháci. O ťažkom živote, majstroch v práci, svojich ženách a sporení  v neľahkej dobe im porozprávali Ľubko Kravec a Matej Šimko  a na ľudovú nôtu zaspievali žiaci speváckeho krúžku pod vedením pána učiteľa Petríka. Vraj s úsmevom je deň krajší ! Žiaci štvrtého ročníka  sa pokúsili vyčariť úsmev na tvárach  pásmom vtipov. Príbehy, piesne, zvyky sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Tak to bolo aj v prípade piesne, ktorú nám zaspievali dievčatá Lea Sčisláková, Justínka Šejirmanová a Valentínka Kuchárová: Ako ja odplatím lásku svojej mame, ktorú ich naučila Cecília Spodníková. V závere programu sa predstavila Dedinská folklórna skupina Jána Lazoríka Krivany – Torysa s mužským spevom a scénkou „Večar na valaľe.“  Nakoniec si naši starkí odniesli domov okrem dobrej nálady či hrejivého pocitu pri srdiečku aj malý darček, ktorý si pre nich pripravili žiaci zo školského klubu detí a... Na záver čo dodať:

       Milí naši starkí, ľúbime vás, zostaňte tu s nami veľmi dlhý čas !“
          Mgr. Silvia Radačovská

     • Cesta za poznaním

     • V stredu 25. 10. 2023 sa deti zo školského klubu a žiaci Matematického krúžku a krúžku Alchymistov spojili a užili si spoločné popoludnie v Steelparku v Košiciach. Cestu sme absolvovali ako inak než „super“ vlakom. V Steelparku sme mali k dispozícii dve laboratória  - Zahrajme sa na magnetySupravodivý levitujúci vláčik.

      Starší žiaci z krúžku Alchymistov sa na čas presunuli do laboratória, v ktorom okrem iného spoznávali vlastnosti tekutého dusíka. Niektoré z nich si dokonca overili na vlastnom tele, z čoho mali skvelý zážitok. Lektorka nám veľmi stručne a zrozumiteľne vysvetlila, čo je vákuum a ako funguje. Mali sme možnosť pochutnať si na drobných maškrtách a tiež si zmerať sily s Magdeburskými pologuľami, čo bol veru ťažký boj. Najzaujímavejším zážitkom však pre nás bolo vyskúšať si ako funguje supravodivý levitujúci vláčik. Vláčik, ktorý sa pohybuje po koľajnici bez toho, aby sa jej dotýkal.

      Mladší žiaci a deti z ŠKD sa na čas stali súčasťou laboratória plného magnetov a magnetického poľa. Deti sa s magnetmi zahrali, pričom si aj sami vyskúšali, ako magnety fungujú a aké predmety k sebe priťahujú. Veľmi aktívni boli štvrtáci, ktorí sa už o magnete učili , ale musíme pochváliť aj deti z nižších ročníkov, ktorí sa tiež veľmi pekne zapájali.

      Tešíme sa, že sme opäť prežili ďalšie krásne popoludnie zmysluplnou a hlavne náučnou činnosťou, ktorá deti bavila. Veríme, že takéto zaujímavé popoludnia sa nám podarí absolvovať čoraz častejšie.

      Mgr. Monika Kuchárová 
      Mgr. Nikola Karaffová
      PaedDr. Katarína Janičová

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2023

     • Daniel Hevier nám dal jednotku s hviezdičkou

      S veľkým nadšením sme sa aj tento rok zapojili do celoslovenského projektu, ktorý sa realizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Kľúčovou osobnosťou tohtoročnej oslavy kníh sa stal slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, výtvarník Daniel Hevier. 23. októbra sa žiaci školy mohli zúčastniť online besedy s týmto výnimočným človekom. Zároveň rôznymi zábavnými formami pracovali s knihou. Väčšina aktivít súvisela so spomínaným autorom.

       

      Daniel Hevier je pre nás veľkou inšpiráciou a na základe jeho pestrej ponuky kníh, básní, postáv sme vytvorili tému podujatia – „Päťku z nudy nedostaneš, ak sa knihomoľom staneš.“ Celé dopoludnie s knihou prinieslo množstvo tvorivých činností v triedach, v školskej knižnici i priestoroch školy. Najmenší prváčikovia tvorili plagát s literárnymi dielami básnika. Žiaci 2. A si na papier napísali písmenko D a na danú hlásku  tvorili ďalšie vtipné mená literárnych postáv. Tretiaci kreslili rytiera Slamku, tvorili plagát o živote Daniela Heviera, vyučovanie si spestrili aj únikovou hrou v knižnici a triedna učiteľka im čas spríjemnila čítaním z knihy Päťka z nudy. Žiaci          4. A sa venovali slovu nadšenie. Deti sa postavili na zem, vyskočili do vzduchu, vykríkli a keď dopadli na zem, na listy papiera napísali dôvod svojho oduševnenia. Plagátik s listami nakreslenými na strome, plagát o živote i tvorbe slovenského básnika, práce prvákov i druhákov zdobia priestory chodby školy. Starší žiaci 8. a 9. ročníka sa oboznámili s pracovnými listami, ktoré obsahovali texty piesní s hlbokými myšlienkami o živote, ktoré boli aj podnetom na diskusiu. Podujatie knižnice sa nezaobišlo bez činnosti v knižnici. Zástupcovia tried pracovali na troch úlohách. Podľa presných indícií hľadali knihy, skladali nový názov diela z piatich vybraných kníh a čítali časť ponúknutej knižky, v ktorej hľadali nejakú informáciu. Aby sa im pracovalo ľahšie, pri tejto aktivite deťom pomáhali žiačky 8. ročníka. Asi najlepším spestrením podujatia bolo online „stretnutie“ detí s Danielom Hevierom. S láskou sa všetkým prihovoril, rozprával o sebe, o svojich záľubách a budúcnosti. Deti prezentovali svoje výtvory, ktoré autor ocenil. Pýtali sa spisovateľa na to, čo ich zaujímalo. Podujatie sa mi páčilo. Rozoberali sme  básnikov text. Počas besedy som sa dozvedela, že Daniel Hevier aj vo svojom vyššom veku pracuje s Facebookom. Plánuje napísať ešte niekoľko kníh. Dokonca nám dal rady do života,“ takto sa o podujatí a stretnutí s hosťom vyjadrila deviatačka Zuzana Miková.

                  Mgr. Alena Hrabčáková

    • Programovanie nás baví
     • Programovanie nás baví

     • Škola ocenená certifikátom CODE WEEK                        

      Naša škola sa po prvý krát zapojila do európskeho týždňa programovania “CODE WEEK“. Obdobie od 7. – 22. októbra, kedy žiaci programovali svoje hry, animácie a edukačné pomôcky sú úspešne za nami. O priazeň v európskej komisii sa uchádzali žiaci našej školy. Uznanie a pochvalu získali Tatiana Berdisová 8.A, Martin Šimko 8.A, Alex Timčo 8.A a najmladší účastník Filip Šimko 6.A, ktorý za svoj edukačný projekt “Vieš fyziku?“ získal titul programátor EU CODE WEEK. Tešíme sa z úspechov našich žiakov a prajeme veľa kreatívnych a zábavných projektov vytvorených v programovacom prostredí Scratch.

                                                                                                                                     Mgr. Katarína Janošková

      Pozrite si, čo žiaci naprogramovali:

      Video 1: Filip Šimko, 6.A - Vieš fyziku?

      Takto vyzerala časť naprogramovaného kódu:

      Video 2: Martin Šimko, 8.A - Ako hrať futbal

      Takto vyzerala časť naprogramovaného kódu:

      Video 3: Tatiana Berdisová, 8.A - Kolobeh vody

      Takto vyzerala časť naprogramovaného kódu:

      Video 4: Alex Timčo, 8.A - Učenie sa o vesmíre

      Takto vyzerala časť naprogramovaného kódu: