• Súťaž mladých zdravotníkov
     • Súťaž mladých zdravotníkov

     • Červené krvinky zabodovali

      Poskytovanie prvej pomoci je veľmi dôležité. Naši zdravotníci sa 24. mája zúčastnili okresnej súťaže pod názvom „Hliadka mladých zdravotníkov”, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž. Dievčatá a chlapci sa na súťaž poctivo pripravovali.  Veď  jej cieľom bolo overiť teoretické vedomosti a aj  praktické  zručnosti   v poskytovaní prvej pomoci. Vedomosti sa overovali na troch stanovištiach. Poznatky  z histórie Červeného kríža, zdravotníctva a tiež z oblasti liečivých bylín, ich použitia  priniesli žiakom výborné ohodnotenie. Na ďalších troch stanovištiach mladí zdravotníci ukázali svoje zručnosti v KPCR (v poskytovaní prvej pomoci pri zlyhaní srdca - umelé dýchanie, vonkajšia masáž srdca) a v stabilizovanej polohe. Vyskúšali si aj ošetrovanie rán (odrenina predlaktia, šok, cudzie teleso v rane, bezvedomie). Základnú školu  s materskou školou Krivany reprezentovali dve družstvá. Mladší žiaci získali 6. miesto. Starší žiaci si vybojovali pekné 2. miesto. Myslím si, že sa nám to naozaj podarilo. Je nám ľúto, že sme stratili jeden bod. Druhé miesto sme si určite zaslúžili. Aj naši mladší spolužiaci boli šikovní,” povedala o víťazstve na okresnom kole súťaže kapitánka starších zdravotníkov deviatačka Klaudia Miková.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Futbal cup – žiaci
     • Futbal cup – žiaci

     • Na umelej tráve v Sabinove sa 11.5.2018 stretli žiaci základných škôl okresu Sabinov, aby tu reprezentovali svoju školu v okresnom kole súťaže – Malý futbal - Futbal cup ZŠ – žiaci. Naši starší žiaci postupne zvíťazili nad Súkromnou ZŠ Sabinov aj ZŠ Hviezdoslavova Lipany,  avšak v rozhodujúcom zápase nestačili na neskoršieho víťaza Šarišské Michaľany a nepostúpili do finálovej skupiny. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

      Mgr. Ľubomír Bodnár

    • Prišlo k nám divadlo
     • Prišlo k nám divadlo

     • Princezná so zlatou hviezdou na čele

      V pondelok (21. mája) nás Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice prekvapilo milým divadelným predstavením známej rozprávky Princezná so zlatou hviezdou na čele. Rozprávka s prvkami moderných i ľudových motívov sprevádzaná známymi slovenskými populárnymi piesňami vyvolala u žiakov úprimný smiech. „Predstavenie mi spríjemnilo dopoludnie. Páčil sa mi príbeh sprevádzaný známymi piesňami a vtipnými dialógmi hercov. Záver ma neprekvapil. Rozprávka sa skončila víťazstvom dobra,“ povedala o veselom divadelnom predstavení deviatačka Danka Belišová.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Slávik Slovenska 2018
     • Slávik Slovenska 2018

     • Máme radi spev

      Aj tento rok si v krivianskej škole tí najlepší speváci pripravili ľudové piesne. Základná škola s materskou školou v Krivanoch totiž 3. mája zorganizovala školské kolo v speve ľudových piesní pod názvom Slávik 2018. V troch kategóriách dievčatá a chlapci prezentovali svoj talent a pozitívny vzťah k ľudovej hudbe. V prvej kategórii  (1.- 3. ročník) zvíťazila druháčka Adela Kuchárová. V druhej kategórii (4. - 6. ročník) najviac zaujal šiestak Martin Bača. V tretej kategórii (7. - 9. ročník) oslnila siedmačka Martina Novická. „Víťazstvo ma prekvapilo. Spev mám rada. Pripravila som si na súťaž dve ľudové piesne,“ povedala siedmačka Martina o súťaži. Víťazi školského kola postúpili do okresného kola. A práve na tomto podujatí Martin Bača získal pre školu 3. miesto. Zároveň sa 29. apríla na krajskej súťažnej prehliadke detskej ľudovej hudby pod názvom Kreácie detského folklóru v Raslaviciach umiestnil v striebornom pásme. Blahoželáme!

      Klaudia Miková, 9. ročník

                           

    • Chráňme spoločne našu planétu
     • Chráňme spoločne našu planétu

     • Oslava Dňa Zeme

      Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany 24. apríla zapojili do rôznych aktivít, ktoré im pripomenuli krehkosť našej planéty. Hravou i náučnou formou si uvedomili vzťah k prírode. Zároveň sa zamysleli nad problémami, ktoré našu Zem ohrozujú. V rámci projektu Zelená škola prebehli aktivity na štyroch stanovištiach.

      Z prezentácie o liečivých bylinách sa žiaci dozvedeli o zbere niektorých rastlín a ich využití. Zároveň si pochutili na čaji z mäty, repíka či iných byliniek, ktoré môžeme použiť na rôzne druhy chorôb. Prednášku o odpadových materiáloch, ich využití i spôsobe recyklácie žiakom sprostredkovala Marta Hrešová, konzultantka projektu Zelená škola. Na tretom stanovišti chlapci a dievčatá zisťovali dobu rozkladu odpadových materiálov. Spájali rozstrihané časti myšlienok o prírode. Spoznávali druhy dreva. No nezabudlo sa na prácu s odpadovým materiálom. Žiaci využili kartón, slamky, vrchnáky z PET fliaš či toaletné rolky. Pri maľovaní a kreslení rôznych prírodných motívov si pomáhali farbami, papiermi či štetcami. „Deň Zeme bol super. Pracovali sme na rôznych stanovištiach. Dozvedela som sa, že našu planétu by sme si mali naozaj chrániť. Často si neuvedomujeme, v akom je zlom stave. Odhadzujeme odpadky, umývame autá v rieke, vypaľujeme trávu. Nevážime si to, čo nám príroda poskytuje. Neuvedomujeme si, ako to všetko pred našimi očami mizne. Keď o to prídeme, bude už neskoro,“ povedala nám o zaujímavej akcii deviatačka Klaudia.

      Ján Sabolík, 8. ročník

       

    • Návšteva DJZ
     • Návšteva DJZ

     • Príbeh blízky aj dnešnej dobe

      Naši deviataci 25. apríla navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Divadelnú dramatizáciu diela Denník Anny Frankovej predstavilo na divadelnom javisku hosťujúce Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. Výnimočné dielo patrí medzi najznámejšie denníky sveta.

      Unikátny príbeh dospievajúcej Anny, ktorá sa spolu s rodinou dva roky ukrývala pred nacistami v jednej budove v Amsterdame, vypovedá o krutých časoch holokaustu a druhej svetovej vojny. Hoci sa Anna konca druhej svetovej vojny nedožila, denník je silným svedectvom o ťažkých časoch vojny a pripomienkou udalostí, ktoré by nikto z nás nechcel prežiť. „Predstavenie ma fascinovalo a poučilo zároveň. Videli sme, ako žila Anna so svojou rodinou počas vojny. Je smutné, že to takto skončilo, ale napriek tomu vzniklo niečo také obdivuhodné. Denník Anny Frankovej plný smútku a zároveň nádeje v lepší svet,“ povedala nám o pútavom predstavení deviatačka Slávka.

      Klaudia Miková, 9. ročník

    • Workshop v Poprade
     • Workshop v Poprade

     • Už vieme, ako na to

      Naše šiestačky sa 12. apríla zúčastnili workshopu, ktorý sa uskutočnil v Podtatranskej kniižnici v
      Poprade. V príjemných priestoroch knižnice sa nádejné novinárky dozvedeli, ako sa tvorí školský časopis. Tvorba periodika z obsahovej, grafickej stránky, tiráž, titulok či písanie správy sú pre novinára veľmi dôležité. Cieľom workshopu pod názvom ,,Ako tvoriť školský časopis" bolo podporiť vznik nových časopisov, podnietiť žiakov k písaniu. ,,V Poprade i v Podtatranskej knižnici sa mi páčilo, získala som mnoho podnetných informácií z novinárskej oblasti. Zistila som sa, ako sa píše správa do novín," povedala o príjemnom dopoludní v popradskej inštitúcii šiestačka Sophia Luňaková.

      Magdaléna Sčisláková, 6. ročník

     • Budúci prváci

     • Na známosť sa všetkým dáva,

      že škôlkar sa prvákom stáva ak na zápise úspech máva.

      Naši malí predškoláci ukázali, že sú pripravení stať sa prvákmi. Na zápise predviedli svoje vedomosti a zručnosti. Vôbec sa nebáli, práve naopak. Za svoje výkony boli aj odmenení a poniektorí chceli do školy prísť už na ďalší deň. No musia ešte počkať. Cez leto si oddýchnu, podrastú a školské lavice im v septembri padnú ako uliate.

      PaedDr. Katarína Janičová

       

    • B r i c k l a n d i a
     • B r i c k l a n d i a

     • Učiť sa, neznamená iba sedieť v triede čítať, písať a počítať. Znamená to aj vyjsť von, mimo triedu, pozorovať, spoznávať, skladať či hrať sa.

      A práve hra je tá najlepšia vyučovacia metóda - preto sme ju dopriali našim žiakom prvého stupňa.

      BRICKLANDIA - výstava z lega bola zábavná. Už len to, že sme Krivany vymenili za Košice bolo vzrušujúce. Na výstave sme obdivovali scenérie plné fantázie, veľké mestá, útok pirátov i dobývanie hradu. Tiež sme si zasúťažili, skladali a hrali sa. Nakoniec sme si pochutnali na koláči či inej dobrote pri prechádzke mestom.

      PaedDr. Katarína Janičová

       

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Aj my sme pomohli

      Každý rok sa naša škola zapája do zbierky na podporu Ligy proti rakovine. Už 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil v piatok 13. apríla. Naši dobrovoľníci, žiaci deviateho ročníka, vytvorili dobrovoľnícku hliadku, ktorá v obci Krivany i v priestoroch školy zbierala peniaze a rozdávala narcisy. Množstvo žiakov, učiteľov i ľudí z obce prispeli do pokladničky našich dobrovoľníkov.

      Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka boja proti rakovine. Pripnutím žltého kvietu na svoje oblečenie vyjadrujeme podporu tým, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a aj tým, ktorí venovali peniažky na dobrú vec. ,,Páči sa mi, že vyzbierané peniažky pôjdu chorým deťom. Som rada, že aj ja som pomohla," povedala o tejto výnimočnej akcii druháčka Marianka.

                                                                                                                            Danka Belišová, 9. ročník

    • Pili sme na zdravie
     • Pili sme na zdravie

     • Svetový deň vody

      Do osláv Svetového dňa vody sa zapojila aj naša škola. 22. marca sme si pripomenuli nesmierny význam tejto vzácnej tekutiny, s ktorou sa stretávame už od narodenia a bez ktorej nemôžeme existovať. Aktivity pre deti boli zamerané na zvýšenie informovanosti v oblasti pitnej vody.

      Naše deviatačky ponúkali počas veľkej prestávky žiakom i učiteľom školy možnosť občerstviť sa čistou pitnou vodou. Oslava pokračovala zábavnými aktivitami pre chlapcov i dievčatá 1. stupňa. Nevšedné popoludnie odštartovala prezentácia o vode. Pochodovanie vo vreci, fúkanie do pingpongových loptičiek, prenášanie vody, hádzanie mincí do vody, lovenie korkových zátok naberačkou, maľovanie slnka a kvapôk sa deťom veľmi páčili.  Výtvarné práce tých najšikovnejších  sa vystavili v priestoroch školy. „Svetový deň vody sa mi páčil. Občerstvila som sa čistou vodou a zabavila som sa. Z hier ma zaujalo prenášanie vody s hubkou,“ povedala o oslave vody Marianka Berdisová, žiačka 2. ročníka.

      Slávka Berdisová, 9. ročník

    • Hviezdoslavov Kubín 2018
     • Hviezdoslavov Kubín 2018

     • 14. marca sa v základnej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže. Dievčatá a chlapci ukázali, čo si celé týždne pripravovali. V 4 kategóriách recitátori predviedli zaujímavé ukážky poézie a prózy. Porota hodnotila výber textu, schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, jeho hlasovú techniku, originálnosť či jeho pôsobenie na poslucháčov. Na okresné kolo postúpili  víťazi dvoch kategórií. Jozef Karabaš z druhého ročníka prekvapil vtipnou básničkou o kostre a šiestačka Magdaléna Sčisláková predniesla vtipnú prózu o vranke Dánke. ,,Pri recitovaní som sa cítila fajn. Stres som vôbec nemala. Rada absolvujem takéto súťaže," povedala o súťaži víťazka druhej kategórie Magdaléna Sčisláková.

    • Kreácie detského folklóru 2018
     • Kreácie detského folklóru 2018

     • Aj my sme mali víťaza

      Už 49. ročník okresnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru sa uskutočnil  15. marca v Mestskej galérii v Lipanoch. V súťaži účinkovali detské folklórne skupiny, inštrumentalisti, sólo speváci. Kreácií detského folklóru sa aj tento rok zúčastnili žiaci krivianskej školy. Martin Bača, žiak šiesteho ročníka, sa umiestnil v zlatom pásme s postupom na krajské kolo do Raslavíc. Siedmačka Martina Novická sa umiestnila v striebornom pásme. Súrodenci Adela Kuchárová (2. ročník) a Rasťo Kuchár (7. ročník) sa umiestnili v bronzovom pásme. Našich súťažiacich hudobne doprevádzali Mgr. Patrik Bača a Mgr. Jozef Petrík. ,,Ďakujem za reprezentáciu školy všetkým zúčastneným žiakom aj pedagógom. Martinovi držím palce v krajskom kole," povedala spokojná riaditeľka školy Mária Kromková po návrate žiakov zo súťaže.

      Sophia Luňaková, 6. ročník

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • 14. februára si učitelia i žiaci školy pripomenuli Deň zaľúbených. Svoje odkazy, básničky, poďakovania vhadzovali do valentínskej krabice, ktorú vyrobili deviatačky. Písanie pekných myšlienok bolo zároveň podnetnou prácou, valentínske srdiečka žiaci spoločne ozdobili a vystavili na školskej nástenke. Sladké lízanky spríjemnili dievčatám a chlapcom sladké popoludnie. Valentínsky deň som si užila. Starší aj mladší spolužiaci oduševnene písali valentínske odkazy pre svojich kamarátov i učiteľov do pripravenej krabice. Tá sa rýchlo zaplnila. Myslím si, že každý jeden z nás dostal nejakú valentínku. A pri písaní, kreslení a ozdobovaní si všetci pomáhali,“ povedala o oslave svätého Valentína Slávka Berdisová, žiačka 9. ročníka.

       

    • Karneval
     • Karneval

     • 9. februára si naši najmenší spríjemnili dopoludnie. V priestoroch telocvične školy sa učiteľky a ich „deťúrence“ zabávali v pestrofarebných maskách. Karneval sa začal tancom prítomných masiek, ktoré sa zároveň predstavili. Vytvorili sa skupiny podľa tried. Súťažiace deti a ich masky prechádzali jednotlivými stanovišťami. Hádzanie šípok do balónov, drevené bludisko, cestička pre slona, pančucha na hlave či zhadzovanie kužeľov,  prekážková dráha s hokejkou a loptičkou či balónový beh všetkých potešili. Zo záverečnej tomboly mali všetci radosť. Deti šantili, vytancovali sa do sýtosti a o plné brušká sa postarali tety kuchárky so svojimi chutnými „krepľami".

      Slávka Berdisová, 9. ročník

       

    • Divadlo nás zaujalo
     • Divadlo nás zaujalo

     • Žiaci a žiačky  2. stupňa sa dňa 12.februára (pondelok) zúčastnili na divadelnom predstavení  FAUST alebo Neuveď nás do pokušenia. V Mestskej galérii Lipany boli očarení divadelnou atmosférou. Túto zaujímavú divadelnú hru pripravili študenti Gymnázia Lipany, členovia  krúžku Slovo. Svojimi hereckými schopnosťami dokázali prítomných potešiť, očariť a presvedčiť.

       

      V príjemnom prostredí galérie prítomní zistili, ako Faust, hlavná postava príbehu, naplnil svoje túžby a sny. Toto dramatické dielo sa nieslo v znamení tvorivosti, túžby po poznaní, kráse a  moci. Žiakom a aj učiteľom sa predstavenie veľmi páčilo. Aj Klaudia Miková, žiačka 9. ročníka, mala z divadelného predstavenia príjemný umelecký zážitok: „ V galérii sa mi páčilo, bola tam dobrá atmosféra a študenti Gymnázia Lipany sú veľmi talentovaní a šikovní. Zaujala ma aj hlavná postava Faust, kvôli naplneniu svojho sna bol ochotný sa spojiť s diablom.“  

                                                                                                                        Slávka Berdisová, 9. ročník 

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • 31. januára našu školu navštívil sympatický Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Jeho protidrogová preventívna prednáška priniesla žiakom 2. stupňa množstvo zaujímavých poznatkov. Hoci sa o drogách stále hovorí, informácií o týchto nebezpečných látkach nikdy nie je dosť.

       

      Cieľom prednášky bolo poukázať na to, že drogy nie sú riešením problémov. Samotný prednášateľ spríjemnil dopoludnie vtipne prerozprávanými príbehmi zo života, ktoré však nie vždy skončili dobre. Žiaci získali vedomosti o tom, ako drogy fungujú, ako sa človek stane od nich závislý. Podnetné informácie o tom, ako pôsobia na myseľ, emócie či tvorivosť človeka samotných žiakov zaskočili. Aj pravda o marihuane všetkých prekvapila. Od roku 2009 združenie Slovensko bez drog zorganizovalo na stredných a základných školách viac ako 6000 preventívnych protidrogových prednášok. „Prednáška ma zaujala. Páčili sa mi pravdivé zážitky zo života. Verím, že sme si všetci uvedomili, aký veľký problém drogy v dnešnom svete predstavujú,“ povedala nám o podujatí  Slávka Berdisová, žiačka 9. ročníka.

      Klaudia Miková, 9. ročník

     • Ako predísť chrípke?

     • Čo je chrípka?

      Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Každoročne postihne 10 % svetovej populácie. Ide o závažné ochorenie, ktoré je príčinou úmrtí tisícov ľudí na celom svete každý rok. 

      Je chrípka „banálne“ ochorenie bez komplikácií?

      Priebeh ochorenia chrípky a jeho dopad závisí od viacerých faktorov, ako je napr. miera patogenity vírusu, ale aj vek a zdravotný stav osôb. Riziko vzniku komplikácií chrípky zvyšuje napr. prítomnosť chronických ochorení, fajčenie a obezita. U mladých  zdravých osôb je väčšinou nekomplikovaný, trvá 7 – 14 dní. K najčastejším komplikáciám patria zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal pľúc. Menej často môže prísť aj ku komplikáciám postihujúcim srdce alebo nervový systém, prípadne až k úmrtiu.

      Čo spôsobuje chrípku?

      Pôvodcom chrípky je vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov  a vyznačuje sa veľkou premenlivosťou. Vírus často mení svoje vlastnosti a takmer každú sezónu kolujú v populácii iné typy vírusu.

      Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Najvyššia nákazlivosť je na začiatku ochorenia, pri komplikovanom priebehu môže trvať aj dlhšie.  Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou.  Chorý vylučuje vírus pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale nákaza je možná aj kontaminovanými rukami a predmetmi.

      Ako sa lieči chrípka? Zaberajú na ňu antibiotiká?

      Liečba je väčšinou symptomatická. Keďže ide o vírusové ochorenie, nelieči sa antibiotikami. Je možné použiť antivirotiká, tie sa musia nasadiť do dvoch dní od začiatku príznakov. Chrípku je potrebné vyležať. Odporúčajú sa lieky tlmiace bolesti hlavy, svalov a na zníženie teploty. Únavu a malátnosť je však možné pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov po ústupe chrípky.

      Koho postihuje chrípka?

      Chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné probémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale určité osoby sú vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky, v prípade že ochorejú. Sem patria staršie osoby, osoby s chronickými ochoreniami (astma, diabetes, ochorenie srdca), tehotné ženy a malé deti. Kedy hovoríme o chrípkovej epidémií?

      Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy. Podľa geografického šírenia sa rozoznávajú lokálne, okresné, krajské či celoštátne epidémie.

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Zároveň zverejňuje odporúčania, ako chrípke predísť prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnej siete či médií.

      Ako spoznáme príznaky chrípky?

      -     náhly nástup príznakov z plného zdravia,

      -     vysoká teplota  – nad 38 °C,

      -     typický úvodný príznak je bolesť kĺbov,

      -     silná bolesť hlavy, často za očami,

      -     bolesť svalov v rukách, v  nohách a na chrbte,

      -     suchý, dráždivý kašeľ,

      -     často sa objaví zimnica a triaška,

      -     po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla.

      Kedy hovoríme o prechladnutí?

      Okrem chrípky na jeseň zvyknú potrápiť aj iné akútne respiračné ochorenia. Najčastejšie ich spôsobujú viaceré vírusy (napr. rinovírusy, adenovírusy, koronavírusy) alebo baktérie (streptokoky, stafylokoky, hemofily, bordetely).  Vstupnou bránou infekcie sú predovšetkým dýchacie cesty. K vírusovej infekcii horných dýchacích ciest sa niekedy môže pridať bakteriálna infekcia a spôsobiť napríklad zápal prínosových dutín, ucha, alebo dolných dýchacích ciest.

      Ako spoznáme príznaky prechladnutia?

      -     prechladnutie sa prejaví postupne,

      -     teplota zvyčajne nebýva vyššia ako 38 °C,

      -     kĺby bolia iba zriedkavo,

      -     často sa prejaví bolesť svalov v rukách, v nohách a na chrbte,

      -     jeden z možných príznakov je kašeľ,

      -     od začiatku sa objaví nádcha a bolesť hrdla.

      Kde počas chrípkovej sezóny nájdete aktuálne informácie o chorobnosti na chrípku a akútne respiračné ochorenia?

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Na webovej stránke www.uvzsr.sk každý týždeň v piatok zverejňujeme aktualizovanú „Informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike“ za daný kalendárny týždeň. Zároveň zverejňujeme odporúčania, ako chrípke predísť prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnej siete či médií.

      Prečo je dobré dať sa zaočkovať proti chrípke?

      Očkovanie je najdostupnejšia a najúčinnejšia prevencia proti chrípke. Štatistické údaje dokazujú, že pri súčasnej nízkej zaočkovanosti celkovej populácie u nás, sa vyskytnú menšie alebo väčšie epidémie každý rok. Očkovanie pomáha jednotlivcom, ale aj kolektívom, ak sa zaočkuje väčší počet ľudí, napríklad v školách, v škôlkach, či na pracoviskách. Vytvorí sa kolektívna imunita, ktorá eliminuje riziko šírenia ochorenia.

      Kedy je najlepšie obdobie na očkovanie?

      Najvhodnejšie obdobie je október a november. Po očkovaní trvá približne 10 – 14 dní, kým sa v tele vytvorí dostatočná hladina protilátok, ktoré chránia pred chrípkou. Ochranný účinok trvá šesť mesiacov. Očkovanie je možné aj v zimných mesiacoch, až do objavenia sa epidémie. Pri očkovaní počas epidémie ale hrozí, že očkovaná osoba ochorie skôr, než sa v organizme vytvoria ochranné protilátky.

      Ako sa vyvíja očkovacia látka proti chrípke?

      Cirkulácia chrípkových vírusov sa vzhľadom na ich premenlivosť sa neustále monitoruje v celosvetovej sieti laboratórií. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhodnotí na základe monitoringu situáciu a skupiny odborníkov navrhnú každý rok zloženie chrípkových vakcín. Vakcíny sú bezpečné, ochránia pred vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre danú sezónu.

      Prečo je potrebné očkovanie každý rok?

      Chrípkový vírus podlieha genetickým zmenám – mutáciám. Po prekonaní ochorenia nezískate doživotnú imunitu, môžete sa opakovane infikovať inými kmeňmi vírusu chrípky. Ochranný účinok vakcíny trvá obvykle 6 až 12 mesiacov.

      Aká je účinnosť vakcín proti chrípke?

      Efektivita očkovania závisí od veku, imunitného systému jedinca a od podobnosti kmeňov vírusu chrípky vo vakcíne, s cirkulujúcimi kmeňmi v populácii v danej sezóne. Za predpokladu zhody vakcinálnych vírusov s cirkulujúcimi platí, že každý ľudský organizmus je jedinečný a nemusí na očkovanie zareagovať rovnako. Určité malé percento očkovaných osôb si po očkovaní nevytvorí protilátky, alebo si ich nevytvoria v dostatočnom množstve. Dôležité tiež je, aby  očkovanie podstúpil iba zdravý človek, bez akútneho horúčkovitého ochorenia.

      Ochráni vakcína proti chrípke aj pri prechladnutí?

      Očkovanie proti chrípke chráni pred vírusmi chrípky, nezabráni iným akútnym respiračným ochoreniam, spôsobeným inými vírusmi a baktériami. Podobnosť klinických príznakov súvisí s tým, že pôvodcovia ochorení z prechladnutia, rovnako ako chrípka, napádajú respiračný systém, či už horné alebo dolné dýchacie cesty a pľúca. Na rozdiel od chrípky sa však príznaky akútnych respiračných ochorení rozvíjajú postupne. Býva to bolesť hrdla, nádcha, kašeľ, teplota väčšinou do 38 stupňov Celzia, bez výraznej bolesti hlavy, svalov, zimnice a nadmerného vyčerpania. 

      Je pravda, že ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, ľahšie dostanú chrípku?

      To, či má človek chrípku, sa dá s istotou potvrdiť až po laboratórnom potvrdení. Zlyhanie očkovania môže nastať v dvoch prípadoch. Človek ochorie na vírus chrípky, ktorý nie je vo vakcíne, alebo vtedy, ak si po očkovaní nevytvorí dostatočnú hladinu ochranných protilátok. U tých, ktorí sa nakazili chrípkou napriek tomu, že boli očkovaní, je však pravdepodobné, že ochorenie bude mať miernejší priebeh, bez komplikácií a je aj menšia pravdepodobnosť, že si vyžiada hospitalizáciu, alebo že vyústi do úmrtia. 

      Aké nežiaduce účinky môže mať očkovanie?

      Každý liek, vrátane očkovania môže spôsobiť nežiaduce účinky. Pri očkovaní proti chrípke to býva najčastejšie bolestivosť, začervenanie a zatvrdnutie miesta vpichu. Môže sa vyskytnúť aj zvýšená teplota, únava a bolesti svalov. Nežiaduce účinky spravidla odznejú do dvoch až troch dní. Sú signálom, že organizmus na vakcínu zareagoval.

      Kto sa nemôže dať zaočkovať?

      Kontraindikáciou očkovania je alergia na ktorúkoľvek zložku vakcíny, či ide o liečivo, alebo pomocné látky. Očkovanie sa má odložiť v prípade stredne závažného alebo závažného horúčkovitého ochorenia alebo akútneho ochorenia.

      Platia očkovanie zdravotné poisťovne?

      Zdravotné poisťovne už niekoľko rokov hradia chrípkovú vakcínu. Praktický lekár vám predpíše na vakcínu recept a po jej vyzdvihnutí vás zaočkuje.

      Epidemiológovia odporúčajú očkovanie najmä:

      -     tehotným ženám

      -     osobám s chronickým ochorením srdca alebo pľúc, metabolickým alebo obličkovým ochorením, s chronickým ochorením pečene, s chronickým neurologickým ochorením, ľuďom s oslabenou imunitou

      -     ľuďom nad 59 rokov

      -     obyvateľom zariadení pre dlhodobo chorých

      -     deťom od šiestich mesiacov do päť rokov 

      -     zdravotníckym pracovníkom vrátane tých, ktorí pracujú v zariadeniach starostlivosti o starších alebo telesne postihnutých

      -     ľuďom, ktorí sú v rámci svojej profesie v kontakte s veľkým množstvom ľudí

    • Šaliansky Maťko 2018
     • Šaliansky Maťko 2018

     •  Prišiel k nám Maťko zo Šale 

      16. januára sa konalo školské kolo literárnej súťaže v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Žiaci 2. až 7. ročníka v troch kategóriách ukázali svoje recitátorske schopnosti. Víťazi jednotlivých kategórií (Jozef Karabaš, Linda Verešpejová, Magdaléna Sčisláková) svojimi povesťami dokázali, že prednes má stále dôležité miesto v živote žiaka - prináša radosť a zážitok nielen samotnému recitátorovi, ale aj jeho poslucháčovi. „Na súťaž som sa intenzívne pripravovala. Som spokojná so svojím výkonom. Nezískala som síce ani jedno z troch miest, ale naučila som sa veľa vecí a určite som sa posunula v recitovaní, “ povedala o súťaži Sophia Luňaková, žiačka
      6. ročníka. 24. januára nás víťaži školského kola reprezentovali na okresnom kole súťaže v Lipanoch.

                                                                                                                    
            Ján Sabolík, 8. ročník

    • Spolu bojujeme proti drogám
     • Spolu bojujeme proti drogám

     • V dňoch 20. – 24. novembra sme sa zapojili do Európskeho týždňa proti drogám. Bol vyhlásený Európskou komisiou a pripomíname si ho od roku 1998. Tabakizmus, alkoholizmus a iné látkové závislosti predstavujú vážny spoločenský problém. Cieľom Európskeho týždňa proti drogám je organizovať aktivity, ktoré môžu znížiť dopyt po drogách. Počas celého týždňa sa konali besedy so žiakmi o problematike drog, rôzne športové turnaje (pingpong, bedminton, balónový turnaj, basketbal), zaujímavá bola prehliadka Hasičskej stanice v Lipanoch. Okrem protidrogovej nástenky mali žiaci možnosť vyplniť superkvíz so zaujímavými cenami. Bylinkový čaj počas veľkej prestávky učiteľov i žiakov osviežil. Výtvarná súťaž na tému - Ako hovorím NIE drogám! – žiakov zaujala a protidrogovú výstavu najlepších kresieb sme si mohli pozrieť v priestoroch školy. „Tieto dni venované boju proti drogám sa mi veľmi páčili. Riešili sme kvíz, kreslili sme, športovali sme. Týždeň bol nabitý rôznymi aktivitami, bolo to pestré. Boli sme aj odmenení. Témou drogy by sme sa mali zaoberať častejšie,“ povedala o tomto týždni Vanessa Krivdová, žiačka 7. ročníka.

      Slávka Berdisová, 9. ročník