• Workshop s umelcom Antonom Kočišom
     • Workshop s umelcom Antonom Kočišom

     • MALÉ POOHLIADNUTIE

      Takto znie názov výstavy Antona Kočiša umelca zo Stropkova. Žiaci 1. a 2. stupňa našej školy sa v pondelok dňa 20. marca zúčastnili workshopu v mestskej galérii v Lipanoch. Stretnutie s týmto nezameniteľným umelcom, ktorý sršal entuziazmom a úžasným pohľadom na svet zanechal v nás nezabudnuteľný zážitok. Mali sme možnosť prejsť si jeho obrazy počas, ktorých nás sprevádzal a odhaľoval tajomstvá každého diela. Žiaci kládli zaujímavé a často krát ťažké otázky s ktorými sa musel pán Anton vysporiadať. Ako sám povedal „milé deti máte teraz nového kamaráta Tóna zo Stropkova.“

      Z jeho tvorby cítiť radosť, smútok, úctu aj opovrhnutie k jednotlivcom i spoločnosti. Vychádza z úvah o podstate bytia, vzniku a existencii jedinca, premenách sveta. V prácach vedie dialóg s ľudskou bytosťou či už prostredníctvom symboliky, siluety, alebo konkrétneho detailu. Dominantou jeho tvorby však ostáva žena stvárnená v rôznych podobách, reakciách, situáciách.

      Deti sa mali inšpirovať jeho tvorbou, farbami, stvárnením a svoje pocity mali vyjadriť na papier. Niektorí sa rozhodli maľovať farbami a farbičkami, iní kresbu ceruzou a kolážou. Práce boli rôznorodé a vystihovali každého vlastné stvárnenie svojich pocitov. Odchádzali sme naplnení  umeleckým zážitkom. Strávili sme pekné tvorivé dopoludnie s kamarátom Tónom na ktoré nezabudneme.

                                                                                                                                  Mgr. Katarína Janošková

    • STUDNIČKA  KADLUBEK
     • STUDNIČKA  KADLUBEK

     • Je plná života

      Vyzeralo to, že nám vyschla! Našťastie nie! Je plná života a veľmi sa tomu tešíme.

      Po štyroch rokoch s ďalšími nadšenými žiakmi sme sa rozhodli obnoviť prameň studničky Kadlubek.

      Studničku Kadlubek využívali vojaci, keď táborili v Krivanoch na Kamencoch. Dali si urobiť rozbor aj z ostatných studní, no najlepšiu kvalitu mala tá „Kadlubkova“. Studničku sme vyčistili s pomocou pána Šejirmana. Označili sme ju tabuľkou vyrobenou p. Hriňákom na podnet p. Karabašovej, s finančnou podporou OZ ZRPŠ Krivany.

      Studnička sa nachádza na pozemku manželov Duchových, ktorí nás milo prijali a aj pohostili.

      Pri oddychu po vyčistení nám spríjemnila chvíle p. Urdová čítaním príbehov o prírode. Deti sa veľa naučili o ľudskosti, práci, prívetivosti, pohostinnosti, pokory, lásky...to všetko videli v nás dospelých. Veríme, že si to zapamätajú a uložia do ❤️

      „Páčilo sa mi, že bol tam Zojkin dedko a, že nám pomáhal. Bolo to super. Teším sa, že majú studničku. Keď pôjdeme zase donesiem im dačo z domu. Napríklad čokoládu. Teším sa na pani Duchovú a pani Urdovú, keď budeme dávať rúru, striešku a filter“.    Jakub Hovanec 2.A

                                                                                                                 PaedDr. Katarína Janičová

     • Deň vody

     • Organizácia spojených národov v roku 1993 určila 22. marec Dňom vody. Šiestaci a siedmaci z našej školy „oslávili“ tento deň čistením nášho okolia. Šiestaci s pani učiteľkou Janoškovou čistili dedinu a podarilo sa im nazbierať tri vrecia odpadu. Siedmaci s pánom učiteľom Klembarom čistili povodie rieky Torysa a okrem ôsmich vriec odpadu bola ich najcennejším úlovkom železničná tabuľa s nápisom Rožkovany.
      Nezabúdajme: „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa jesť nedajú.“
                                                                                                            Mgr. Štefan Klembara

     • Oslava ľubozvučnej slovenčiny

     • Hviezdoslavov Kubín 2023

      Základná škola s materskou školou Krivany dňa 16. marca zorganizovala školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy. V priestoroch triedy    5. A sa stretlo 28 žiakov školy, ktorí majú radi recitáciu. S radosťou prezentovali svoje nadanie a recitátorské schopnosti. Porota mala veľa práce, aby napokon vybrala tých najlepších.

      Školskému kolu predchádzali triedne kolá, na ktorých vyučujúce vybrali  najšikovnejších žiakov. Básničky plné fantázie, príbehy o zvieratkách, medziľudských vzťahoch, často aj poučné príbehy plné múdrosti a inšpirácie zazneli naplno a páčili sa aj porote. Tretie miesta získali Emka Kohanová, Matúš Kuchár (I. kategória, poézia), Jozef  Garančovský (II. kategória, poézia), Natália Mišenčíková (III. kategória, poézia), Štefan Berdis (I. kategória, próza). Druhé miesta získali Lýdia Kuchárová, Jasmin Saxová (I. kategória, poézia), Justína Šejirmanová (II. kategória, poézia), Šimon Kopilec (III. kategória, poézia), Adam Kušnír (I. kategória, próza), Nikolas Želinský                       (II. kategória, próza). Prvé miesta a zároveň postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční 30. marca v Sabinove, obsadili Zoja Šejirmanová (I. kategória, poézia), Filip Križalkovič (II. kategória, poézia), Jozef Karabaš (III. kategória, poézia), Gréta Hradiská (II. kategória, próza) a Tatiana Berdisová (III. kategória, próza). „Pri tejto súťaži sme si precvičili pamäť. Mne osobne sa páčili texty a prednesy spolužiakov, niektoré boli dokonca aj veľmi vtipné,“ vyjadrila sa o podujatí siedmačka Tatiana Berdisová. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu súťaž zameranú na prednes.

                                                                                                        Mgr. Alena Hrabčáková

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Oznam rodičom

      Oznamujeme  rodičom a žiakom, že jarné prázdniny sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnia v termíne od 06. marca (pondelok) do 10. marca (piatok) 2023. Vyučovanie po prázdninách pokračuje  v pondelok 13. marca 2023.

      Prerušenie prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ

      Počas jarných prázdnin bude, so súhlasom zriaďovateľa, z organizačných a prevádzkových dôvodov (z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov) prerušený výchovno-vzdelávací proces  v materskej škole a v školskom klube detí, taktiež nebude prevádzka školskej jedálne. Prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne sa obnoví v riadnom režime od pondelka 13. marca 2023.

    • Aktivity turistického krúžku v januári a februári
     • Aktivity turistického krúžku v januári a februári

     • V prvých dvoch mesiacoch tohto roka sa nám podarilo uskutočniť tri pravé zimné túry. Bohužiaľ, účasť bola nižšia, avšak chápeme, že nie každý má dostatočnú výbavu (a odvahu) na zimnú turistiku.

      Prvá túra sa uskutočnila v nedeľu 22.1. a jej cieľom bola rozhľadňa Balážka. V nádhernom slnečnom počasí sme z Lipian vystúpili na rozhľadňu, pokochali sa výhľadom na okolie a lesným terénom sme sa cez sedlo Balážka (turistický prístrešok) vrátili do Krivian. Prešli sme 7,1 km.

      Druhá túra sa uskutočnila v nedeľu 5.2. a jej cieľom bola osada Putnov. Výstup sa začal v obci Krivany, terén nebol náročný, ale do cieľa sme sa museli prebrodiť neprešliapaným snehom do výšky kolien. Po prezretí si zvyškov osady Putnov sme sa vrátili menším okruhom cez turistickú značku vedúcu na Demianku. Spolu sme prešli 9,1 km. (https://www.relive.cc/view/vQvxpRGgk9v)

      Tretia túra bola naša zatiaľ najdlhšia a jej cieľom bola lúka Striberna uprostred Levočských vrchov. Túra sa začala v sobotu 25.2. z obce Tichý Potok cez lesy bývalého vojenského obvodu. Po maximálne blativom teréne sme dorazili k vodopádu Čerňakovec. Následne sme okolo senníkov na Lazirke a vrchu Bišar (983 m) prišli na Stribernu, kde sme si oddýchli a posilnili sa v uzavretom posede. Odtiaľ sme cez Jaškovec zostúpili do Brezovice. Prešli sme 15 km. (https://www.relive.cc/view/vdvm3PBXmx6)

      Mgr. Štefan Klembara

    • Expert
     • Expert

     • Dňa 30.11.2022 sa v našej škole pre žiakov 2. stupňa uskutočnila súťaž EXPERT. V súťaži boli zahrnuté otázky zo širokého spektra odborov – od prírodovedných predmetov, cez spoločenské predmety a jazyky až po šport a kultúru. Piataci a šiestaci súťažili v dvoch súťažných kategóriách – Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si volili dve súťažné témy zo šiestich ponúknutých – Od Dunaja k Tatrám; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Tí žiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka všetkých súťažiacich, získali titul TOP EXPERT za tému, v ktorej súťažili. Teší nás, že na škole máme až troch TOP EXPERTov. Ocenení získali diplomy, perá a šatku.

      V tabuľke uvádzame súťažiacich s najlepšími výsledkami. Svoje vedomosti si môžete vyskúšať v priložených otázkach.
                                                                                                   Mgr. Štefan Klembara

     • Všetkovedko

     • Boj o najmúdrejšieho

      V našej škole prebiehali v novembri veľké boje. Bojovali rytieri o titul najmúdrejší z najbystrejších. Naostrili ceruzy i perá a vybrali sa do boja. Boli to smelí druháci, tretiaci, ale aj štvrtáci. Protivník bol neskutočne silný a obozretný. Dával im ťažké úlohy, neprekonateľné prekážky a ešte to všetko museli zvládnuť v určenom čase. No žiaci v Krivanoch sa len tak ľahko nevzdávajú. Pokorili protivníka a úlohy zvládli. Nakoniec si zo svojich radov vyvolili tých najsilnejších, najmúdrejších, najbystrejších ...

      Boli to Štefan Berdis, Marianna Berdisová a Šimon Babej, šikovní druháci, pri ktorých sa úlohy len tak chveli strachom. My sme šťastní, že máme takýchto bojovníkov a prajeme všetkým, aby sa im aj v ďalších náročných situáciách takto darilo.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Karneval

     • Karneval je sviatok všetkých detí 😊

             Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní. Po dlhšom čase sa konal aj v našej škole dňa 10.2.2023. Deti sa naň veľmi tešili celé týždne a úporne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Od rána bolo v škole veselo, žiaci si prichystali masky  a pani učiteľky  pripravili telocvičňu a odeli ju do  farieb, aby nám bolo pri tancovačke veselšie. Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do školy zavítali rôzne rozprávkové bytosti –princezné, superhrdinovia, ale aj kovboji, šašovia, policajti a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Nedočkavo všetci čakali na začiatok, keď tu do telocvične vtrhli „zlodeji“. Nikto sa však nezľakol, hneď spoznali svojich triednych učiteľov. Na tancovačku prišli pozrieť aj naši najmenší. Mali odvahu a každý predstavil svoju masku deťom. Tí starší sa zo všetkého najviac tešili na tombolu a nedočkavo sledovali, či práve ich lístok bude ten výherný.  Skvelo sme sa zabavili a už teraz sa tešíme na  originálne masky, ktoré si pre nás deti pripravia o rok.

                                                                                                                                  Učiteľky 1. stupeň

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.

      Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne  produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti.

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.

      O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať.

      Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

        Team školské mlieko
                RAJO s.r.o.

     • Opäť nás navštívil „Šaliansky Maťko“

     • 18. januára sa v priestoroch základnej školy uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí. Aj tento školský rok sa na jednom mieste stretli deti, ktorým sa povesti páčia. Pred porotou a svojimi spolužiakmi spamäti odprezentovali príbehy o obyčajných ľuďoch, ich radostiach, trápeniach aj nešťastných láskach Prostredníctvom povestí tak všetci prítomní spoznávali krásu slovenskej krajiny i bohatstvo našich predkov.

      Chlapci, dievčatá súťažili v troch kategóriách. Druhé miesto porota udelila Štefanovi Berdisovi, Zoji Šejirmanovej z 3. A (I. kategória), piatačke Justíne Šejirmanovej (II. kategória) a siedmačke Natálii Mišenčíkovej (III. kategória). Prvé miesta i postup do okresného kola získali druháčka Marianka Berdisová (I. kategória) a Filip Križalkovič (II. kategória) a Tatiana Berdisová (III. kategória). Z okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 25. januára v Základnej škole Hviezdoslavova 1 v Lipanoch, si Marianka i Filip priniesli „Čestné uznanie“ i sladkú odmenu. „Povesti a aj ich recitátori sa mi páčili. Pri tejto súťaži sme si precvičili pamäť a naučili sme sa aj nové slová - tie, ktoré sa používali v danej dobe a dnes ich už veľmi nepoznáme,“ takto sa o súťaži vyjadrila siedmačka Tatiana.
                                                                                                                                               Mgr. Alena Hrabčáková 

    • Návšteva krojovne
     • Návšteva krojovne

     • Žiaci sa na regionálnej výchove učili o krivianskom kroji

      V pondelok 16. januára sa žiaci piateho ročníka vybrali do Kultúrneho domu v Krivanoch. V rámci hodiny regionálnej výchovy bližšie spoznali tradičný kriviansky kroj. Napriek tomu, že kriviansky kroj  (najmä ženský) má  so susednými šarišskými obcami mnohé spoločné znaky, má aj svoje originálne časti. Pozvali sme si odborníčku na slovo vzatú pani Irenu Gernátovú, ktorej život je s  krojom spätý už od mladosti. Pani Gernátová žiakom vysvetlila rozdiel medzi odevom na bežný deň,   na sviatky  či do kostola. Žiakom postupne odprezentovala  časti mužského kroja aj s jeho zimným variantom a ženský kroj. Mužský sviatočný odev pozostával z kośuľi, súkenných zdobených nohavíc - cholośňiserdaku – krátkeho zdobeného kožúška. Sviatočný opasok bol veľmi široký a mal až päť praciek. Na nohách mali muži obuté krpce alebo čižmy a na hlave nosili čierny klobúk – kapeľuch. Žiaci mali možnosť sa s prvkami odevu nielen oboznámiť, ale si ich aj obliecť. Vyskúšali si postupne lajblik, čerez, serdak, zimnú ovčiu huňu či gubu, kapeľuch, ale do cholośňí, ktoré sú ušité  z hrubej pichľavej látky,  sme ich nedostali. (Súkenné nohavice už začiatkom 20. storočia nahradili bavlnené drelichové nohavice.)  Mládenci na sviatok nosili farebný lajblik zdobený kovaním a previazaný farebnou stuhou. Okolo krku mali uviazaný farebný šál – hajštuk.  Je to originálny prvok nášho kroja, ktorý nie je veľmi známy v iných súboroch. Chlapcom sa veľmi predvádzať nechcelo, ale zato dievčence boli smelšie. Chlapci sa taktiež dozvedeli,  ako rozoznajú dievčatá slobodné, na ktoré môžu neskôr žmurkať, od vydatých žien. Vydaté ženy nosili na hlave čepiec, ktorý sa šil z brokátu alebo aj inej kupovanej látky a bol  zdobený  továrenskou čipkou. Hlavu si ženy preväzovali veľkou vlnenou šatkou (orlijanka), alebo aj modrotlačovou šatkou (pamutka). Slobodné dievčatá nosili zapletený vrkoč s mašľami. Najväčší úspech u žiakov, najmä u dievčat, mala parta, ktorá bola kedysi považovaná za korunu na nevestinej hlave. V závere hodiny si žiaci interaktívnou aktivitou spoločne  zopakovali a upevnili všetky časti kroja priraďovaním  slov.

      Pani Gernátová zároveň pozvala piatakov do nášho folklórneho súboru, aby boli novými nositeľmi našich tradícií, piesní, tancov a zvykov.

      Čo poviete? Ale im to pristalo! 

                                                                                                Mgr. Silvia Radačovská

    • Žiaci opäť na lyžiach
     • Žiaci opäť na lyžiach

     • Po štyroch rokoch na starom známom mieste. Aj tak by sa dal charakterizovať lyžiarsky kurz pre žiakov 7.,8., a 9. ročníka. Po dlhšej prestávke sme opäť zavítali do podtatranskej obce Ždiar, aby sme tu v príjemnom prostredí absolvovali lyžiarsky výcvik. Už po niekoľkýkrát sme sa ubytovali v krásnom penzióne Šafrán v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska Strachan, v ktorom výcvik prebiehal. Príjemné počasie, šikovní žiaci, skvelé lyžiarske podmienky, vynikajúca strava len umocnili skvelé pocity zo spoločnej lyžovačky. Žiaci sa učili a zdokonaľovali v lyžiarskej technike pod vedením inštruktorov Mgr. Ľubomíra Bodnára, Mgr. Jozefa Petríka a Mgr. Martiny Bodnárovej. O zdravie, správnu stravu a pitný režim žiakov sa počas celého pobytu zodpovedne staral zdravotník Bc. Pavol Karabaš. Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu  ZRPŠ Krivany, ktoré uhradilo náklady na dopravu v sume 600€ a odbremenilo tak rodičov od ďalších výdavkov. Tešíme sa na ďalšie vydarené podujatia.
                                                                                                                                                   Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Projektové vyučovanie

     • Dňa 31. januára 2023 sa v našej základnej škole uskutočnilo projektové vyučovanie v rámci projektu Zelenej školy. Všetci žiaci školy spolu s deťmi z materskej školy sa venovali téme ENERGIA. Energii - elektrickej, geotermálnej, solárnej, veternej, vodnej a slnečnej. Zaujímavé bolo, že pred tabuľou stáli samotní žiaci. Vyučovalo sa formou rovesníckeho vzdelávania. To sa začalo pochutnávaním si na sladkých bublaninách, ktoré nám napiekli ochotné panie z Krivian. Touto aktivitou sme poukázali na nevyhnutnosť energií pri raste a dozrievaní prírodných surovín potrebných na prípravu akéhokoľvek jedla. Počas vzdelávania sme sa dozvedeli aj mnohé zaujímavosti. A tiež zopakovali a utvrdili si to, čo sme už o energiách vedeli. Učitelia sa na hodinách stali žiakmi, ale zároveň boli nápomocní svojim „mladým kolegom“. Žiaci sa na svoju učiteľskú premiéru poctivo pripravovali a v daný deň museli nazbierať všetku odvahu, aby sa postavili pred svojich rovesníkov. Bol to nevšedný deň plný zaujímavých informácií a inovatívnych postupov vo vyučovaní. Na naše pozvanie k nám zavítala aj reportérka Mária Dudová Bašistová z Prešovských novín. Deti boli ochotné spolupracovať a na zvedavé otázky aj fundovane a zaujímavo odpovedať. O možnosti zakúpenia čísla Prešovských novín, v ktorom sa nachádza reportáž o našom rovesníckom vzdelávaní, vás budeme včas informovať. Veríme, že si účastníci projektu odniesli nový pohľad na energie, výnimočnosť a nevyhnutnosť chrániť  ich ako sily, bez ktorých by sme sa v živote nezaobišli.

                                                                                      Mgr. Mária Šimová, koordinátorka Zelenej školy

     • Oznam ŠJ

     • Podľa VZN č. 06/2022 obce Krivany príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:

    • Aktivity turistického krúžku
     • Aktivity turistického krúžku

     • Aktivity turistického krúžku v novembri a decembri

      Počas posledných dvoch mesiacov tohto roka sa nám aj napriek horšiemu počasiu a skoršiemu stmievaniu podarilo uskutočniť štyri túry. Prvá túra sa uskutočnila v piatok 4.11. a jej cieľom bol skalný masív Spiaci mních. Výstup sa začal z obce Kamenica, cestou sme zdolali vrch Cicufky, na ktorom sme sa kvalitne doškriabali. Neodradil nás pomerne nepríjemný vietor, preskúmali sme celý masív Spiaceho mních, nazreli do jaskýň a zostup ukončili po prejdení 5,6 km na zastávke rázcestie Kyjov (https://www.relive.cc/view/vAOZooXn3o6).

      Druhá túra sa uskutočnila v sobotu 13. novembra. Naša trasa sa začala v obci Oľšov, odkiaľ sme sa okolo pasúcich sa kráv presunuli do lesa nad obcou. V lese nás privítala mierna snehová pokrývka a my sme pomocou značiek došli až ku krížu na Demianke. Nasledoval zostup do Krivian (už po tme). Prešli sme 8,6 km (https://www.relive.cc/view/vNOP4ErpL2O).

      Cieľom tretej túry, ktorá sa uskutočnila v piatok 2.12. bol Kamenický hrad. Po výstupe z obce Lúčka-Potoky sme dôkladne preskúmali zrúcaninu hradného komplexu z 13. storočia a zostúpili do obce Kamenica. Keďže sme nestihli autobus, touto cestou ďakujem pani Kušnírovej a pánovi Jiříkovskému za odvoz. Dohromady sme prešli 5,6 km (https://www.relive.cc/view/vevYJ7NAMJO).

      Poslednou a zatiaľ najnáročnejšou túrou bola túra na Homôlku v nedeľu 18.12.. Výstup sa uskutočnil v nádherne slnečnom no zároveň mrazivom počasí a miestami 20-30 cm snehu (na zemi aj v topánkach). Dokopy sme prešli 8,9 km a mohli sme porovnať výstup cez les z Brezovice a následné výhľady na otvorenú krajinu pri zostupe do Krivian (https://www.relive.cc/view/v8qkG929k3q).

      Mgr. Štefan Klembara   

    • Výlet do Prahy
     • Výlet do Prahy

     • V dňoch 25. - 27.11.2022 sa uskutočnil „odmenový“ výlet pre jednotkárov zo 7.A. Pani učiteľka Michalíková spolu so žiakmi, ktorí ukončili minulý školský rok s čistými jednotkami resp. jednou dvojkou naplánovali výlet do Prahy. Vyrážali sme v piatok o šiestej večer z Lipian do Košíc, kde sme sa nalodili na rýchlik do Prahy. Po pomerne náročnej nočnej ceste sme dorazili o šiestej ráno do Prahy. Prešli sme sa okolo Orloja, pokochali sa výhľadmi z Karlovho mosta a po bezpečnostnej prehliadke sme navštívili aj Pražský hrad. Ďalšou zastávkou bol vedecký park Techmania v Plzni, kam sme sa opäť presunuli vlakom. V Techmanii sme si spolu so žiakmi vyskúšali interaktívne exponáty z rôznych oblastí vedy, techniky, vesmíru či prírody. Večer po návrate do Prahy sme sa zúčastnili Vianočných trhov, na ktorých bolo nevídane veľké množstvo ľudí. Po návšteve trhov sme sa rýchlikom vrátili späť. Unavení, no obohatení o mnoho zážitkov, sme našu cestu ukončili v nedeľu o deviatej ráno na železničnej stanici v Lipanoch.

      Mgr. Štefan Klembara 

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa 16 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. V stredu 7.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. Vo štvrtok 8.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 z 15 úloh. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Potešila nás skutočnosť, že traja žiaci našej školy sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Onuferovej za pomoc s organizáciou súťaže pre nižšie ročníky. V tabuľke uvádzame žiakov s najvyšším dosiahnutým počtom bodov (zelenou sú zvýraznení úspešní riešitelia).
                                                                                  Mgr. Štefan Klembara